Thứ 2, Ngày 10/7/2016

Lấy ý kiến nhân dân

Cập nhật 20/09/2016 10:00
Xem với cỡ chữ

Lấy ý kiến nhân dân về các dự thảo văn bản QPPL

Cổng TTĐT tỉnh Đồng Nai xin giới thiệu toàn văn nội dung các Dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật dưới đây để lấy ý kiến đóng góp rộng rãi của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

I. NHỮNG DỰ THẢO ĐANG THỰC HIỆN LẤY Ý KIẾN

1. Dự thảo Quyết định về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
Dự thảo Quyết định.
Tài liệu.
Thời gian lấy ý kiến từ ngày 30/11/2018 đến ngày 30/12/2018.

​2. Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước đối với ngành, nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Dự thảo Quyết định.

- Dự thảo Tờ trình.

Dự thảo Quy chế.
Thời gian lấy ý kiến từ ngày 05/12/2018 đến trước ngày 31/12/2018.

3. Dự thảo Quyết định ban hành Quy định về chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển ngành nghề nông thôn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
Dự thảo Quyết định.
Thời gian lấy ý kiến từ ngày 10/12/2018 đến ngày 10/01/2018.

Các cá nhân, tổ chức có thể đóng góp ý kiến trực tiếp về dự thảo các VBQPPL trên tại đường dẫn sau đây: Góp ý.

4. Dự thảo Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý nhà nước trong lĩnh vực bảo vệ và kiểm dịch thực vật trên địa bàn tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định số 33/2017/QĐ-UBND ngày 13/9/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Dự thảo Quyết định.

Thời gian lấy ý kiến từ ngày 27/12/2018 đến ngày 27/01/2019.

5. Dự thảo Quyết định về việc bãi bỏ một số văn bản pháp luật liên quan đến quy hoạch do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành.

Dự thảo Quyết định.

Thời gian lấy ý kiến từ ngày 05/01/2019 đến ngày 05/02/2019.

6. Dự thảo Quyết định ban hành Quy định trách nhiệm của người đứng đầu; trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và người có trách nhiệm liên quan trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Dự thảo Quyết định.

Dự thảo Quy định.
Thời gian lấy ý kiến từ ngày 08/01/2019 đến ngày 08/02/2019.

7. Quyết định Về việc bãi bỏ đoạn 2 Điều 2 Quy định tiêu chuẩn, quản lý, sử dụng những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND ngày 20/4/2018 của UBND tỉnh Đồng Nai.
Thời gian lấy ý kiến từ 09/01/2019 đến 09/2/2019.
8. Dự thảo Quy định phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm của ngành y tế trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

- Dự thảo Quy định.

Thời gian lấy ý kiến từ ngày 14/01/2019 đến ngày 14/02/2019.

9. Dự thảo Quyết định Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 3 Quyết định số 09/2017/QĐ-UBND ngày 06/3/207 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy dịnh về tổ chức và hoạt động của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Nai.
Dự thảo Quyết định.

Thời gian lấy ý kiến từ ngày 28/01/2019 đến ngày 28/2/2019.

10. Dự thảo Quyết định về việc bãi bỏ Quyết định số 11/2018/QĐ-UBND ngày 28/01/2008 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai.

- Dự thảo Quyết định.

Thời gian lấy ý kiến từ ngày 30/01/2019 đến ngày 02/03/2019.

11. Dự thảo Tờ trình đề nghị xây dựng Nghị quyết quy định nội dung và mức chi để thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao tỉnh Đồng Nai.

Dự thảo Tờ trình.

Thời gian lấy ý kiến từ ngày 31/01/2019 đến ngày 03/03/2019.

12. Dự thảo Quyết định ban hành Quy định về việc phối hợp thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
Dự thảo Quyết định.
Dự thảo Quy định.
Thời gian lấy ý kiến từ ngày 21/02/2019 đến ngày 23/03/2019.

13. Dự thảo Quyết định ban hành giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
Dự thảo Quyết định.
Dự thảo Phương án giá.
Thời gian lấy ý kiến từ ngày 01/03/2019 đến ngày 01/04/2019.

14. Dự thảo Quyết định Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số Điều của Quy định về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh Đồng Nai được ban hành kèm theo Quyết định số 48/2016/QĐ-UBND ngày 25/8/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh.
Dự thảo Quyết định.
Thời gian lấy ý kiến từ ngày 05/3/2019 đến ngày 05/4/2019.

II. NHỮNG DỰ THẢO HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN

- Những dự thảo VBQPPL đã hết hạn trong năm 2017: Tải về.

- Những dự thảo VBQPPL đã hết hạn trong năm 2018: Tải về.

 

Một cửa điện tử

10/07/2016 Tỉnh đã giải quyết
Unable to connect to the remote server
Hồ sơ đúng hạn

Văn bản qua mạng

Đến ngày 10/07/2016 Tỉnh đã trao đổi
1.042.956
Văn bản qua mạng

Tổng đài 1022

Đến ngày
10/07/2016
99,89%
Đã xử lý

atlas tỉnh đồng nai

Thư viện hình ảnh

Văn miếu Trấn Biên về đêm
Đá ba chồng Định Quán
Cầu Ghềnh
Văn miếu Trấn Biên
Khu Du lich Buu Long
UBND tỉnh Đồng Nai

Số lượt truy cập

cổng thông tin điện tử tỉnh đồng nai

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Hoàng Ngọc - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Khu Chung cư B1, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Quang Vinh, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: (0251).3827555; Fax: (0251).3827569; Email: dona-ict@dongnai.gov.vn
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Đồng Nai' hoặc 'www.dongnai.gov.vn' khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này.