Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức tiếp công dân định kỳ tháng 2-2024

(CTT-Đồng Nai) - Ngày 20-2, tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức đã Chủ trì buổi tiếp công dân theo quy định. Tham gia tiếp công dân với Quyền Chủ tịch UBND tỉnh có lãnh đạo các sở, ngành chuyên môn của tỉnh, các cơ quan chức năng liên quan và UBND hyện Long Thành; công dân được tiếp là ông Nguyễn Văn Thảnh và bà Nguyễn Thị Thanh Tuyền (con gái ông Thảnh) địa chỉ Tổ 4, thôn 11, xã Bình Sơn, huyện Long Thành.
Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức chủ trì buổi tiếp công dân
Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức chủ trì buổi tiếp công dân

1. Nội dung trình bày của công dân:
Ông Nguyễn Văn Thảnh trình bày năm 1982, gia đình ông có khai hoang, sử dụng canh tác 02 thửa đất số 1182 và số 1840, tờ bản đồ địa chính số 04 xã Bình Sơn, huyện Long Thành (gia đình ông cư ngụ trên căn nhà thuộc thửa đất số 1840 tờ bản đồ số 04 xã Bình Sơn). Năm 2010, ông Thảnh có chuyển nhượng thửa đất số 1840 tờ bản đồ số 04 xã Bình Sơn cho ông Nguyễn Thanh Hùng diện tích 3.541m2. Sau khi chuyển nhượng đất, gia đình ông Thảnh vẫn ở nhờ căn nhà trên thửa đất đã chuyển nhượng cho ông Hùng và có chung hộ khẩu với ông Nguyễn Thanh Hùng, thường trú tại ấp 11, xã Bình Sơn, huyện Long Thành.
Ông Thảnh kiến nghị xem xét giải quyết cấp tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Cảng Hàng không quốc tế Long Thành.

Ông Nguyễn Văn Thảnh trình bày nội dung tại buổi tiếp
Ông Nguyễn Văn Thảnh trình bày nội dung tại buổi tiếp

2. Ý kiến của UBND xã Bình Sơn, huyện Long Thành:
- Đối với thửa đất số 1182, tờ bản đồ địa chính số 04 xã Bình Sơn:
Ngày 24/5/2021, UBND huyện Long Thành ban hành Quyết định số 5596/QĐ-UBND thu hồi đất thửa đất số 1182, tờ bản đồ số 04 xã Bình Sơn, loại đất BHK, diện tích 260m2 của ông Nguyễn Văn Thảnh để thực hiện dự án.
Theo kết quả kiểm đếm về đất đai, thống kê nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất vào ngày 06/10/2020 của Tổ kiểm đếm số 4 thuộc Hội đồng bồi thường dự án thể hiện: hiện trạng là đất trống, ông Nguyễn Văn Thảnh thống nhất với số liệu kiểm đếm của Tổ kiểm đếm.
Theo Giấy xác nhận nguồn gốc đất số 2303 ngày 09/11/2020 của UBND xã Bình Sơn (mẫu số 02), xác nhận: Tổng diện tích đất thu hồi là 260m2, do ông Nguyễn Văn Thảnh khai phá năm 1982 và quản lý, sử dụng ổn định đến nay, không lấn chiếm, không tranh chấp với các chủ sử dụng liền kề tại thời điểm xác nhận hồ sơ bồi thường, chưa được cấp giấy CNQSD đất. Hộ ông Nguyễn Văn Thảnh không đủ điều kiện được bồi thường bằng đất ở.
UBND huyện Long Thành đã ban hành Quyết định số 4931/QĐ-UBND ngày 24/5/2021 phê duyệt bồi thường, hỗ trợ cho hộ ông Thảnh với tổng số tiền bồi thường, hỗ trợ là 162.400.000 đồng. Ngày 04/6/2021, ông Nguyễn Văn Thảnh đã nhận tiền bồi thường, hỗ trợ theo quyết định nêu trên.
- Đối với thửa đất số 1840 tờ bản đồ số 04 xã Bình Sơn: Ông Nguyễn Văn Thảnh đã chuyển nhượng trọn thửa cho ông Nguyễn Thanh Hùng, UBND huyện Long Thành đã cấp GCNQSDĐ số BB 252217 ngày 04/03/2010 cho ông Nguyễn Thanh Hùng, diện tích 3.541m2.
Ngày 25/9/2020, UBND huyện Long Thành ban hành Quyết định số 5538/QĐ-UBND thu hồi đất của ông Nguyễn Thanh Hùng diện tích 5.306,4m2 thuộc thửa đất số 79, tờ bản đồ số 24 xã Bình Sơn, loại đất ONT+BHK.
Theo Giấy xác nhận nguồn gốc đất số 494 ngày 03/9/2020 của UBND xã Bình Sơn, thể hiện: Tổng diện tích đất thu hồi là 5.306,4m2 (trong đó có 300m2 đất ONT) thuộc thửa đất số 79, tờ bản đồ số 24 xã Bình Sơn (bản đồ thu hồi đất), đất đã được UBND huyện Long Thành cấp GCNQSDĐ số BB 252217 ngày 04/03/2010 cho ông Nguyễn Thanh Hùng diện tích 3.541m2 thuộc thửa đất số 1840, tờ bản đồ số 4 xã Bình Sơn; diện tích chênh lệch tăng 1.765,4m2 so với bản đồ cấp giấy là do xác định ranh giới cấp giấy ban đầu chưa chính xác. Trên đất có nhà, vật kiến trúc xây dựng năm 2010. Ông Hùng sử dụng ổn định, không lấn chiếm, không tranh chấp với các chủ sử dụng liền kề tại thời điểm xác nhận hồ sơ bồi thường. Hộ ông Nguyễn Thanh Hùng đủ điều kiện được bồi thường bằng đất ở.
UBND huyện Long Thành đã ban hành Quyết định số 5432/QĐ-UBND ngày 25/9/2020 phê duyệt bồi thường, hỗ trợ cho hộ ông Nguyễn Thanh Hùng. Ông Nguyễn Thanh Hùng đã nhận tiền bồi thường, hỗ trợ theo quyết định nêu trên.


