Thứ 2, Ngày 10/7/2016

Tin chỉ đạo - điều hành

Cập nhật 19/01/2019 15:40
Xem với cỡ chữ

Kế hoạch cai nghiện ma túy và sau cai nghiện ma túy năm 2019 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Ngày 18/01/2019, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 686/KH-UBND Kế hoạch cai nghiện ma túy và sau cai nghiện ma túy năm 2019 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. 
Theo đó, năm 2019 sẽ tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch cai nghiện ma túy và sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh. Việc thực hiện kế hoạch nhằm đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác dự phòng và điều trị nghiện nhằm giảm tác hại của nghiện ma túy, kiềm chế sự gia tăng số người nghiện mới, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và nâng cao sức khỏe Nhân dân; hỗ trợ người nghiện tái hòa nhập cộng đồng. Đa dạng hóa các hình thức điều trị theo hướng tăng dần số người điều trị tại cộng đồng và khuyến khích tự nguyện cai nghiện tại các cơ sở cai nghiện giảm dần cai nghiện bắt buộc. Bên cạnh đó, thực hiện đồng bộ các giải pháp toàn diện, kiên trì, xác định điều trị lâu dài, liên tục, tăng cường chất lượng cung cấp các dịch vụ tư vấn, tạo việc làm, kết hợp giảm tác hại của sử dụng ma túy và dự phòng hạn chế lây nhiễm HIV do tiêm chích ma túy gây ra.
Để đạt được các mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể của Kế hoạch cần thực hiện đồng bộ bảy nhiệm vụ trọng tâm, bao gồm: tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, sự chỉ đạo của chính quyền các cấp cùng sự tham gia tích cực của các ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị, xã hội và cộng đồng trong việc thực hiện các chính sách pháp luật về phòng chống ma túy …; Đổi mới và đa dạng các hình thức tuyên truyền với nội dung và hình thức phù hợp, chú trọng công tác tuyên truyền chiều sâu tập trung tại các khu dân cư tập trung đông dân cư, khu công nhân, vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc, nơi tập trung đông người sử dụng, người nghiện ma túy…; Phát động toàn dân tích cực tham gia phòng, chống ma túy, tố giác tội phạm về ma túy…khuyến khích các doanh nghiệp tham gia dạy nghề và và giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện, huy động sự tham gia, đóng góp của người dân, gia đình có người nghiện, cộng đồng trong công tác cai nghiện ma túy, lồng ghép với các chương trình kinh tế - xã hội khác như giảm nghèo, đào tạo nghề, giải quyết việc làm. Cùng với đó, tổ chức rà soát, đánh giá đúng thực chất, kết quả, chất lượng công tác cai nghiện ma túy, điều trị nghiện ma túy bằng thuốc thay thế Methadone trên địa bàn tỉnh hiện nay; Tiếp tục thực hiện công tác xây dựng xã, phường, thị trấn làm tốt công tác phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm. Ngoài ra, tiếp tục thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, thống kê, tổng kết, sơ kết xây dựng cơ sở dữ liệu …nhằm không ngừng nâng cao kết quả, hiệu quả trong công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện.
Kế hoạch cũng xây dựng các giải pháp để cụ thể hóa việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm nêu trên. Phân công trách nhiệm cụ thể đối với các sở, ngành, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế để triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch. 
 
Tâm An
 

Một cửa điện tử

10/07/2016 Tỉnh đã giải quyết
94.3%
Hồ sơ đúng hạn

Văn bản qua mạng

Đến ngày 10/07/2016 Tỉnh đã trao đổi
510.760
Văn bản qua mạng

Tổng đài 1022

Đến ngày
10/07/2016
99,70%
Đã xử lý

atlas tỉnh đồng nai

Thư viện hình ảnh

Văn miếu Trấn Biên về đêm
Đá ba chồng Định Quán
Cầu Ghềnh
Văn miếu Trấn Biên
Khu Du lich Buu Long
UBND tỉnh Đồng Nai

Số lượt truy cập

cổng thông tin điện tử tỉnh đồng nai

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Hoàng Ngọc - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Khu Chung cư B1, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Quang Vinh, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: (0251).3827555; Fax: (0251).3827569; Email: dona-ict@dongnai.gov.vn
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Đồng Nai' hoặc 'www.dongnai.gov.vn' khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này.