Thứ 2, Ngày 10/7/2016

Lấy ý kiến nhân dân

Cập nhật 20/09/2016 10:00
Xem với cỡ chữ

Lấy ý kiến nhân dân về các dự thảo văn bản QPPL

Cổng TTĐT tỉnh Đồng Nai xin giới thiệu toàn văn nội dung các Dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật dưới đây để lấy ý kiến đóng góp rộng rãi của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

I. NHỮNG DỰ THẢO ĐANG THỰC HIỆN LẤY Ý KIẾN

1. ​Dự thảo Tờ trình quy định mức hỗ trợ đối với cán bộ, công chức và nhà khoa học tham gia công tác nghiên cứu lý luận hoạt động tổng kết thực tiễn tỉnh Đồng Nai. Tải về.
Thời gian lấy ý kiến từ ngày 04/11/2017 đến ngày 04/12/2017.

2. Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số Điều Quy định về việc xét tặng danh hiệu Nghệ nhân Nhân dân, Nghệ nhân Ưu tú, Nghệ nhân, Thợ giỏi, Người có công đưa nghề về địa phương tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định số 38/2015/QĐ-UBND NGÀY 04/11/2015 của UBND tỉnh Đồng Nai. Tải về.
Thời gian lấy ý kiến từ ngày 08/11/2017 đến ngày 08/12/2017.

3. Dự thảo Danh sách đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân”, “Nghệ nhân Ưu tú”. Tải về.
Ngoài góp ý Dự thảo Danh sách đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân”, “Nghệ nhân Ưu tú” trên Cổng TTĐT tỉnh, người dân có thể đóng góp ý kiến tại địa điểm: phòng Quản lý công nghiệp – Sở Công Thương (Điện thoại 0251.3941.584, fax: 0251.3823319; Email:sct@dongnai.gov.vn); Tầng 4 – số 02 Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Thời gian lấy ý kiến từ ngày 09/11/2017 đến ngày 29/11/2017.

4. ​Dự thảo Nghị quyết quy định về phân cấp nhiệm vụ chi bảo vệ môi trường từ ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
-Dự thảo Tờ trình.
- Dự thảo Nghị quyết.
- Dự thảo Quy định.
Thời gian lấy ý kiến từ ngày 15/11/2017 đến ngày 15/12/2017.

5. Quyết định ban hành đơn giá đo đạc địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Tải về.
Thời gian lấy ý kiến từ ngày 15/11/2017 đến ngày 15/12/2017.

6. Dự thảo Quyết định về việc tổ chức làm việc vào buổi sáng ngày Thứ bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Tải về.
Thời gian lấy ý kiến từ ngày 06/12/2017 đến ngày 06/01/2018.

Các cá nhân, tổ chức có thể đóng góp ý kiến trực tiếp về dự thảo các VBQPPL trên tại đường dẫn sau đây: Góp ý

II. NHỮNG DỰ THẢO HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN

1. Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua NHCSXH để cho vay đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
Dự thảo Quyết định.
Dự thảo Quy chế
Thời gian lấy ý kiến từ ngày 26/4/2017 đến ngày 26/5/2017.

2. Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
- Dự thảo Tờ trình. Tải về.
- Dự thảo Nghị quyết. Tải về.
- Dự thảo Quyết định. Tải về.
- Dự thảo Thuyết minh. Tải về.
Thời gian lấy ý kiến từ ngày 5/5/2017 đến ngày 5/6/2017.

3. Dự thảo Quyết định ban hành quy định thu, nộp tiền phí, lệ phí thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Đồng Nai. Tải về.
Dự thảo Quy định thực hiện thu, nộp tiền phí, lệ phí thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Đồng Nai. Tải về.
Thời gian lấy ý kiến từ ngày 24/5/2017 đến ngày 23/6/2017.

4. Dự thảo Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung Quy định về tổ chức và hoạt động của Sở Công Thương Đồng Nai. Tải về.
Thời gian lấy ý kiến từ ngày 31/5/2017 đến ngày 30/6/2017.

