Thứ 2, Ngày 10/7/2016

Dân hỏi - giám đốc sở trả lời

Cập nhật 06/10/2016 16:20
Xem với cỡ chữ

Chương trình Dân hỏi - Giám đốc Sở trả lời (Kỳ 1, ngày 2/10/2016)

​Chương trình Dân hỏi - Giám đốc Sở (Kỳ 1) được phát sóng trên Đài PTTH Đồng Nai ngày 02/10/2016 với sự tham gia trả lời của ông Lê Viết Hưng - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai.

Câu 1. Lâu nay ở lĩnh vực đất đai, nhất là vấn đề làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (mà người dân còn gọi là sổ đỏ), người dân vẫn tỏ ra bức xúc vì thủ tục nhiêu khê, ý kiến của ông về vấn đề này như thế nào?

Trả lời:

Theo quy định của Nhà nước thì Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là chứng thư pháp lý quan trọng để xác lập quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của các tổ chức, cá nhân, do đó trong thời gian qua tỉnh Đồng Nai luôn quan tâm đẩy mạnh công tác này (Tính đến tháng 8 năm 2016, toàn tỉnh đã cấp được 642.455 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho nhân dân, với 1.196.706 thửa đất, đạt tỷ lệ hơn 99,5% số trường hợp cần cấp giấy).

Tuy nhiên, trong thực tế có nhiều trường hợp người dân còn bức xúc vì việc cấp Giấy chứng nhận còn chậm trễ, kéo dài. Vấn đề này do một số nguyên nhân chủ yếu như sau:

Một là, các quy định của pháp luật liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận rất chặt chẽ và cụ thể (chẳng hạn như: điều kiện để được cấp giấy chứng nhận khi người sử dụng đất có giấy tờ hợp lệ về đất hoặc sử dụng đất ổn định, không vi phạm pháp luật về đất đai; việc thu tiền sử dụng đất khi cấp giấy chứng nhận cũng căn cứ vào từng thời điểm khác nhau, có trường hợp không thu, có trường hợp thu 50%  và có trường hợp thu 100%... Do đó, khi xét duyệt hồ sơ để cấp giấy chứng nhận, UBND các xã, phường, thị trấn và cơ quan quản lý đất đai, cơ quan thuế xem xét thận trọng từng trường hợp nên kéo dài thời gian giải quyết;

Hai là, nhiều trường hợp sử dụng đất nhưng không có giấy tờ hợp lệ về đất, nguồn gốc đất đai phức tạp, chủ sử dụng đất thay đổi nhiều lần nhưng không kê khai đăng ký, cá biệt có trường hợp còn vi phạm pháp luật như lấn chiếm đất đai, tự ý chuyển mục đích sử dụng đất trái quy hoạch, do đó việc kê khai, chứng minh về nguồn gốc đất và thời điểm sử dụng đất gặp nhiều khó khăn, có trường hợp phải làm đi làm lại nhiều lần.

Ba là, công tác xét duyệt, cấp Giấy chứng nhận được thực hiện ở nhiều cấp, nhiều ngành (UBND cấp xã xét duyệt hồ sơ, bộ phận một cửa trực thuộc Văn phòng UBND cấp huyện tiếp nhận hồ sơ, Văn phòng Đăng ký đất đai và Phòng Tài nguyên và Môi trường thẩm tra kết quả xét duyệt và lập thủ tục cấp giấy, Chi cục thuế tính toán các khoản thu về đất... trong khi sự phối hợp giải quyết giữa các cơ quan, đơn vị có lúc chưa tốt nên kéo dài thời gian giải quyết hồ sơ.

Bốn là, với số lượng hồ sơ phải giải quyết quá lớn (chỉ tính riêng trong 9 tháng đầu năm 2016 toàn tỉnh đã cấp đổi 79.575 giấy chứng nhận do tách thửa, chuyển nhượng, thừa kế) nên không sao tránh khỏi sự chậm trễ; mặc khác tinh thần phục vụ nhân dân của một số cán bộ địa chính xã, viên chức Văn phòng Đăng ký đất đai chưa tốt, cá biệt có trường hợp còn gây phiền hà, nhũng nhiễu, gây ra những bức xúc cho nhân dân khi lập thủ tục cấp giấy chứng nhận.

