Thứ 2, Ngày 10/7/2016

Tin chỉ đạo - điều hành

Cập nhật 29/12/2018 15:20
Xem với cỡ chữ

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2019.

Ngày 25/12/2018, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 14256/KH-UBND Kế hoạch cải cách hành chính năm 2019.
Trong năm 2019, sẽ tiếp tục triển khai cải cách hành chính theo hướng xây dựng nền hành chính hiện đại, trọng tâm thông qua việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào cải cách hành chính, ​tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao ý thức, trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức với định hướng chung là “tập trung doanh nghiệp, hướng về cơ sở”. 
Trên cơ sở định hướng chung nêu trên, việc triển khai Kế hoạch cải cách hành chính sẽ tập trung vào các hướng đi và giải pháp cụ thể, trong đó tập trung vào việc tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong việc triển khai các nhiệm vụ cải cách hành chính. Bảo đảm sự hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với chất lượng phục vụ của các cơ quan hành chính và các đơn vị cung cấp dịch vụ công đạt từ 85% trở lên, tỷ lệ không hài lòng do nhũng nhiễu giảm xuống dưới 1,5%. Tiếp tục hoàn thiện Trung tâm hành chính công tỉnh trong việc tiếp nhận thủ tục hành chính và mở rộng phạm vi hoạt động theo hình thức “phi địa giới hành chính”. Tiếp tục rà soát bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả cũng như kiện toàn Bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã theo hướng tổ chức và phạm vi hoạt động của Trung tâm hành chính công tỉnh. Ngoài ra, đẩy mạnh triển khai dịch vụ công trực tuyến, khuyến khích người dân, doanh nghiệp sử dụng tối thiểu 30% tổng số thủ tục hành chính được công bố; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý văn bản, điều hành công việc của các cơ quan, đơn vị, vào khảo sát ý kiến của người dân và doanh nghiệp; tăng cường sử dụng dịch vụ bưu chính công ích trong việc tiếp nhận, luân chuyển, trả kết quả giải quyết hồ sơ… 
Cải cách thể chế hành chính; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; xây dựng đội ngũ cán bộ công chức; cải cách tài chính công; hiện đại hóa nền hành chính nhà nước …là những nội dung, giải pháp để triển khai thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính năm 2019. 
Trên cơ sở kế hoạch chung của tỉnh, các sở, ngành, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công, xây dựng kế hoạch cải cách hành chính tại đơn vị, địa phương và triển khai thực hiện có hiệu quả. 
Thien Bao 

Một cửa điện tử

10/07/2016 Tỉnh đã giải quyết
96.3%
Hồ sơ đúng hạn

Văn bản qua mạng

Đến ngày 10/07/2016 Tỉnh đã trao đổi
839.151
Văn bản qua mạng

Tổng đài 1022

Đến ngày
10/07/2016
99,89%
Đã xử lý

atlas tỉnh đồng nai

Thư viện hình ảnh

Văn miếu Trấn Biên về đêm
Đá ba chồng Định Quán
Cầu Ghềnh
Văn miếu Trấn Biên
Khu Du lich Buu Long
UBND tỉnh Đồng Nai

Số lượt truy cập

cổng thông tin điện tử tỉnh đồng nai

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Hoàng Ngọc - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Khu Chung cư B1, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Quang Vinh, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: (0251).3827555; Fax: (0251).3827569; Email: dona-ict@dongnai.gov.vn
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Đồng Nai' hoặc 'www.dongnai.gov.vn' khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này.