Lãnh đạo UBND xã Bình Sơn, H.Long Thành báo cáo tại buổi tiếp công dân
Lãnh đạo UBND xã Bình Sơn, H.Long Thành báo cáo tại buổi tiếp công dân

3. Ý kiến của UBND huyện Long Thành:
Đối với hồ sơ bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của hộ ông Nguyễn văn Thảnh, TTPTQĐ huyện đã rà soát, kết quả thể hiện:
- Đối với thửa đất số 1182, tờ bản đồ địa chính số 04 xã Bình Sơn: UBND huyện Long Thành đã ban hành Quyết định số 4931/QĐ-UBND ngày 24/5/2021 phê duyệt bồi thường, hỗ trợ cho hộ ông Thảnh. Ông Nguyễn Văn Thảnh đã nhận tiền bồi thường, hỗ trợ theo quyết định nêu trên.
- Đối với thửa đất số 1840 tờ bản đồ số 04 xã Bình Sơn: Ông Nguyễn Văn Thảnh đã chuyển nhượng trọn thửa cho ông Nguyễn Thanh Hùng, UBND huyện Long Thành đã cấp GCNQSDĐ số BB 252217 ngày 04/03/2010 cho ông Nguyễn Thanh Hùng, diện tích 3.541m2 (trong đó có 300m2 đất ở), phần diện tích chênh lệch tăng 1.765,4m2 so với bản đồ cấp giấy là do xác định ranh giới cấp giấy ban đầu chưa chính xác, đã được UBND xã Bình Sơn xác nhận. Do đó, TTPTQĐ đã trình phê duyệt bồi thường, hỗ trợ đối với hộ ông Hùng theo quy định. Hiện nay, ông Nguyễn Thanh Hùng đã nhận tiền bồi thường, hỗ trợ. Đồng thời, ông Hùng đã được UBND huyện Long Thành phê duyệt tái định cư hộ chính và giao đất tại Quyết định số 8025/QĐ-UBND ngày 02/8/2021.
Như vậy, hộ ông Thảnh không có đất ở, không có nhà trên đất, do đó không đủ điều kiện cấp tái định cư theo quy định.
Ngày 24/5/2023, UBND huyện có Báo cáo số 342/BC-UBND kiến nghị UBND tỉnh xem xét, chấp thuận cho áp dụng chính sách hỗ trợ khác bằng việc giao lô đất ở trong khu tái định cư có thu tiền sử dụng đất và tiền hạ tầng tái định cư (100%) cho hộ ông Nguyễn Văn Thảnh theo quy định tại Điều 25 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ.