Câu 2. Thưa ông, như vậy, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có sự cải cách như thế nào trong lĩnh vực này?

Trong thời gian qua, UBND tỉnh và Sở Tài nguyên và Môi trường cũng đã chỉ đạo, thực hiện nhiều giải pháp quyết liệt, đồng bộ để cải cách hành chính trong lĩnh vực đất đai nói chung và cải cách trong việc cấp giấy chứng nhận nói riêng.

- Trước hết, Sở Tài nguyên và Môi trường đã trình UBND tỉnh ban hành bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành tài nguyên và môi trường, trong đó những thủ tục về cấp Giấy chứng nhận được rút ngắn thời gian giải quyết so với trước đây (chẳng hạn như cấp đổi giấy chứng nhận trước đây là 20 ngày, hiện nay chỉ còn 10 ngày; thủ tục đăng ký khi chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất trước đây là 21 ngày, hiện nay chỉ còn 10 ngày).

- Hai là, Sở Tài nguyên và Môi trường đã thống nhất với Cục thuế và UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hoà về quy trình phối hợp giải quyết hồ sơ cấp giấy chứng nhận nhằm từng bước tạo sự liên thông giữa các cơ quan, khắc phục sự chậm trễ trong công tác này.

- Ba là, đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận, luân chuyển và giải quyết hồ sơ cấp Giấy chứng nhận. chẳng hạn như quy trình cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: sau khi nhận hồ sơ, chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai ở cấp huyện thẩm tra hồ sơ và scan (chụp) toàn bộ hồ sơ và chuyển các file hồ sơ cho Văn phòng Đăng ký tỉnh qua mạng máy tính, Văn phòng Đăng ký tỉnh đối chiếu với cơ sỡ dữ liệu địa chính để kiểm tra lại hồ sơ, nếu đủ điều kiện thì in giấy chứng nhận, trình Sở Tài nguyên và Môi trường ký, sau đó bàn giao cho Bưu điện để chuyển Giấy chứng nhận cho chi nhánh Văn phòng đăng ký cấp huyện để phát hành cho dân. Toàn bộ công việc này phải thực hiện trong 10 ngày, cho nên nếu không ứng dụng công nghệ thông tin sẽ không thể giải quyết hồ sơ nhanh chóng như thời gian vừa qua.

Nhờ thực hiện những giải pháp đồng bộ nêu trên, nên trong thời gian gần đây, mặc dù vẫn còn một số tồn tại, yếu kém nhưng thời gian giải quyết thủ tục cấp giấy chứng nhận đã được rút ngắn, giảm đáng kể việc gây phiền hà cho nhân dân. Trong 9 tháng đầu năm 2016, tại các chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai đã giải quyết 100.633 hồ sơ về đất đai, trong đó giải quyết đúng và trước hạn đạt tỷ lệ 96%, số hồ sơ giải quyết trễ hạn chỉ còn 4%.

Câu 3. Nhiều ý kiến người dân cho rằng mặc dù đã có nhiều cải cách, thế nhưng ngoài khách quan do quy định pháp luật đối với việc cấp giấy thì vẫn còn tình trạng một số nơi cán bộ tiếp nhận làm thủ tục vẫn còn “làm khó”. Xin ông cho biết, Sở Tài nguyên và Môi trường có giải pháp gì chấn chỉnh tình hình để ngày càng tạo điều kiện thuận lợi cho người dân?

Ngoài việc đơn giản hoá thủ tục hành chính, Sở Tài nguyên và Môi trường luôn quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, bố trí cán bộ trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân. 