5. Dự thảo Quyết định ban hành quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Tải về.
Thời gian lấy ý kiến từ ngày 02/6/2017 đến ngày 02/7/2017.

6. Dự thảo Danh sách xét tặng danh hiệu Nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ. Tải về.
Thời gian lấy ý kiến từ ngày 18/7/2017 đến ngày 01/8/2017.
(Ngoài góp ý trực tiếp trên Cổng TTĐT tỉnh, người dân có thể góp ý danh sách xét tặng danh hiệu Nghệ nhân ưu tú tại Phòng Quản lý công nghiệp – Sở Công thương (Điện thoại 0251.3941.584; fax: 0251.3823.319); Tầng 4 – Số 02 Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, Biên Hòa, Đồng Nai).

7. Dự thảo Quyết định ban hành Quy định mức giá, quản lý dịch vụ trông giữ xe đạp, xe máy, xe ô tô trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
- Dự thảo Tờ trình. Tải về.
- Dự thảo Phương án giá. Tải về.
- Dự thảo Quyết định. Tải về.
Thời gian lấy ý kiến từ ngày 12/7/2017 đến ngày 12/8/2017.

8. Dự thảo Đề án Quy định mức thu, nộp, phí thẩm định cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động cơ sở thể thao, câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Tải về.
Thời gian lấy ý kiến từ ngày 22/7/2017 đến ngày 22/8/2017.

9. Dự thảo Đề án Nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm Văn hóa thể thao – Học tập cộng đồng xã, phường, thị trấn và Nhà Văn hóa ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.
- Dự thảo Tờ trình. Tải về.
- Dự thảo Quyết định. Tải về.
- Dự thảo Đề án. Tải về.
Thời gian lấy ý kiến từ ngày 21/7/2017 đến ngày 21/8/2017.

10. Dự thảo thuyết minh Phương án giá và Quyết định về nghiệm thu sản phẩm ứng dụng công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường.
- Dự thảo Thuyết minh phương án giá. Tải về.
- Dự thảo Phụ lục kèm theo. Tải về.
- Dự thảo Quyết định. Tải về.
Thời gian lấy ý kiến từ ngày 02/8/2017 đến ngày 02/9/2017.

11. Dự thảo Phương án giá và Quyết định về lập báo cáo hiện trạng môi trường và báo cáo chuyên đề môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
- Dự thảo Phương án giá. Tải về.
- Dự thảo Quyết định. Tải về.
Thời gian lấy ý kiến từ ngày 02/8/2017 đến ngày 02/9/2017

12. Dự thảo Đề án Hợp tác quốc tế để nâng cao hiệu quả thể thao thành tích cao tỉnh Đồng Nai đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025. Tải về.
Thời gian lấy ý kiến từ ngày 02/8/2017 đến ngày 02/9/2017.

13. Dự thảo Quyết định ban hành Quy định nội dung chi, mức chi, công tác lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

- Dự thảo Tờ trình.
- Dự thảo Quyết định.
- Dự thảo Quy định.

Thời gian lấy ý kiến từ ngày 09/8/2017 đến ngày 09/9/2017.

14. Dự thảo Quyết định ban hành Quy định việc thu lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

- Dự thảo Tờ trình.
- Dự thảo Quyết định.
- Dự thảo Quy định.
Thời gian lấy ý kiến từ ngày 09/8/2017 đến ngày 09/9/2017.

15. Dự thảo Phương án giá và Quyết định về ban hành đơn giá hoạt động quan trắc và dự báo tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

- Dự thảo phương án giá.
- Dự thảo Quyết định.
Thời gian lấy ý kiến từ ngày 14/8/2017 đến ngày 14/9/2017.

16. Dự thảo Quyết định ban hành Quy định định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

- Dự thảo Tờ trình.
- Dự thảo Quyết định.
- Dự thảo Quy định.
Thời gian lấy ý kiến từ ngày 16/8/2017 đến ngày 16/9/2017.

17. Dự thảo Quyết định ban hành Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

- Dự thảo Tờ trình.
- Dự thảo Quyết định.
- Dự thảo Quy định.
Thời gian lấy ý kiến từ ngày 16/8/2017 đến ngày 16/9/2017.

