Thứ 2, Ngày 10/7/2016

Thông tin thống kê Đồng Nai

Cập nhật 28/10/2016 14:44
Xem với cỡ chữ

Tình hình kinh tế - xã hội 10 tháng đầu năm 2016

1. Lĩnh vực kinh tế:
- Công nghiệp: Chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp 10 tháng tăng 8,21% so cùng kỳ. Trong đó: Khai khoáng tăng 9,85%; nhóm ngành chế biến, chế tạo tăng 8,3%; sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước, giảm 1,13%; cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước tăng 1,6%.
Có một số ngành sản xuất cấp 2 tăng khá so cùng kỳ như: Sản xuất xe có động cơ tăng 13,4%; sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic tăng 11,73%; sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác tăng 11,65%; sản xuất hóa chất và sản phẩm hóa chất tăng 10,8%; các ngành còn lại có mức tăng thấp hơn… nguyên nhân các ngành sản xuất tăng khá là do các doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất để kịp đơn hàng với khách hàng vào dịp cuối năm; một số ngành sản phẩm 10 tháng tăng cao so cùng kỳ như: giấy và bìa các loại, thức ăn gia súc, sợi các loại, giày dép… tuy nhiên một số ngành tăng thấp hoặc giảm so cùng kỳ như: sản xuất sản phẩm kim loại, dệt, sản xuất giường, tủ, bàn, ghế … do nhu cầu tiêu thụ chậm.
- Nông nghiệp:
+ Trồng trọt: Tính đến ngày 15/10/2016 diện tích gieo trồng vụ hè thu là 68.788 ha, đạt 89,81% so kế hoạch và bằng 97,19% so cùng kỳ, giảm 1.978 ha. Diện tích giảm chủ yếu trên cây lúa và bắp do diện tích trồng lúa bị ngập úng nước, đồng thời diện tích gieo trồng xen canh trong vườn cây lâu năm đã khép tán nên diện tích cây bắp giảm nhiều so cùng kỳ.
+ Chăn nuôi: tình hình chăn nuôi phát triển ổn định, dịch bệnh được kiểm soát, không phát sinh dịch bệnh đối với gia súc, gia cầm và thủy sản nuôi trên địa bàn; công tác phân công cán bộ giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn được chú trọng tăng cường ở các cấp.
- Thương mại – Dịch vụ và Giao thông vận tải:
+ Chỉ số giá tiêu dùng tháng 10/2016 so với tháng 12/2015 (chỉ số giá 10 tháng đầu năm) tăng 3,26%. Tổng mức bán lẻ hàng hoá 10 tháng ước đạt 112.804,74 tỷ đồng, tăng 10,98% so cùng kỳ và đạt 82,82% so kế hoạch năm.
+ Kim ngạch xuất khẩu 10 tháng đầu năm đạt  đạt 12.591,76 triệu USD, tăng 7,56% so với cùng kỳ; kim ngạch nhập khẩu đạt 10.724,04 triệu USD tăng 1,26% so cùng kỳ.
+ Giao thông và vận tải: Nhìn chung, hoạt động vận tải trên địa bàn tỉnh trong tháng ổn định, nhu cầu vận tải hàng hóa và hành khách lưu thông. Các doanh nghiệp chấp hành nghiêm túc việc kê khai niêm yết giá cước theo quy định, đáp ứng nhu cầu vận tải trên địa bàn. Kết quả, 10 tháng năm 2016 so với cùng kỳ năm 2015 khối lượng vận chuyển hàng hóa tăng 5,5%; luân chuyển hàng hóa tăng 5,45%; vận chuyển hành khách tăng 6,37%, luân chuyển hành khách tăng 6,26%.
- Hoạt động tài chính tín dụng; thu chi- ngân sách, huy động vốn đầu tư phát triển
 + Đến cuối tháng 10/2016, tổng vốn huy động trên địa bàn đạt đạt 150.139 tỷ đồng, tăng 20,5% so với cuối năm 2015, trong đó: tiền gửi thanh toán đạt 52.772 tỷ đồng, tăng 16,2%; tiền gửi tiết kiệm đạt 96.926 tỷ đồng, tăng 25%; tổng dư nợ đạt 128.608 tỷ đồng, tăng 16,2% so với 31/12/2015, trong đó dư nợ cho vay đạt 125.033 tỷ đồng, tăng 16,2% so với 31/12/2015.
+ 10 tháng đầu năm: thu ngân sách là 35.957 tỷ đồng đạt 85% so với dự toán bổ sung và tăng 15% so với cùng kỳ. Trong đó: Thu nội địa là 21.466 tỷ đồng đạt 80% so với dự toán và tăng 10% so với cùng kỳ; thu từ lĩnh vực xuất nhập khẩu là 11.295 tỷ đồng đạt 80% so với dự toán và tăng 8% so với cùng kỳ; thu từ nguồn xổ số kiến thiết là 1.170 tỷ đồng đạt 90% so với dự toán điều chỉnh và bằng 94% so với cùng kỳ; Chi ngân sách địa phương 10 tháng đầu năm là 12.226 tỷ đồng đạt 71% so với dự toán điều chỉnh và tăng 05% so với cùng kỳ. Trong đó: chi đầu tư phát triển là 3.611 tỷ đồng đạt 76% so với dự toán điều chỉnh và tăng 7% so với cùng kỳ; chi thường xuyên 7.710 tỷ đồng đạt 75% so với dự toán điều chỉnh và tăng 8% so với cùng kỳ.
+ Huy động vốn đầu tư phát triển 53.656 tỷ đồng, đạt 70% kế hoạch, tăng 5,7% so cùng kỳ; giải ngân đối với ngân sách tỉnh được 2.915,9 tỷ đồng, đạt 79,1% so với kế hoạch, tập trung cho các công trình trọng điểm, công trình cấp bách và các công trình dự án phục vụ xây dựng nông thôn mới.
- Thu hút đầu tư nước ngoài, trong nước và đăng ký doanh nghiệp:
