Thứ 2, Ngày 10/7/2016

Các đơn vị ngành dọc

Cập nhật 16/09/2016 10:03
Xem với cỡ chữ

Cục Hải quan Đồng Nai


I. Chức năng, nhiệm vụ

1. Chức năng

Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố (sau đây gọi tắt là Cục Hải quan) là đơn vị thuộc Tổng cục Hải quan, có chức năng tổ chức thực hiện pháp luật của Nhà nước về hải quan và các quy định khác của pháp luật có liên quan trên địa bàn họat động của Cục Hải quan.

2. Nhiệm vụ

Cục Hải quan Đồng Nai thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Luật Hải quan, các quy định khác của pháp luật có liên quan có những nhiệm vụ quyền hạn cụ thể sau đây:

Tổ chức, chỉ đạo, hướng dẫn và triển khai thực hiện các quy định của nhà nước hải quan trên địa bàn họat động của Cục Hải quan gồm:

2.1. Thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, chuyển cửa khẩu, quá cảnh và phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh theo quy định của pháp luật.

2.2. Thực hiện các biện pháp nghiệp vụ cần thiết để chủ động phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới trong phạm vi địa bàn họat động.

2.3. Phối hợp thực hiện nhiệm vụ phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới ngòai phạm vi địa bàn họat động cục Cục Hải quan theo quy định của pháp luật và của Tổng cục Hải quan.

2.4. Thực hiện Pháp luật về thuế và thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; đảm bảo thu đúng, thu đủ và kịp thời vào ngân sách nhà nước.

2.5. Thực hiện kiểm tra sau thông quan theo quy định của pháp luật. 5. Thực hiện kiểm tra sau thông quan theo quy định của pháp luật.

2.6. Thực hiện thống kê Nhà nước về Hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh và phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh thuộc phạm vi quản lý của Cục Hải quan theo quy định của Tổng cục.

2.7. Thanh tra, kiểm tra các đơn vị thuộc Cục Hải quan trong việc thực hiện chính sách, pháp luật về hải quan theo quy chế họat động của Thanh tra Hải quan.

2.8. Xử lý vi phạm hành chính hoặc khởi tố đối với đối với các vụ buôn lậu, vận chuyển trái phép qua biên giới theo quy định của pháp luật ; giải quyết khiếu nại đối với các quyết định xử phạt hành chính của các đơn vị trực thuộc Cục; giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

2.9. Kiến nghị với Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan những vấn đề cần sữa đổi, bổ sung các quy định của Nhà nước đối với họat động xuất khẩu, nhập khẩu, xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, chính sách thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; các quy định của Tổng cục Hải quan về chuyên môn, nghiệp vụ và xây dựng lực lượng; kịp thời báo cáo với Tổng cục trưởng những vướng mắc phát sinh, những vấn đề vượt quá thẩm quyền giải quyết của Cục Hải quan.

2.10. Tổ chức nghiên cứu, tiếp nhận và triển khai ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ và phương pháp quản lý hải quan hiện đại vào các họat động của Cục Hải quan.

2.11. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan nhà nước, tổ chức hữu quan, đơn vị trên địa bàn để thực hiện nhiệm vụ được giao.

2.12. Tổ chức tuyên truyền và hướng dẫn thực hiện chính sách, pháp luật về hải quan trên địa bàn.

Thực hiện nhiệm vụ hợp tác quốc tế hải quan theo phân cấp hoặc ủy quyền của Tổng cục trưởng và Bộ trưởng Bộ Tài chính.

2.13. Tổng kết, thống kê, đánh giá tổng hợp tình hình và kết quả các mặt hàng công tác của Cục Hải quan; thực hiện báo cáo theo quy định của Tổng cục.

2.14. Được ký các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, giải thích các vấn đề thuộc phạm vi quản lý của Cục Hải quan theo quy định của Tổng cục trưởng.

2.15. Đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng và quản lý đội ngũ cán bộ, công chức của Cục Hải quan theo quy định của Nhà nước và theo phân cấp quản lý cán bộ.

2.16. Quản lý, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, phương tiện, trang bị kỹ thuật và kinh phí họat động của Cục Hải quan theo đúng quy định của Nhà nước.

2.17. Thực hiện các nhiệm vụ khác được giao.

II. Thông tin liên hệ 

Cục Hải quan Đồng Nai - Số 9A - Đồng Khởi, Biên Hoà, Đồng Nai 

Điện thoại: 0251.3895710 - Fax: 0251.3895711

Email: chq@dongnai.gov.vn

Website: dncustoms.gov.vn

III. Thông tin lãnh đạo

1. Cục Trưởng: Lê Văn Danh

Phụ trách đơn vị: Phòng Giám sát quản lý; Phòng Tổ chức Cán bộ; Phòng Thanh tra;  Phòng Tài vụ Quản trị; Văn Phòng.

Cơ quan: 0251.3895 888

Di động: 0903 903 484

Fax: 02513 895 703

Email: danhlv.chq@dongnai.gov.vn

2. Phó Cục trưởng: Nguyễn Phúc Thọ

Phụ trách đơn vị: Phòng Thuế XNK; Phòng Quản lý rủi ro; Phòng CBL&XLVP; Chi cục HQ Biên Hòa; Chi cục HQ Nhơn Trạch; Chi cục HQ Long Thành; Chi cục KTS Thông quan.

Cơ quan: 0251.3895 779

Di động: 0913 851 611

Fax: 02513 895 679

Email: thonp@dongnai.gov.vn

3. Phó Cục trưởng: Nguyễn Dương Hoài

Phụ trách đơn vị: Ban Cải cách HĐH; Trung tâm DL & CNTT;  Đội Kiểm soát HQ; Chi cục HQ Long Bình Tân; Chi cục HQ KCX Long Bình; Chi cục HQ Thống Nhất; Chi cục HQ Bình Thuận.    

Cơ quan: 02513 895 789

Di động: 0903 610 424

Fax: 02513 895 705

Email: hoaind@dongnai.gov.vn

Giới thiệu

Tổ chức chính quyền

bản đồ hành chính tỉnh

Thư viện hình ảnh

Văn miếu Trấn Biên về đêm
Đá ba chồng Định Quán
Cầu Ghềnh
Văn miếu Trấn Biên
Khu Du lich Buu Long
UBND tỉnh Đồng Nai

Số lượt truy cập

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Kim Long – Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.
Địa chỉ: Số 02 đường Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thoại: (0251).3847292.
Ghi rõ nguồn "Cổng Thông tin điện tử tỉnh Đồng Nai" hoặc "www.dongnai.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này.