18. Dự thảo Quyết định về việc Quy định về quản lý giá trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
- Dự thảo Tờ trình.
- Dự thảo Quyết định.
- Dự thảo Quy định.
Thời gian lấy ý kiến từ ngày 16/8/2017 đến ngày 16/9/2017.

19. Dự thảo Quyết định ban hành đơn giá đo đạc địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
- Dự thảo Tờ trình.
- Dự thảo Quyết định.
- Thuyết minh phương án giá. Tài liệu 1, Tài liệu 2.
Thời gian lấy ý kiến từ ngày 24/8/2017 đến ngày 24/9/2017.

20. Dự thảo Nghị quyết Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
- Dự thảo Tờ trình.
- Dự thảo Nghị quyết.
Thời gian lấy ý kiến từ ngày 30/8/2017 đến ngày 30/9/2017.

21. Dự thảo Quyết định sửa đổi một số điều của Quy định về quản lý vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND ngày 20/01/2017 của UBND tỉnh Đồng Nai. Tải về.
Thời gian lấy ý kiến từ ngày 06/9/2017 đến ngày 06/10/2017.

22. Dự thảo Nghị quyết quy định về lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
- Dự thảo Tờ trình.
- Dự thảo Nghị quyết.
- Dự thảo Đề án.
Thời gian lấy ý kiến từ ngày 06/9/2017 đến ngày 06/10/2017.

23. Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế phối hợp tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp qua Tổng đài Dịch vụ công 1022 tỉnh Đồng Nai.
- Dự thảo Tờ trình.
- Dự thảo Quyết định.
- Dự thảo Quy chế.
Thời gian lấy ý kiến từ ngày 07/9/2017 đến ngày 07/10/2017.

24. Dự thảo Nghị quyết quy định mức hỗ trợ đối với các dự án do địa phương thực hiện thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
- Dự thảo Tờ trình.
- Dự thảo Nghị quyết.
Thời gian lấy ý kiến từ ngày 11/9/2017 đến ngày 11/10/2017.

25. Dự thảo Quyết định bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh Đồng Nai ban hành.
- Dự thảo Tờ trình.
- Dự thảo Quyết định.
Thời gian lấy ý kiến từ ngày 13/9/2017 đến ngày 13/10/2017.

26. Dự thảo Nghị quyết về quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã nộp NSNN trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
Dự thảo Tờ trình.
Dự thảo Nghị quyết.
Thời gian lấy ý kiến từ ngày 14/9/2017 đến ngày 14/10/2017.

27. Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý và sử dụng kinh phí khuyến nông tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định số 44/2014/QĐ-UBND ngày 06/10/2014 của UBND tỉnh.
- Dự thảo Tờ trình.
- Dự thảo Quyết định.
Thời gian lấy ý kiến từ ngày 15/9/2017  đến ngày 15/10/2017
28. Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 45/2016/QĐ-UBND ngày 02/8/2016 của UBND tỉnh ban hành Quy định phân cấp nhiệm vụ quản lý Nhà nước về hội và quỹ xã hội, quỹ từ thiện trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
- Dự thảo Tờ trình.
- Dự thảo Quyết định.

29. Dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung một số nội dung về tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách tỉnh Đồng Nai năm 2017, giai đoạn 2017-2020.
Dự thảo Tờ trình.
Dự thảo Nghị quyết.
Thời gian lấy ý kiến từ ngày 26/9/2017 đến ngày 26/10/2017.
30. Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước.
- Dự thảo Quy chế.
- Dự thảo Quyết định.
Thời gian lấy ý kiến từ ngày 29/9/2017  đến ngày 29/10/2017.
31. Dự thảo Quyết định điều chỉnh, bổ sung bảng giá các loại đất tỉnh Đồng Nai 5 năm giai đoạn 2015-2019 tại Quyết định số 64/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 và Quyết định số 78/2016/QĐ-UBND ngày 28/12/2017 của UBND tỉnh Đồng Nai.
- Bao cao_ket qua ra soat, dieu chinh.docBao cao_ket qua ra soat, dieu chinh.doc