+ Thu hút đầu tư nước ngoài tính đến 20/10/2016, đạt 1.751,64 triệu USD, đạt 175,2% kế hoạch năm, bằng 80% so cùng kỳ, trong đó: cấp mới 79 dự án với tổng vốn đăng ký 994,02 triệu USD và và 77 dự án tăng vốn 757,62 triệu USD.
+ Thu hút vốn đầu tư trong nước tính đến ngày 20/10/2016, là 10.672,3 tỷ đồng gồm 35 dự án cấp mới với vốn đăng ký khoảng 9.900 tỷ đồng và 08 dự án điều chỉnh tăng vốn với tổng vốn bổ sung 772,3 tỷ đồng), đạt 106,7 % kế hoạch năm, tăng 28,2% so cùng kỳ.
+ Số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trên 2.517 doanh nghiệp thành lập mới (tăng 19,8% so với cùng kỳ) với số vốn đăng ký 15.027 tỷ đồng (tăng 51,08% so với cùng kỳ).
2. Lĩnh vực văn hóa - xã hội, môi trường, an ninh - quốc phòng:
- Công tác văn hóa: tổ chức thành công Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2000 – 2015.
- Giáo dục, đào tạo và khoa học công nghệ:
+  Giáo dục và Đào tạo: Hoạt động giáo dục trên địa đã ổn định thực hiện tốt công tác giáo dục như đổi mới phương thức dạy và học, khắc phục tình trạng dạy thêm, học thêm sai quy định chủ động nâng cao chất lượng đào tạo. Hiện nay các trường đang tiến hành cho học sinh các cấp thi giữa học kỳ năm học 2016 – 2017.Ngành giáo dục triển khai xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường tiếng Việt cho trẻ mầm non và học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số” giai đoạn 2016 – 2020, định hướng đến năm 2025; tổ chức kiểm tra công nhận trường mầm non đề nghị đạt chuẩn Quốc gia tại Huyện Cẩm Mỹ, Xuân Lộc, Thị xã Long Khánh.
+ Khoa học và Công nghệ: Triển khai Quyết định số 837/QĐ-UBND ngày 22/3/2016 của UBND tỉnh ban hành Chương trình hỗ trợ các đơn vị, doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh; áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến; bảo hộ sở hữu trí tuệ; kết quả đã tiếp nhận và hỗ trợ 24 đơn vị doanh nghiệp đăng ký tham gia chương trình năm 2016
- Công tác y tế: Công tác phòng chống dịch bệnh tiếp tục được tập trung tăng cường thực hiện ở các cấp. Tuy nhiên, do đã vào mùa mưa, nên số ca mắc các bệnh truyền nhiễm tay chân miệng, sốt xuất huyết tăng so với tháng trước, cụ thể: bệnh tay chân miệng 61% (263/163 ca); bệnh sốt xuất huyết tăng 29%; không có trường hợp tử vong. Ngành Y tế đã phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh tay chân miệng trong hệ thống trường học của tỉnh.
- Công tác giải quyết việc làm, hỗ trợ giảm nghèo: Các chính sách an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm thực hiện, 10 tháng đầu năm giải quyết cho 81.127 lao động, đạt 95,4% so kế hoạch và tăng 1,7% so cùng kỳ; hỗ trợ cho 10.445 hộ vay vốn với số tiền vay là 303.377 triệu đồng; Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế toàn tỉnh đạt khoảng 75,9%.
- Về cải cách hành chính: Công tác cải cách hành chính tiếp tục được đẩy mạnh thực hiện; việc triển khai tổ chức thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông hiện đại đạt kết quả khả quan, góp phần cải thiện nhằm nâng cao sự hài lòng của doanh nghiệp, tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi, bình đẳng. Tham mưu UBND tỉnh Bộ chỉ số và Kế hoạch xác định chỉ số cải cách hành chính các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện năm 2016; Kế hoạch thực hiện chuyên mục “Dân hỏi - Giám đốc Sở trả lời” trên Đài Phát thanh - Truyền hình Đồng Nai; Kế hoạch khảo sát ý kiến người dân về hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính các lĩnh vực: đất đai, thuế, hộ khẩu - chứng minh nhân dân, bảo hiểm xã hội, chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh năm 2016.
- Về quốc phòng – an ninh: Duy trì nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực ban, lực lượng trực chiến ở các cấp; sẵn sàng lực lượng, phương tiện ứng phó các tình huống xảy ra, bảo vệ an toàn các mục tiêu quan trọng, các khu vực trọng điểm trên địa bàn tỉnh, phòng chống giảm nhẹ thiên tai - tìm kiếm cứu nạn, phòng chống cháy nổ.
Triển khai các biện pháp nắm chắc tình hình, chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện, đấu tranh hiệu quả với các tổ chức phản động, đối tượng cực đoan chống đối trong và ngoài nước; thực hiện tốt công tác bảo vệ và ngăn chặn kịp thời các hoạt động tuyên truyền phá hoại tư tưởng, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Nguồn: Cục Thống kê Đồng Nai, Sở Kế hoạch và Đầu tư