4. Ý kiến của Sở Tài chính:
Qua ý kiến trình bày của UBND xã Bình Sơn và UBND huyện Long Thành, trường hợp chuyển nhượng đất của ông Hùng và ông Thảnh là quan hệ dân sự. Theo tiêu chí xét tái định cư, trường hợp ông Thảnh không di chuyển chỗ ở, do đó không xem xét tái định cư cho ông Thảnh là đúng quy định.
Tuy nhiên, UBND huyện Long Thành cần rà soát, làm rõ đối với phần diện tích đất ông Thảnh đã chuyển nhượng trước đây, rà soát lại quan hệ với chủ hộ ông Nguyễn Thanh Hùng, xem xét lại điều kiện tách hộ để có hướng xử lý phù hợp.

5. Ý kiến của Sở Tư pháp:
Đề nghị UBND huyện Long Thành rà soát lại tình tiết mới ông Thảnh trình bày trong buổi tiếp công dân như: Xác minh cụ thể diện tích ông Thảnh chuyển nhượng cho ông Hùng, rà soát lại hộ khẩu đối với trường hợp ông Hùng, ông Thảnh vì từ trước đến nay ông Thảnh ở tại căn nhà này; khi căn nhà bị thu hồi, trên thực tế ông Thảnh có di chuyển chỗ ở hay không. Sau khi có kết quả rà soát cụ thể, đề nghị UBND huyện Long Thành báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Đại diện cơ quan chuyên môn phát biểu ý kiến tại buổi tiếp công dân
Đại diện cơ quan chuyên môn phát biểu ý kiến tại buổi tiếp công dân

6. Ý kiến của Thanh tra tỉnh:
- Theo quy định thì hộ ông Thảnh có đất thổ cư nhưng đã bán cho người khác, do đó, việc ông Thảnh yêu cầu giải quyết cấp tái định cư là không có cơ sở xem xét.
- Đối với việc áp dụng chính sách hỗ trợ khác cho hộ ông Nguyễn Văn Thảnh theo quy định tại Điều 25 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh xem xét quyết định.
- Riêng các nội dung ông Thảnh thắc mắc về việc diện tích chênh lệch bồi thường cho ông Hùng, việc xem xét chung hộ khẩu với ông Hùng thuộc thẩm quyền xử lý của UBND huyện Long Thành. UBND huyện Long Thành có trách nhiệm rà soát, xử lý và trả lời cho công dân biết.

​7. Ý kiến của Sở Tài nguyên và Môi trường:
Theo tiêu chí xét tái định cư, thì hộ ông Thảnh không phải di chuyển chỗ ở, ông Thảnh có đất thổ cư nhưng đã bán cho người khác, do đó, việc ông Thảnh yêu cầu giải quyết cấp tái định cư là không có cơ sở xem xét. Tuy nhiên, UBND huyện Long Thành cần xem xét đối với các tình tiết như Sở Tài chính đã nêu để trả lời công dân biết.

8. Ý kiến của Sở Xây dựng:
Không thống nhất đối với việc UBND huyện Long Thành đề xuất áp dụng chính sách hỗ trợ khác bằng việc giao lô đất ở trong khu tái định cư có thu tiền sử dụng đất và tiền hạ tầng tái định cư (100%) cho hộ ông Nguyễn Văn Thảnh vì chưa phù hợp quy định tại Điều 25 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ; hộ ông Thảnh không phải di chuyển chỗ ở, ông Thảnh có đất thổ cư nhưng đã bán cho người khác, do đó, việc ông Thảnh yêu cầu giải quyết cấp tái định cư là không có cơ sở xem xét.

9. Ý kiến của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy: Thống nhất với ý kiến của Sở Tài chính, đề nghị UBND huyện Long Thành làm rõ một số nội dung chưa rõ trong buổi tiếp công dân ngày hôm nay.