- PHU LUC 8_TMD-ODT_moi.docxPHU LUC 8_TMD-ODT_moi.docx
- PHU LUC 9_TMD-ONT_moi.docxPHU LUC 9_TMD-ONT_moi.docx
- PHU LUC 10_SKC-ODT_moi.docxPHU LUC 10_SKC-ODT_moi.docx
- PHU LUC 11_SKC-ONT_moi.docxPHU LUC 11_SKC-ONT_moi.docx
- Quyet dịnh_dieuchinh.docQuyet dịnh_dieuchinh.doc
Thời gian lấy ý kiến từ ngày 02/10/2017 đến ngày 02/11/2017.
32. Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 35/2016/QĐ-UBND ngày 08/6/2016. Tải về.
Thời gian lấy ý kiến từ ngày 03/10/2017 đến ngày 03/11/2017.

33. Lấy ý kiến người dân về việc đề nghị xét công nhận, công bố 02 huyện Vĩnh Cửu và Cẩm Mỹ đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017. Nội dung.

Thời gian lấy ý kiến từ ngày 03/10/2017 đến ngày 18/10/2017.

34. Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Quy định về trình tự, thủ tục, nội dung chi, mức chi hỗ trợ một phần chi phí khám, chữa bệnh cho người nghèo trên địa bàn tỉnh Đồng Nai kèm theo Quyết định số 28/2016/QĐ-UBND ngày 05/5/2016.
- Dự thảo Quyết định.
- Dự thảo Tờ trình.
Thời gian lấy ý kiến từ ngày 03/10/2017 đến ngày 03/11/2017.

35. Dự thảo Nghị quyết điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 189/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh về một số chính sách hỗ trợ phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016 - 2020.
- Dự thảo Nghị quyết.
- Dự thảo Tờ trình.
Thời gian lấy ý kiến từ ngày 03/10/2017 đến ngày 03/11/2017.

36. Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
- Dự thảo Quyết định.
- Dự thảo Quy chế.
Thời gian lấy ý kiến từ ngày 03/10/2017 đến ngày 03/11/2017.

37. Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số Điều Quy định về mức hỗ trợ trong việc áp dụng quy trình sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP) trong nông, lâm nghiệp và thủy sản trên địa bàn tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định số 22/2016/QĐ-UBND ngày 31/3/2016 của UBND tỉnh Đồng Nai. Tải về.
Thời gian lấy ý kiến từ ngày 03/10/2017 đến ngày 03/11/2017.

38. ​Dự thảo quyết định ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
- Dự thảo Quyết định
- Dự thảo Quy chế
- Dự thảo Tờ trình
Thời gian lấy ý kiến từ ngày 04/10/2017 đến ngày 04/11/2017.

39.​Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy định thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông thay thế Quyết định số 61/2015/QĐ-UBND. Tải về.
Thời gian lấy ý kiến từ ngày 04/10/2017 đến ngày 04/11/2017.

40. Dự thảo sửa đổi Quyết định số 59/2016/QĐ-UBND ngày 25/10/2016 của UBND tỉnh ban hành Quy định chính sách hỗ trợ, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Tải về.
Thời gian lấy ý kiến từ ngày 04/10/2017 đến ngày 04/11/2017.

41. Dự thảo Quyết định ban hành quy chế phối hợp trong công tác bảo vệ môi trường tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
- Dự thảo Quyết định.
- Dự thảo Quy chế.
Thời gian lấy ý kiến từ ngày 04/10/2017 đến ngày 04/11/2017.

42. Dự thảo Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận một cửa (Trung tâm hành chính công) các cấp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
- Dự thảo Tờ trình.
- Dự thảo Đề án.
- Dự thảo Nghị quyết.
Thời gian lấy ý kiến từ ngày 05/10/2017 đến ngày 05/11/2017.

43. ​Dự thảo Nghị quyết thông qua Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh Đồng Nai đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.
- Dự thảo Tờ trình.
- Dự thảo Nghị quyết.
Thời gian lấy ý kiến từ ngày 10/10/2017 đến ngày 18/11/2017.

