Thứ 2, Ngày 10/7/2016

Tin chỉ đạo - điều hành

Cập nhật 10/06/2019 08:36
Xem với cỡ chữ

Quyết định về việc công bố thủ tục ban hành mới, thủ tục bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai

Ngày 05/6/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1701/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục ban hành mới, thủ tục bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai.

Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính ban hành mới; thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi, thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai. Trường hợp thủ tục hành chính công bố tại Quyết định này đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành mới, sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ, hủy bỏ thì áp dụng thực hiện theo văn bản pháp luật hiện hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Trong đó, ban hành mới 03 thủ tục; bãi bỏ 25 thủ tục (thủ tục số 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 của Mục IV và 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 của Mục V) ban hành tại Quyết định số 257/QĐ-UBND ngày 21/01/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai. Các nội dung khác của Quyết định số 1804/QĐ-UBND ngày 30/5/2017, Quyết định só 257/QĐ-UBND ngày 21/01/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai vẫn giữ nguyên giá trị pháp lý.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Vân Anh

 

Một cửa điện tử

10/07/2016 Tỉnh đã giải quyết
96.3%
Hồ sơ đúng hạn

Văn bản qua mạng

Đến ngày 10/07/2016 Tỉnh đã trao đổi
839.239
Văn bản qua mạng

Tổng đài 1022

Đến ngày
10/07/2016
99,90%
Đã xử lý

atlas tỉnh đồng nai

Thư viện hình ảnh

Văn miếu Trấn Biên về đêm
Đá ba chồng Định Quán
Cầu Ghềnh
Văn miếu Trấn Biên
Khu Du lich Buu Long
UBND tỉnh Đồng Nai

Số lượt truy cập

cổng thông tin điện tử tỉnh đồng nai

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Hoàng Ngọc - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Khu Chung cư B1, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Quang Vinh, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: (0251).3827555; Fax: (0251).3827569; Email: dona-ict@dongnai.gov.vn
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Đồng Nai' hoặc 'www.dongnai.gov.vn' khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này.