Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG - AN NINH NĂM 2021; DỰ KIẾN CÁC CHỈ TIÊU, NHIỆM VỤ CHỦ YẾU NĂM 2022

Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai đã ban hành Thông cáo báo chí tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2021; dự kiến các chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu năm 2022.

Cổng TTĐT cung cấp hộp thư họp báo tiếp nhận các câu hỏi, ý kiến của các cơ quan báo chí tại địa chỉ: dona-cttđt@dongnai.gov.vn

(Đính kèm: Thongcaobaochi_STTTT_BANDIEUCHINH30.12.2021.pdfThông cáo báo chíBAO CAO DIEM BAO 6 THANG CUOI NAM 2021.docxBáo cáo điểm báo 6 tháng cuối năm 2021DINH HUONG TT 6 thang cuoi năm 2021_30-12-2021.docĐịnh hướng TT 6 tháng cuối năm 2021_30-12-20212-2021-CV-14982 chuan bi hop bao30-12-2021.pdfCông văn 14982/UBND-KGVX )

 

  Đỗ Hùng

 

 

Các tin khác

Atlas tỉnh Đồng Nai

Cổng TTĐT Chính phủ

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả: