Thứ 2, Ngày 10/7/2016

Tin chỉ đạo - điều hành

Cập nhật 01/02/2019 15:34
Xem với cỡ chữ

Tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết có hiệu lực thi hành trong năm 2019

Ngày 28/01/2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản số 1127/UBND-NC đề nghị các Sở, ban, ngành tham mưu UBND tỉnh tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết có hiệu lực trong năm 2019.
Các Luật, Nghị quyết có hiệu lực trong năm 2019 gồm Luật Lâm nghiệp; Luật Thủy sản; Luật Chăn nuôi; Luật Trồng trọt; Luật Quốc phòng; Luật cảnh sát biển Việt Nam; Luật Quy hoạch; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 Luật có liên quan đến quy hoạch; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch; Luật An ninh mạng; Luật Đặc xá; Luật Bảo vệ bí mật nhà nước; Luật Công an nhân dân; Luật Tố cáo; Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao; Luật Đo đạc và bản đồ; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học; Nghị quyết phê chuẩn Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP); Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019; Nghị quyết về điều chỉnh đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020; Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; Nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm 2019.
Theo đó, các Sở, ban, ngành được giao nhiệm vụ xây dựng kế hoạch hoặc văn bản chỉ đạo, hướng dẫn việc tuyên truyền, phổ biến nội dung, tinh thần của Luật với nội dung, hình thức phù hợp. Tăng cường các hoạt động thông tin, tuyên truyền, quán triệt, phổ biến rộng rãi cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý và nhân dân bằng hình thức phù hợp; quán triệt, tập huấn chuyên sâu nội dung và tinh thần của Luật cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp được giao nhiệm vụ triển khai thi hành văn bản luật; bố trí đủ nguồn lực thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến. Đồng thời đăng tải trên Trang thông tin điện tử và các phương tiện thông tin đại chúng; tập huấn, bồi dưỡng, cập nhật quy định mới cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật, cán bộ pháp chế. 
Đính kèm:Tuyentruyenvbluat.pdfTuyentruyenvbluat.pdf
Tâm An

Một cửa điện tử

10/07/2016 Tỉnh đã giải quyết
94.4%
Hồ sơ đúng hạn

Văn bản qua mạng

Đến ngày 10/07/2016 Tỉnh đã trao đổi
550.724
Văn bản qua mạng

Tổng đài 1022

Đến ngày
10/07/2016
99,76%
Đã xử lý

atlas tỉnh đồng nai

Thư viện hình ảnh

Văn miếu Trấn Biên về đêm
Đá ba chồng Định Quán
Cầu Ghềnh
Văn miếu Trấn Biên
Khu Du lich Buu Long
UBND tỉnh Đồng Nai

Số lượt truy cập

cổng thông tin điện tử tỉnh đồng nai

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Hoàng Ngọc - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Khu Chung cư B1, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Quang Vinh, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: (0251).3827555; Fax: (0251).3827569; Email: dona-ict@dongnai.gov.vn
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Đồng Nai' hoặc 'www.dongnai.gov.vn' khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này.