Thứ 2, Ngày 10/7/2016

Lấy ý kiến nhân dân

Cập nhật 20/09/2016 10:00
Xem với cỡ chữ

Lấy ý kiến nhân dân về các dự thảo văn bản QPPL

Cổng TTĐT tỉnh Đồng Nai xin giới thiệu toàn văn nội dung các Dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật dưới đây để lấy ý kiến đóng góp rộng rãi của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

I. NHỮNG DỰ THẢO ĐANG THỰC HIỆN LẤY Ý KIẾN

1. Dự thảo Đề án Quy định mức thu, nộp, phí thẩm định cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động cơ sở thể thao, câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Tải về.

Thời gian lấy ý kiến từ ngày 22/7/2017 đến ngày 22/8/2017.

2. Dự thảo Đề án Nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm Văn hóa thể thao – Học tập cộng đồng xã, phường, thị trấn và Nhà Văn hóa ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

- Dự thảo Tờ trình. Tải về.

- Dự thảo Quyết định. Tải về.

- Dự thảo Đề án. Tải về.

Thời gian lấy ý kiến từ ngày 21/7/2017 đến ngày 21/8/2017.

3. Dự thảo thuyết minh Phương án giá và Quyết định về nghiệm thu sản phẩm ứng dụng công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường.
- Dự thảo Thuyết minh phương án giá. Tải về.
- Dự thảo Phụ lục kèm theo. Tải về.
- Dự thảo Quyết định. Tải về.
Thời gian lấy ý kiến từ ngày 02/8/2017 đến ngày 02/9/2017.

Các cá nhân, tổ chức có thể đóng góp ý kiến trực tiếp tại đường dẫn sau đây: Góp ý

4. Dự thảo Phương án giá và Quyết định về lập báo cáo hiện trạng môi trường và báo cáo chuyên đề môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
- Dự thảo Phương án giá. Tải về.
- Dự thảo Quyết định. Tải về.
Thời gian lấy ý kiến từ ngày 02/8/2017 đến ngày 02/9/2017

5. Dự thảo Đề án Hợp tác quốc tế để nâng cao hiệu quả thể thao thành tích cao tỉnh Đồng Nai đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025. Tải về.
Thời gian lấy ý kiến từ ngày 02/8/2017 đến ngày 02/9/2017.

6. Dự thảo Quyết định ban hành Quy định nội dung chi, mức chi, công tác lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Dự thảo Tờ trình.
Dự thảo Quyết định.
Dự thảo Quy định.

Thời gian lấy ý kiến từ ngày 09/8/2017 đến ngày 09/9/2017.
7. Dự thảo Quyết định ban hành Quy định việc thu lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Dự thảo Tờ trình.
Dự thảo Quyết định.
Dự thảo Quy định.
Thời gian lấy ý kiến từ ngày 09/8/2017 đến ngày 09/9/2017.

8. Dự thảo Phương án giá và Quyết định về ban hành đơn giá hoạt động quan trắc và dự báo tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Dự thảo phương án giá.
Dự thảo Quyết định.
Thời gian lấy ý kiến từ ngày 14/8/2017 đến ngày 14/9/2017.

9. Dự thảo Quyết định ban hành Quy định định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

- Dự thảo Tờ trình.
Dự thảo Quyết định.
Dự thảo Quy định.
Thời gian lấy ý kiến từ ngày 16/8/2017 đến ngày 16/9/2017.
10. Dự thảo Quyết định ban hành Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

- Dự thảo Tờ trình.
Dự thảo Quyết định.
Dự thảo Quy định.
Thời gian lấy ý kiến từ ngày 16/8/2017 đến ngày 16/9/2017.
11. Dự thảo Quyết định về việc Quy định về quản lý giá trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
Dự thảo Tờ trình.
Dự thảo Quyết định.
Dự thảo Quy định.
Thời gian lấy ý kiến từ ngày 16/8/2017 đến ngày 16/9/2017.

II. NHỮNG DỰ THẢO HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN

1. Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua NHCSXH để cho vay đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
Dự thảo Quyết định.
Dự thảo Quy chế
Thời gian lấy ý kiến từ ngày 26/4/2017 đến ngày 26/5/2017.

2. Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
- Dự thảo Tờ trình. Tải về.
- Dự thảo Nghị quyết. Tải về.
- Dự thảo Quyết định. Tải về.
- Dự thảo Thuyết minh. Tải về.
Thời gian lấy ý kiến từ ngày 5/5/2017 đến ngày 5/6/2017.
3. Dự thảo Quyết định ban hành quy định thu, nộp tiền phí, lệ phí thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Đồng Nai. Tải về.
Dự thảo Quy định thực hiện thu, nộp tiền phí, lệ phí thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Đồng Nai. Tải về.
Thời gian lấy ý kiến từ ngày 24/5/2017 đến ngày 23/6/2017.
4. Dự thảo Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung Quy định về tổ chức và hoạt động của Sở Công Thương Đồng Nai. Tải về.
Thời gian lấy ý kiến từ ngày 31/5/2017 đến ngày 30/6/2017.
5. Dự thảo Quyết định ban hành quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Tải về.
Thời gian lấy ý kiến từ ngày 02/6/2017 đến ngày 02/7/2017.

6. Dự thảo Danh sách xét tặng danh hiệu Nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ. Tải về.
Thời gian lấy ý kiến từ ngày 18/7/2017 đến ngày 01/8/2017.
(Ngoài góp ý trực tiếp trên Cổng TTĐT tỉnh, người dân có thể góp ý danh sách xét tặng danh hiệu Nghệ nhân ưu tú tại Phòng Quản lý công nghiệp – Sở Công thương (Điện thoại 0251.3941.584; fax: 0251.3823.319); Tầng 4 – Số 02 Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, Biên Hòa, Đồng Nai).
7. Dự thảo Quyết định ban hành Quy định mức giá, quản lý dịch vụ trông giữ xe đạp, xe máy, xe ô tô trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
- Dự thảo Tờ trình. Tải về.
- Dự thảo Phương án giá. Tải về.
- Dự thảo Quyết định. Tải về.
Thời gian lấy ý kiến từ ngày 12/7/2017 đến ngày 12/8/2017.


Một cửa điện tử

10/07/2016 Tỉnh đã giải quyết
94.3%
Hồ sơ đúng hạn

atlas tỉnh đồng nai

Thư viện hình ảnh

Văn miếu Trấn Biên về đêm
Đá ba chồng Định Quán
Cầu Ghềnh
Văn miếu Trấn Biên
Khu Du lich Buu Long
UBND tỉnh Đồng Nai

Số lượt truy cập

cổng thông tin điện tử tỉnh đồng nai

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Minh Hùng – Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Khu Chung cư B1, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Quang Vinh, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: (0251).3827555; Fax: (0251).3827569; Email: dona-ict@dongnai.gov.vn
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Đồng Nai' hoặc 'www.dongnai.gov.vn' khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này.