Thứ 2, Ngày 10/7/2016

Phòng chống tham nhũng

Cập nhật 30/11/2018 10:26
Xem với cỡ chữ

Triển khai thực hiện minh bạch tài sản, thu nhập năm 2018

Thực hiện các quy định của pháp luật về minh bạch tài sản, thu nhập, ngày 26/10/2018, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Công văn số 11422/UBND-NC chỉ đạo các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện minh bạch tài sản, thu nhập năm 2018.

Ngày 26/10/2018, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Công văn số 11422/UBND-NC chỉ đạo Thủ trưởng các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh tiếp tục quán triệt các văn bản pháp luật về minh bạch tài sản, thu nhập đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, tổ chức, đơn vị biết và thực hiện; đồng thời, chỉ đạo triển khai thực hiện việc minh bạch tài sản, thu nhập năm 2018 tại đơn vị, địa phương mình.

Ngoài ra, qua công tác đánh giá công tác PCTN năm 2017 của UBND tỉnh theo Bộ chỉ số của Thanh tra Chính phủ cho thấy một số đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh còn tồn tại, thiếu sót trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về minh bạch tài sản, thu nhập năm 2017, như: không ban hành Quyết định phê duyệt danh sách Người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập; không xây dựng Kế hoạch công khai bản kê khai tài sản, thu nhập; không lập biên bản công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập theo đúng quy định.

Đồng thời, qua công tác thanh tra, kiểm tra phát hiện một số đơn vị vẫn còn sai phạm trong việc thực hiện minh bạch tài sản, thu nhập năm 2017, cụ thể: Không lập Danh sách Người có nghĩa vụ kê khai trên địa bàn huyện; không ban hành Kế hoạch công khai bản kê khai và Văn bản phân công thực hiện việc công khai; không kiểm tra nội dung các thông tin của bản kê khai tài sản, thu nhập, Mẫu Bản kê khai không đúng quy định; không ghi nhận thời gian hoàn thành bản kê khai và không ký vào từng trang của Bản kê khai theo hướng dẫn của Thông tư 08/2013/TT-TTCP; Không phối hợp với cấp ủy, các cơ quan liên quan thẩm định, xác minh, đánh giá tính chính xác bản kê khai tài sản, thu nhập của các trường hợp đề xuất bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ, giới thiệu cán bộ ứng cử, điều động, cách chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm hoặc kỷ luật theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 11077/UBND-NC ngày 27/10/2017; Không mở Sổ theo dõi giao, nhận Bản kê khai tài sản, thu nhập; không báo cáo kết quả công khai; Không lưu trữ đầy đủ bản kê khai tài sản, thu nhập của các đối tượng có nghĩa vụ kê khai, Biên bản công khai và kết thúc công khai; báo cáo kết quả thực hiện minh bạch tài sản, thu nhập trễ hạn so với quy định của Thông tư số 08/2013/TT-TTCP và chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh.

Vì vậy, để khắc phục các tồn tại, thiếu sót nêu trên, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh kịp thời khắc phục, chỉ đạo thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về minh bạch tài sản, thu nhập trong năm 2018.

Đính kèm: Công văn số 11422/UBND-NC

Nguổn: Thanh tra Tỉnh

Một cửa điện tử

10/07/2016 Tỉnh đã giải quyết
96.3%
Hồ sơ đúng hạn

Văn bản qua mạng

Đến ngày 10/07/2016 Tỉnh đã trao đổi
839.239
Văn bản qua mạng

Tổng đài 1022

Đến ngày
10/07/2016
99,90%
Đã xử lý

atlas tỉnh đồng nai

Thư viện hình ảnh

Văn miếu Trấn Biên về đêm
Đá ba chồng Định Quán
Cầu Ghềnh
Văn miếu Trấn Biên
Khu Du lich Buu Long
UBND tỉnh Đồng Nai

Số lượt truy cập

cổng thông tin điện tử tỉnh đồng nai

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Hoàng Ngọc - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Khu Chung cư B1, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Quang Vinh, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: (0251).3827555; Fax: (0251).3827569; Email: dona-ict@dongnai.gov.vn
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Đồng Nai' hoặc 'www.dongnai.gov.vn' khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này.