Thứ 2, Ngày 10/7/2016

Các tổ chức Chính trị - Xã hội

Cập nhật 16/09/2016 14:06
Xem với cỡ chữ

Hội Nông dân tỉnh


​Hội Nông dân Việt Nam là tổ chức chính trị - xã hội của giai cấp nông dân do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo và là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; cơ sở chính trị của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Hội Nông dân tỉnh Đồng Nai

. Địa chỉ: 185, Hà Huy Giáp, Phường Quyết Thắng, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

. Số điện thoại: 02513.822.327

. Số máy fax: 02513.810.285

. Địa chỉ website: http://hoinongdan.dongnai.gov.vn

. Email: hnd@dongnai.gov.vn

I. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

1. Chức năng

- Tâp hợp, vận động, giáo dục hội viên, nông dân phát huy quyền làm chủ, tích cực học tập nâng cao trình độ, năng lực về mọi mặt.

- Đại diện giai cấp nông dân tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước và khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

- Chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của nông dân; tổ chức các hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ nông dân trong sản xuất và đời sống.

2. Nhiệm vụ

- Tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, hội viên, nông dân hiểu biết đư ờng lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nghị quyết, chỉ thị của Hội, khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, ý chí cách mạng, tinh thần tự lực, tự cường, lao động sáng tạo của nông dân.

- Vận động, tập hợp và làm nòng cốt tổ chức các phong trào nông dân phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh. Chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của hội viên, nông dân.

- Các cấp Hội là thành viên tích cực trong hệ thống chính trị thực hiện các chính sách, pháp luật, các chương trình phát triển kinh tế-xã hội của Nhà nước ở nông thôn. Hướng dân phát triển các hình thức kinh tế tập thể trong nông nghiệp. Tổ chức các hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ và dạy nghề giúp nông dân phát triển sản xuất, nâng cao đời sống, bảo vệ môi trường.

- Đoàn kết, tập hợp đông đảo nông dân vào tổ chức Hội, phát triển và nâng cao chất lượng hội viên. Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh về mọi mặt; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Hội đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ thời kỳ công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước.

- Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Tham gia giám sát và phản biện xã hội theo quy chế. Kịp thời phản ánh tâm tư nguyện vọng của nông dân với Đảng và Nhà nước; bảo vệ các quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của hội viên, nông dân. Thực hiện Pháp lệnh Dân chủ cơ sở, giữ gìn đoàn kết trong nội bộ nông dân; góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các tệ nạn xã hội.

- Mở rộng hoạt động đối ngoại theo quan điểm, đường lối của Đảng, tăng cường hợp tác, trao đổi, học tập kinh nghiệm, tiến bộ khoa học kỹ thuậ, quảng bá hàng hóa nông sản, văn hóa Việt Nam với tổ chức nông dân, tổ chức quốc tế, các tổ chức chính phủ, phi chính phủ trong khu vực và trên thế giới.

II. TỔ CHỨC BỘ MÁY

1. Chủ tịch

- ​Họ và tên: Ngô Ngọc Thanh

- Số điện thoại: 02513.823.474 hoặc 0913.942.441

- Email: hnd@dongnai.gov.vn

2. Phó Chủ tịch thường trực

- ​Họ và tên: Trần Văn Quang

- Số điện thoại: 02518.820.174 hoặc 0902.767.479

3. Phó Chủ tịch

- ​Họ và tên: Lê Hữu Thiện

- Số điện thoại: 02513.823.507 hoặc 0913.898.027

4. Chánh Văn phòng

- ​Họ và tên: Lê Bửu Châu

- Số điện thoại: 02513.828.827 hoặc 0906.814.939

5. Trưởng Ban Tổ chức-kiểm tra

- ​Họ và tên: Nguyễn Thái Dũng

- Số điện thoại: 02518.605.872 hoặc 0918.412.908

6. Trưởng Ban Tuyên huấn

- ​Họ và tên: Trần Thị Hồng Hoa

- Số điện thoại: 02518.605.870 hoặc 0908.147.679

7. Trưởng Ban Kinh tế - xã hội

- ​Họ và tên: Đặng Thái Thi

- Số điện thoại: 02518.605.883 hoặc 0909.542.515​​

Giới thiệu

Tổ chức chính quyền

bản đồ hành chính tỉnh

Thư viện hình ảnh

Văn miếu Trấn Biên về đêm
Đá ba chồng Định Quán
Cầu Ghềnh
Văn miếu Trấn Biên
Khu Du lich Buu Long
UBND tỉnh Đồng Nai

Số lượt truy cập

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Kim Long – Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.
Địa chỉ: Số 02 đường Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thoại: (0251).3847292.
Ghi rõ nguồn "Cổng Thông tin điện tử tỉnh Đồng Nai" hoặc "www.dongnai.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này.