Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về công tác Dân vận trong bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn tỉnh

(CTT-Đồng Nai) – Theo Chỉ thị số 35-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn tỉnh vừa được ban hành.
Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh giám sát tiến độ thực hiện công tác đầu tư xây dựng hạ tầng khu tái định cư phục vụ các dự án thu hồi đất trên địa bàn thành phố Biên Hòa.
Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh giám sát tiến độ thực hiện công tác đầu tư xây dựng hạ tầng khu tái định cư phục vụ các dự án thu hồi đất trên địa bàn thành phố Biên Hòa.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy đảng tổ chức quán triệt, tuyên truyền các nội dung của Luật Đất đai năm 2024 và các chính sách, pháp luật về đất đai trong hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân. Đặc biệt là những nội dung liên quan đến quyền lợi và đời sống của người dân nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để người dân hiểu, đồng thuận, chấp hành, góp sức tích cực cùng các cơ quan chính quyền thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Ban Cán sự đảng UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị xây dựng chính sách về công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, đảm bảo hợp lý, khoa học, phù hợp với thực tế, công khai, minh bạch, hài hòa lợi ích của Nhà nước, người có đất bị thu hồi và nhà đầu tư theo đúng quy định pháp luật. Đảm bảo sau khi thu hồi đất, người dân có đất ở bị thu hồi phải có chỗ ở, đảm bảo cuộc sống bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ. Việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và việc bố trí tái định cư phải được hoàn thành trước khi có quyết định thu hồi đất.

Chỉ đạo cơ quan chức năng chủ động cung cấp thông tin cho MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và người dân về các dự án ngay từ khi mới hình thành để phối hợp trong truyên truyền, vận động nhân dân đồng thuận với các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, thu hồi đất. Chỉ đạo, hướng dẫn, cụ thể hóa về nhiệm vụ của công tác dân vận trong tham gia Hội đồng bồi thường để thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Nghiên cứu, đề xuất nguồn kinh phí hỗ trợ hệ thống dân vận, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác tuyên truyền, vận động. Chú trọng thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, khiếu kiện của nhân dân liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Đảng đoàn MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, Ban thường vụ Tỉnh đoàn chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền, triển khai Luật Đất đai (sửa đổi) đến đoàn viên, hội viên và nhân dân. Vận động nhân dân chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Nâng cao hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội, chủ động phối hợp tham gia xây dựng các chính sách liên quan bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trước khi ban hành.

Cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền phải phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu trong việc chấp hành các quy định của nhà nước về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn. Tổ chức đối thoại với người dân, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc. Rà soát, giải quyết kịp thời, dứt điểm các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật; xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân buông lỏng, thiếu trách nhiệm, lợi ích nhóm trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư…
Dương An

Atlas tỉnh Đồng Nai

Cổng TTĐT Chính phủ

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Kim Long – Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.
Địa chỉ: Số 02 đường Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thoại: (0251).3847292.
Ghi rõ nguồn "Cổng Thông tin điện tử tỉnh Đồng Nai" hoặc "CTT-Đồng Nai" hoặc "www.dongnai.g​ov.vn" khi ​phát hành lại thông tin từ các nguồn này.​

ipv6 ready

Chung nhan Tin Nhiem Mang