Thứ 2, Ngày 10/7/2016

Tin sở, ban, ngành

Cập nhật 06/12/2018 22:46
Xem với cỡ chữ

Hoàn thành các mục tiêu phát triển năm 2018, tạo đà thực hiện nhiệm vụ năm 2019

Sáng 5-12, HĐND tỉnh khóa IX đã khai mạc kỳ họp thứ 8, kỳ họp thường lệ cuối năm của HĐND tỉnh. Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Phú Cường cùng các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng và Phạm Ngọc Tuấn cùng điều hành kỳ họp. Trong ngày làm việc đầu tiên, kỳ họp đã tập trung xem xét, đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh trong năm 2018 và đề ra các mục tiêu, giải pháp trong năm 2019.​

Đạt và vượt 25/28 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội

Theo UBND tỉnh, trong năm 2018, với quyết tâm chính trị mạnh mẽ, sự nỗ lực của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh, Đồng Nai đã cơ bản hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2018. Theo đó, có 25/28 chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội được thực hiện đạt và vượt so với Nghị quyết của HĐND tỉnh đề ra. Trong đó có 24 chỉ tiêu dự kiến đạt và 1 chỉ tiêu vượt (tỷ lệ cai nghiện ma túy).

Nhấn mạnh đến nỗ lực, quyết tâm của UBND tỉnh trong chỉ đạo, điều hành thực hiện các kế hoạch phát triển của tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Vĩnh cho biết, nhờ có những dự báo sát với tình hình, cơ hội, thách thức đối với ngành, lĩnh vực để có giải pháp ứng phó phù hợp, hạn chế thấp nhất các tác động tiêu cực có thể xảy ra, tình hình kinh tế - xã hội năm 2018 tiếp tục phát triển ổn định, các ngành, lĩnh vực chủ yếu tăng trưởng tốt. Đặc biệt, ngành công nghiệp phát triển theo đúng định hướng tái cơ cấu, các doanh nghiệp khu vực đầu tư nước ngoài tiếp tục mở rộng sản xuất. Một số dự án hoàn thành xây dựng, lắp đặt máy móc thiết bị đi vào hoạt động ổn định đã góp phần tăng trưởng ngành công nghiệp trên địa bàn. Dự ước chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) năm 2018 tăng 8,91% so với cùng kỳ năm 2017.

Lĩnh vực nông nghiệp và chương trình xây dựng nông thôn mới được tập trung thực hiện với những kết quả khả quan. Mặc dù gặp khó khăn do ảnh hưởng thời tiết song sản xuất nông - lâm - thủy sản vẫn tăng trưởng khá, dự ước giá trị sản xuất năm 2018 đạt trên 38,4 ngàn tỷ đồng, tăng 3,3% so cùng kỳ năm trước. Năm 2018, Đồng Nai ghi thêm một dấu ấn đặc biệt với kết quả hoàn thành thắng lợi nhiệm xây dựng nông thôn mới ở 133/133 xã trong toàn tỉnh. Ngành dịch vụ cũng duy trì đà tăng trưởng ổn định, ước cả năm 2018 tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ đạt trên 162,5 ngàn tỷ đồng, tăng 11,55% so với cùng kỳ.


Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Phú Cường phát biểu khai mạc kỳ họp.

Một chỉ tiêu được hoàn thành với kết quả nổi bật là kim ngạch xuất khẩu. Dự ước kim ngạch xuất khẩu năm 2018 trên địa bàn tỉnh đạt trên 18.600 triệu USD, tăng 11,7% so cùng kỳ. Như vậy, ước cả năm 2018, Đồng Nai sẽ duy trì mức xuất siêu 2,6 tỷ USD. Điều này có được nhờ thị trường xuất khẩu biến động tích cực, sản lượng xuất khẩu nhiều mặt hàng tiếp tục tăng, bước đầu mang lại những tín hiệu tốt khi các mặt hàng xuất khẩu chủ lực tăng trưởng cao so với cùng kỳ.

Trong năm 2018, Đồng Nai thường xuyên quan tâm tháo gỡ kịp thời những khó khăn vướng mắc, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh. Điều này cũng cho thấy niềm tin vào cải cách môi trường đầu tư, kinh doanh của doanh nghiệp đối với tỉnh được nâng lên và Đồng Nai đã thực hiện đúng cam kết “chính quyền đồng hành cùng doanh nghiệp”. Theo đó, dự ước đến cuối năm 2018, tổng vốn đăng ký cấp mới và dự án tăng vốn là trên 1.800 triệu USD, đạt 185% so với kế hoạch năm; trong đó cấp mới 106 dự án với tổng vốn đăng ký 980 triệu USD và 92 dự án tăng vốn 870 triệu USD. Môi trường đầu tư kinh doanh tích cực cũng tạo đà nâng số doanh nghiệp thành lập mới trong năm 2018, dự kiến có khoảng 3.500 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký ước đạt trên 30.400 tỷ đồng.

