Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Vốn đầu tư thực hiện nguồn ngân sách Nhà nước tháng 02/2019

Dự ước thực hiện vốn đầu tư phát triển bằng nguồn vốn ngân sách Nhà Nước do địa phương quản lý tháng 02 năm 2019 thực hiện 280,68 tỷ đồng, giảm 19,94% so với tháng 01 năm 2019, tăng 26% so cùng kỳ.

Vốn ngân sách nhà nước cấp tỉnh quản lý: Ước tháng 02 năm 2019 thực hiện 169,82 tỷ đồng, giảm 16,31% so với tháng 1/2019, tăng 20,24% so cùng kỳ. Dự ước 02 tháng đạt 372,7 tỷ đồng tăng 20,2% so cùng kỳ.

Nguồn vốn ngân sách nhà nước do cấp huyện quản lý: Dự ước tháng 02 năm 2019 thực hiện 90 tỷ đồng, giảm 24,73% so với tháng 1/2019, tăng 38,75% so cùng kỳ.

Nguồn vốn ngân sách Nhà Nước do cấp xã quản lý: Dự ước tháng 02 năm 2019 thực hiện 20,78 tỷ đồng, giảm 23,84 % so tháng 1/2019, tăng 23,2% so với cùng kỳ.

vondaututhuchientunguonngansachNhanuoc-T022019.jpg
 Nguồn: Cục Thống kê Đồng Nai

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Kim Long – Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.
Địa chỉ: Số 02 đường Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thoại: (0251).3847292.
Ghi rõ nguồn "Cổng Thông tin điện tử tỉnh Đồng Nai" hoặc "www.dongnai.g​ov.vn"

ipv6 ready