Thứ 2, Ngày 10/7/2016

Các đơn vị ngành dọc

Cập nhật 16/09/2016 13:58
Xem với cỡ chữ

Ngân hàng Nhà nước tỉnh Đồng Nai


I. Chức năng, nhiệm vụ của đơn vị

Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Đồng Nai (Chi nhánh) là đơn vị trực thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, chịu sự lãnh đạo và điều hành tập trung, thống nhất của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, có chức năng tham mưu, giúp Thống đốc quản lý nhà nước về tiền tệ và hoạt động ngân hàng trên địa bàn và thực hiện một số nghiệp vụ ngân hàng trung ương theo ủy quyền của thống đốc (theo quyết định số định số 290/QĐ-NHNN ngày 25/02/2014 của thống đốc ngân hàng nhà nước Việt Nam).

II. Bộ máy tổ chức: Cơ cấu tổ chức bộ máy của chi nhánh gồm: Ban Lãnh đạo và 05 phòng nghiệp vụ: Phòng tổng hợp và kiểm soát nội bộ; Phòng kế toán – Thanh toán; Phòng Tiền tệ - Kho quỹ; Phòng hành chính nhân sự; Thanh tra; Giám sát chi nhánh.

III. Thông tin liên hệ

Địa chỉ: số 178, Đường 30/4, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Số điện thoại: 02513.816.190 hoặc 02513.822.513

Hộp thư điện tử: dongnai@sbv.gov.vn

IV. Thông tin lãnh đạo đơn vị

1. Họ và tên: Trần Quốc Tuấn

Chức vụ: Giám đốc

Số điện thoại: 0913932739

Email: tuan.tranquoc@sbv.gov.vn

2. Họ và tên: Nguyễn Hùng Mạnh

Chức vụ: P. Giám đốc

Số điện thoại: 0908846152 

Email: manh.nguyenhung@sbv.gov.vn

3. Họ và tên: Trần Thị Mai Liên  

Chức vụ: P. Giám đốc   

Số điện thoại: 0902386278 

Email: lien.tranmai@sbv.gov.vn

4. Họ và tên: Võ Khắc Hiển   

Chức vụ: P. Giám đốc  

Số điện thoại: 0983417752 

Email: hien.vokhac@sbv.gov.vn


Giới thiệu

Tổ chức chính quyền

bản đồ hành chính tỉnh

Thư viện hình ảnh

Văn miếu Trấn Biên về đêm
Đá ba chồng Định Quán
Cầu Ghềnh
Văn miếu Trấn Biên
Khu Du lich Buu Long
UBND tỉnh Đồng Nai

Số lượt truy cập

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Kim Long – Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.
Địa chỉ: Số 02 đường Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thoại: (0251).3847292.
Ghi rõ nguồn "Cổng Thông tin điện tử tỉnh Đồng Nai" hoặc "www.dongnai.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này.