Cùng với đó, công tác an sinh xã hội được quan tâm thực hiện, tập trung vào các lĩnh vực đào tạo nghề, giải quyết việc làm, giảm nghèo, phòng chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh. Đồng thời chú trọng hoạt động giáo dục, văn hóa, công tác quốc phòng - an ninh, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội…

Trong ngày làm việc đầu tiên (5-12), HĐND tỉnh đã thông qua tờ trình miễn nhiệm chức danh thành viên UBND tỉnh (nhiệm kỳ 2016 - 2021) đối với ông Tạ Huy Hoàng (nguyên Giám đốc Sở Xây dựng) và ông Viên Hồng Tiến (nguyên Giám đốc Sở Tư pháp) do chuyển công tác khác; miễn nhiệm chức danh Hội thẩm nhân dân với ông Phùng Y Phục do có đơn xin thôi chức danh này. Đồng thời bầu bổ sung chức danh thành viên UBND tỉnh (nhiệm kỳ 2016 - 2021) đối với ông Nguyễn Quốc Cường, Chánh Thanh tra tỉnh và ông Phạm Việt Phương, Chánh Văn phòng UBND tỉnh.

Đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ đột phá

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Phú Cường cho rằng, những kết quả tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội có sự nỗ lực của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn tỉnh; đặc biệt có sự đóng góp của các vị đại biểu HĐND tỉnh trong việc thực hiện nhiệm vụ của HĐND, tham gia quyết định đúng đắn những vấn đề phát triển của địa phương trên cơ sở Nghị quyết của Tỉnh ủy; tăng cường giám sát việc thực hiện các chủ trương, chính sách và các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn những hạn chế, khó khăn, một số chỉ tiêu chưa đạt hoặc đạt thấp. Theo đó, dự kiến năm 2018 tỉnh chỉ thực hiện được khoảng 205/553 căn nhà ở xã hội (đạt 37% mục tiêu Nghị quyết đề ra). Ngoài ra còn 2 chỉ tiêu chưa đạt là tỷ lệ cơ quan đơn vị đạt chuẩn văn hóa và chỉ tiêu thu ngân sách. Một số thách thức khác còn tồn tại như ngành chăn nuôi còn tiềm ẩn nhiều rủi ro; dịch bệnh diễn biến phức tạp trong khi công tác phòng, chống dịch bệnh còn nhiều khó khăn... Những vấn đề này cần được đại biểu thảo luận, tìm ra giải pháp khắc phục trong thời gian tới. 


Quang cảnh kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa IX.

Nhấn mạnh đến mục tiêu trong năm 2019, Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Vĩnh cho biết, năm 2019 là năm bản lề thực hiện và phấn đấu hoàn thành các mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, Nghị quyết HĐND tỉnh khóa VIII về mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 5 năm (2016 - 2020), bên cạnh những điều kiện thuận lợi, tỉnh cũng gặp phải những khó khăn như chất lượng nguồn nhân lực, năng suất lao động còn thấp; tình hình ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu diễn biến phức tạp; các nguồn vốn huy động đầu tư ngân sách còn nhiều khó khăn; kết cấu hạ tầng kỹ thuật, xã hội chưa đồng bộ…

Trước thực tế đó, UBND tỉnh đặt mục tiêu chú trọng nâng cao năng suất lao động; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, năng lực cạnh tranh. Đẩy mạnh thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ đột phá, tập trung tái cơ cấu kinh tế và các ngành, lĩnh vực; đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; đẩy mạnh phát triển du lịch, khởi nghiệp. Đồng thời thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hôi, cải cách hành chính; tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả…

Những giải pháp trọng tâm sẽ tập trung thực hiện trong năm 2019 được UBND tỉnh đưa ra là thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Trong đó chú trọng cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế đầu tư sản xuất kinh doanh. Đồng thời thực hiện có hiệu quả tái cơ cấu kinh tế các ngành, lĩnh vực và đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ đột phá. Cùng với đó là chú trọng phát triển văn hóa, thể dục thể thao, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ; chăm sóc sức khỏe nhân dân; chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; đảm bảo an ninh - quốc phòng…

Một số chỉ tiêu chủ yếu trong năm 2019

- Tổng sản phẩm trên địa bàn GRDP tăng 8 - 9% so với năm 2018.

- Kim ngạch xuất khẩu tăng 10 - 12% so với năm 2018.

- Tổng vốn đầu tư phát triển xã hội khoảng 90.000 - 92.000 tỷ đồng.

- Hoàn thành và đưa vào sử dụng 126 căn nhà ở xã hội.

- Tổng thu ngân sách đạt dự toán được giao.

- Phấn đấu có 5 - 7 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

- Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 80%...

Phương Uyên

Một cửa điện tử

10/07/2016 Tỉnh đã giải quyết
94.7%
Hồ sơ đúng hạn

Văn bản qua mạng

Đến ngày 10/07/2016 Tỉnh đã trao đổi
664.372
Văn bản qua mạng

Tổng đài 1022

Đến ngày
10/07/2016
99,81%
Đã xử lý

atlas tỉnh đồng nai

Thư viện hình ảnh

Văn miếu Trấn Biên về đêm
Đá ba chồng Định Quán
Cầu Ghềnh
Văn miếu Trấn Biên
Khu Du lich Buu Long
UBND tỉnh Đồng Nai

Số lượt truy cập

cổng thông tin điện tử tỉnh đồng nai

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Hoàng Ngọc - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Khu Chung cư B1, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Quang Vinh, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: (0251).3827555; Fax: (0251).3827569; Email: dona-ict@dongnai.gov.vn
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Đồng Nai' hoặc 'www.dongnai.gov.vn' khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này.