44. Dự thảo Quyết định ban hành quy chế phối hợp trong công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
- Dự thảo Tờ trình.
- Dự thảo Quyết định.
- Dự thảo Quy chế.
Thời gian lấy ý kiến từ ngày 10/10/2017 đến ngày 10/11/2017.

45. ​Nghị quyết sửa đổi Điều 1 Nghị quyết số 141/2009/NQ-HĐND ngày 16/7/2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Đồng Nai đến năm 2010, tầm nhìn đến năm 2020.
- Dự thảo Tờ trình.
- Dự thảo Nghị quyết.
- Dự thảo Báo cáo.
Thời gian lấy ý kiến từ ngày 15/10/2017 đến ngày 15/11/2017.

46. Dự thảo Quyết định bổ sung danh sách chợ nông thôn đầu tư xây dựng giai đoạn 2016 – 2020 ban hành theo Quyết định số 61/2016/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định mức hỗ trợ đầu tư xây dựng chợ nông thôn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2015 – 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 72/2014/QĐ-UBND ngày 26/12/2014 của UBND tỉnh Đồng Nai. Tải về.
Thời gian lấy ý kiến từ ngày 17/10/2017 đến ngày 17/11/2017.

47. Dự thảo Quyết định ban hành Quy trình phối hợp thực hiện trong việc xử lý các loại phương tiện giao thông vi phạm hành chính quá thời hạn tạm giữ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
- Dự thảo Tờ trình.
- Dự thảo Quyết định.
- Dự thảo Quy trình.
Thời gian lấy ý kiến từ ngày 18/10/2017 đến ngày 18/11/2017.

48. Dự thảo Quy định quy định quản lý những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Tải về.
Thời gian lấy ý kiến từ ngày 19/10/2017 đến ngày 19/11/2017.

49. ​Dự thảo Đề án  một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động và chất lượng khám chữa bệnh cho bệnh viện đa khoa tỉnh Đồng Nai. Tải về.
Thời gian lấy ý kiến từ ngày 20/10/2017 đến ngày 20/11/2017.

50. Dự thảo Quyết định ban hành quy định về cơ chế, chính sách biệt phái cán bộ khoa học kỹ thuật cấp tỉnh về hỗ trợ cấp huyện, cấp huyện về hỗ trợ cấp xã nhằm hỗ trợ nông dân ứng dụng kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp, đẩy mạnh tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016-2020.
- Dự thảo Quyết định.
- Dự thảo Quy định.
Thời gian lấy ý kiến từ ngày 23/10/2017 đến ngày 23/11/2017.

51. Dự thảo Đề án phí bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng, rừng giống trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Tải về.
Thời gian lấy ý kiến từ ngày 26/10/2017 đến ngày 26/11/2017.

52. Dự thảo Nghị quyết quy định hỗ trợ trang thiết bị cơ sở vật chất cho các nhóm trẻ ở khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2020.
- Dự thảo Tờ trình.
- Dự thảo Nghị quyết.
- Dự thảo Đề án.
Thời gian lấy ý kiến từ ngày 26/10/2017 đến ngày 26/11/2017.

53. Dự thảo Nghị quyết về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực phí, lệ phí của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành.
- Dự thảo Tờ trình.
- Dự thảo Nghị quyết.
Thời gian lấy ý kiến từ ngày 27/10/2017 đến ngày 27/11/2017.

Một cửa điện tử

10/07/2016 Tỉnh đã giải quyết
95.1%
Hồ sơ đúng hạn

atlas tỉnh đồng nai

Thư viện hình ảnh

Văn miếu Trấn Biên về đêm
Đá ba chồng Định Quán
Cầu Ghềnh
Văn miếu Trấn Biên
Khu Du lich Buu Long
UBND tỉnh Đồng Nai

Số lượt truy cập

cổng thông tin điện tử tỉnh đồng nai

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Minh Hùng – Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Khu Chung cư B1, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Quang Vinh, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: (0251).3827555; Fax: (0251).3827569; Email: dona-ict@dongnai.gov.vn
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Đồng Nai' hoặc 'www.dongnai.gov.vn' khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này.