Một cửa điện tử

10/07/2016 Tỉnh đã giải quyết
84%
Hồ sơ đúng hạn

Văn bản qua mạng

Đến ngày 10/07/2016 Tỉnh đã trao đổi
234.317
Văn bản qua mạng

Tổng đài 1022

Đến ngày
10/07/2016
99,95%
Đã xử lý
Họp báo UBND tỉnhDanh sách người phát ngôn tỉnh Đồng NaiCuộc thi trực tuyến "tìm hiểu pháp luật năm 2020"SĐT đường dây nóng BCĐ 389/ĐP tỉnh Đồng NaiXÂY DỰNG ĐẢNGSÂN BAY LONG THÀNHDANH SÁCH NGƯỜI PHÁT NGÔN BCĐ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 CẤP TỈNH, CẤP HUYỆN VÀ THÀNH PHỐCHUYỂN ĐỔI SỐChương trình đề tài khoa họcPhòng chống
tham nhũng
Lịch tiếp người dân, doanh nghiệpCải cách hành chính và cuộc sốngchuẩn tiếp cận pháp luậtĐẦU TƯ - ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNGGIÁO DỤCTƯ PHÁPQUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNGTÀI CHÍNH VÀ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚCQUẢN LÝ SỬ DỤNG CÁC KHOẢN HỖ TRỢ VIỆN TRỢDOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚCY TẾTHỂ DỤC - THỂ THAOVĂN HÓA - THÔNG TIN TRUYỀN THÔNGNÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔNTÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNGTHỰC HIỆN CHÍNH SÁCH AN SINH XÃ HỘITHỰC HIỆN CHÍNH SÁCH DÂN TỘCCÔNG KHAI TỔ CHỨC CÁN BỘTHANH TRA GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁOBẢN ÁN QĐ CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN CÁC CẤPPHÒNG CHỐNG TỘI PHẠMSố ĐT đường dây nóngDân hỏi - Giám đốc sở trả lờiKiến trúc chính quyền điện tử phiên bản 2.0An sinh xã hội tỉnh Đồng NaiThư điện tửGiá cả thị trườngCông báo đồng naiKhen thưởng xử phạtTủ sách đồng naiThông tin thống kêCƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ VBPLVăn bản QPPLĐào tạo sau Đại họcĐỀ ÁN SỐ HÓA TRUYỀN HÌNH MẶT ĐẤTTra cứu thông tin đất đaiThông tin xe khách, xe buýtĐiện lực Đồng Nai

atlas tỉnh đồng nai

Thư viện hình ảnh

Văn miếu Trấn Biên về đêm
Đá ba chồng Định Quán
Cầu Ghềnh
Văn miếu Trấn Biên
Khu Du lich Buu Long
UBND tỉnh Đồng Nai

Số lượt truy cập

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Kim Long – Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.
Địa chỉ: Số 02 đường Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thoại: (0251).3847292.
Ghi rõ nguồn "Cổng Thông tin điện tử tỉnh Đồng Nai" hoặc "www.dongnai.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này.
 

 

ipv6 ready