10. Kết luận của người chủ trì:
Sau khi nghe công dân trình bày nội dung, ý kiến của các ngành, đơn vị có liên quan tham dự tại buổi tiếp và xem xét các hồ sơ, tài liệu có liên quan, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh - chủ trì kết luận như sau:
- Qua kết quả kiểm tra, rà soát nêu trên, nhận thấy trường hợp hộ ông Thảnh bị thu hồi thửa đất số 1182, tờ bản đồ số 04 xã Bình Sơn, diện tích 260m2 đất nông nghiệp, trên đất không có nhà ở, UBND huyện Long Thành đã bồi thường, hỗ trợ theo quy định. Ông Thảnh đã nhận tiền bồi thường, hỗ trợ.
Đối với thửa đất số 1840, tờ bản đồ địa chính số 04 xã Bình Sơn​, ông Thảnh đã chuyển nhượng cho ông Nguyễn Thanh Hùng, đã được UBND huyện Long Thành đã cấp GCNQSDĐ số BB 252217 ngày 04/03/2010 cho ông Nguyễn Thanh Hùng, diện tích 3.541m2 (trong đó có 300m2 đất ở); phần diện tích chênh lệch tăng 1.765,4m2 so với bản đồ cấp giấy là do xác định ranh giới cấp giấy ban đầu chưa chính xác, đã được UBND xã Bình Sơn xác nhận. Do đó, hộ ông Hùng đủ điều kiện bồi thường đất ở theo quy định. UBND huyện Long Thành đã bồi thường, hỗ trợ và phê duyệt tái định cư hộ chính cho ông Hùng theo quy định.
Về việc hộ ông Nguyễn Văn Thảnh chung hộ khẩu ông Nguyễn Thanh Hùng; trong đó ông Nguyễn Thanh Hùng là Chủ hộ, còn ông Nguyễn Văn Thảnh là Chú, bà Huỳnh Thị Đấy là thím, bà Nguyễn Thị Thanh Tuyền là em và bà Đỗ Ngọc Thanh Trúc là cháu: Ngày 24/5/2023, UBND huyện có Báo cáo số 342/BC-UBND kiến nghị UBND tỉnh xem xét, chấp thuận cho áp dụng chính sách hỗ trợ khác bằng việc giao lô đất ở trong khu tái định cư có thu tiền sử dụng đất và tiền hạ tầng tái định cư (100%) cho hộ ông Nguyễn Văn Thảnh theo quy định tại Điều 25 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ.
Trên cơ sở kết quả kiểm tra, rà soát của Sở Tài chính, ngày 29/8/2023, UBND tỉnh có Công văn số 8918/UBND-KTNS về việc xử lý hỗ trợ tái định cư cho hộ dân thuộc dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, theo đó: “Đối với việc UBND huyện Long Thành đề xuất áp dụng chính sách hỗ trợ khác bằng việc giao lô đất ở trong khu tái định cư có thu tiền sử dụng đất và tiền hạ tầng tái định cư (100%) cho hộ ông Nguyễn Văn Thảnh là chưa phù hợp quy định tại Điều 25 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ, vì hộ ông Thảnh có đất thổ cư nhưng đã bán cho người khác. UBND tỉnh không có cơ sở xem xét xử lý kiến nghị của UBND huyện Long Thành theo quy định.”
Từ nội dung trên, UBND tỉnh không xem xét giải quyết nội dung ông Thảnh yêu cầu giải quyết cấp tái định cư, đề nghị ông Thảnh đồng thuận với việc xử lý của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
- Giao trách nhiệm UBND huyện Long Thành:
+ Phối hợp với Sở Tài chính rà soát lại, xem xét điều kiện hoàn cảnh thực tế hiện nay của hộ ông Thảnh, xem xét về chính sách nhà ở xã hội (nếu có) để giới thiệu cho ông Thảnh, nhà tình thương, tình nghĩa, đại đoàn kết,… hoặc xem xét vận dụng điều khoản khác, báo cáo đề xuất UBND tỉnh xử lý theo quy định.
+ Xem xét lại việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa ông Thảnh và ông Hùng, tổ chức mời ông Hùng và bà Thoa lên để hòa giải, vận động ông Hùng có trách nhiệm xem xét hỗ trợ thêm đối với hộ ông Thảnh.
+ Chỉ đạo Công an huyện Long Thành, UBND xã Bình Sơn phối hợp với cơ quan liên quan xem xét lại việc nhập khẩu của hộ ông Hùng, báo cáo đề xuất xử lý các sai phạm (nếu có) theo đúng quy định.
​​​​​
Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức kết luận tại buổi tiếp công dân
Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức kết luận tại buổi tiếp công dân


Cổng TTĐT

Atlas tỉnh Đồng Nai

Cổng TTĐT Chính phủ

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Kim Long – Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.
Địa chỉ: Số 02 đường Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thoại: (0251).3847292.
Ghi rõ nguồn "Cổng Thông tin điện tử tỉnh Đồng Nai" hoặc "CTT-Đồng Nai" hoặc "www.dongnai.g​ov.vn" khi ​phát hành lại thông tin từ các nguồn này.​

ipv6 ready

Chung nhan Tin Nhiem Mang