Trong thời gian qua, chúng tôi đã công bố công khai bộ thủ tục hành chính ngay tại nơi tiếp nhận hồ sơ để nhân dân biết; đồng thời công khai đường dây nóng và bố trí hộp thư để nhân dân có thể góp ý, phản ánh về thái độ làm việc và những tiêu cực của công chức, viên chức trong việc giải quyết thủ tục hành chính;

Chúng tôi cũng thường xuyên tổ chức thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật đất đai trong việc thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận ở các cấp để xử lý các trường hợp cán bộ gây phiền hà, sách nhiễu đối với tổ chức, cá nhân khi thực hiện các thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Chúng tôi hy vọng rằng, với những giải pháp đồng bộ nêu trên, trong thời gian tới việc giải quyết thủ tục cấp giấy chứng nhận cho nhân dân sẽ nhanh chóng, thuận lợi hơn.

Chúng tôi cũng mong rằng các tổ chức, cá nhân khi có những vướng mắc trong việc giải quyết các thủ tục về đất đai cần liên hệ với cơ quan quản lý đất đai ở các cấp để được hướng dẫn và tư vấn giải quyết.

Người dân có thể xem lại file video của Chương trình tại địa chỉ: https://www.dongnai.gov.vn/Pages/video.aspx

Xin chân thành cám ơn.

 

Một cửa điện tử

10/07/2016 Tỉnh đã giải quyết
84%
Hồ sơ đúng hạn

Văn bản qua mạng

Đến ngày 10/07/2016 Tỉnh đã trao đổi
234.317
Văn bản qua mạng

Tổng đài 1022

Đến ngày
10/07/2016
99,95%
Đã xử lý
Họp báo UBND tỉnhDanh sách người phát ngôn tỉnh Đồng NaiCuộc thi trực tuyến "tìm hiểu pháp luật năm 2020"SĐT đường dây nóng BCĐ 389/ĐP tỉnh Đồng NaiXÂY DỰNG ĐẢNGSÂN BAY LONG THÀNHDANH SÁCH NGƯỜI PHÁT NGÔN BCĐ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 CẤP TỈNH, CẤP HUYỆN VÀ THÀNH PHỐCHUYỂN ĐỔI SỐChương trình đề tài khoa họcPhòng chống
tham nhũng
Lịch tiếp người dân, doanh nghiệpCải cách hành chính và cuộc sốngchuẩn tiếp cận pháp luậtĐẦU TƯ - ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNGGIÁO DỤCTƯ PHÁPQUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNGTÀI CHÍNH VÀ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚCQUẢN LÝ SỬ DỤNG CÁC KHOẢN HỖ TRỢ VIỆN TRỢDOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚCY TẾTHỂ DỤC - THỂ THAOVĂN HÓA - THÔNG TIN TRUYỀN THÔNGNÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔNTÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNGTHỰC HIỆN CHÍNH SÁCH AN SINH XÃ HỘITHỰC HIỆN CHÍNH SÁCH DÂN TỘCCÔNG KHAI TỔ CHỨC CÁN BỘTHANH TRA GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁOBẢN ÁN QĐ CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN CÁC CẤPPHÒNG CHỐNG TỘI PHẠMSố ĐT đường dây nóngDân hỏi - Giám đốc sở trả lờiKiến trúc chính quyền điện tử phiên bản 2.0An sinh xã hội tỉnh Đồng NaiThư điện tửGiá cả thị trườngCông báo đồng naiKhen thưởng xử phạtTủ sách đồng naiThông tin thống kêCƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ VBPLVăn bản QPPLĐào tạo sau Đại họcĐỀ ÁN SỐ HÓA TRUYỀN HÌNH MẶT ĐẤTTra cứu thông tin đất đaiThông tin xe khách, xe buýtĐiện lực Đồng Nai

atlas tỉnh đồng nai

Thư viện hình ảnh

Văn miếu Trấn Biên về đêm
Đá ba chồng Định Quán
Cầu Ghềnh
Văn miếu Trấn Biên
Khu Du lich Buu Long
UBND tỉnh Đồng Nai

Số lượt truy cập

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Kim Long – Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.
Địa chỉ: Số 02 đường Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thoại: (0251).3847292.
Ghi rõ nguồn "Cổng Thông tin điện tử tỉnh Đồng Nai" hoặc "www.dongnai.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này.
 

 

ipv6 ready