Thứ 2, Ngày 10/7/2016

Chính sách mới

Cập nhật 16/07/2018 10:33
Xem với cỡ chữ

​Người tự nguyện thôi việc sẽ được giải quyết chế độ phù hợp

Tại kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa IX đã thông qua dự thảo Nghị quyết về việc hỗ trợ đối với  cán bộ, công chức, viên chức (CB, CC, VC), người lao động thôi việc theo nguyện vọng.
Trả lời thắc mắc của người dân liên quan đến nội dung nghị quyết trên, ông Nguyễn Văn Thuộc, Giám đốc Sở Nội vụ, cho biết những trường hợp tự nguyện thôi việc do yêu cầu sắp xếp, tổ chức bộ máy sẽ được quan tâm giải quyết chế độ hỗ trợ phù hợp.
12B.jpg
Ông Nguyễn Văn Thuộc - Giám đốc Sở Nội vụ.
Thưa ông, theo nghị quyết thì đối tượng nào nằm trong diện khuyến khích thôi việc tự nguyện?
- Thời gian qua, tỉnh đã tập trung quyết liệt chỉ đạo các cấp, các ngành từ tỉnh đến cơ sở, thống nhất và thực hiện có hiệu quả chủ trương về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ CB, CC, VC. Việc tinh giản này nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị cơ cấu lại tổ chức bộ máy, thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tài chính, tổ chức bộ máy và nhân sự. Do đó, dự thảo nghị quyết được đề xuất là rất kịp thời, hợp lý và cấp thiết, nhằm tạo cơ sở, điều kiện để thực hiện hiệu quả việc tổ chức, sắp xếp lại bộ máy, tinh giản biên chế theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, Nghị quyết số 19-NQ/TW về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.
Theo đó, đối tượng được khuyến khích thôi việc tự nguyện tập trung vào CB, CC, VC, người lao động trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị từ tỉnh đến xã. Đặc biệt, trong nghị quyết còn có đối tượng người hoạt động không chuyên trách cấp xã, ấp (khu phố), phó trưởng công an xã, phó chỉ huy quân sự cấp xã, công an viên xã, dân quân thường trực cấp xã thuộc các xã dự kiến phải sáp nhập, hợp nhất theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW, do các đối tượng này không được hưởng chính sách tinh giản theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ.
Việc xây dựng chính sách hỗ trợ CB, CC, VC, người lao động thôi việc tự nguyện là nhằm giải quyết chế độ cho những người bị tinh giản bộ máy theo Kế hoạch số 166 về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả?
- Đúng là như vậy. Theo Kế hoạch số 166 của Tỉnh ủy, từ nay đến cuối năm 2021 sẽ tinh giản 10% biên chế. Cụ thể, sẽ giảm 2 đơn vị cấp tỉnh do hợp nhất Văn phòng HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh và Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh thành Văn phòng tham mưu giúp việc chung. Đồng thời sẽ giảm 6 phó giám đốc sở và tương đương, 68 phòng, 68 trưởng phòng và tương đương, 96 phó trưởng phòng và tương đương. Đối với các chi cục thuộc sở, ngành tỉnh, dự kiến giảm 5 chi cục, giảm 30 phòng trực thuộc chi cục, 30 trưởng phòng và tương đương, 28 phó trưởng phòng và tương đương. Sau khi sáp nhập, hợp nhất, đối với những đối tượng CB, CC, VC, người lao động không đủ điều kiện sắp xếp vào các vị trí khác, năng lực yếu kém dôi dư ra sẽ được vận động thôi việc tự nguyện, nhận hỗ trợ về nghỉ hoặc tìm việc mới.
Các dại biểu biểu quyết tại kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa IX (ảnh minh họa).jpg
Các đại biểu biểu quyết tại kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa IX (ảnh minh họa).
Những CB, CC, VC, người lao động tự nguyện thôi việc sẽ được hỗ trợ như thế nào, thưa ông?
- Nhằm động viên và tạo điều kiện bảo đảm ổn định cuộc sống cho những CB, CC, VC, người lao động tự nguyện thôi việc theo yêu cầu, tùy theo đơn vị công tác, vị trí công việc, tuổi đời, thâm niên công tác, thời gian tham gia bảo hiểm xã hội… của người thôi việc mà tỉnh sẽ có những mức hỗ trợ khác nhau như: 1 tháng tiền lương hiện hưởng cho mỗi năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội hoặc 3 tháng tiền lương hiện hưởng cho mỗi năm công tác còn lại trước khi nghỉ hưu...
Việc hỗ trợ dựa trên nguyên tắc đồng bộ, công khai, minh bạch, dân chủ và công bằng; đảm bảo hài hòa về mặt lợi ích và phù hợp với quá trình công tác, cống hiến của các nhóm đối tượng. Trong đó có xem xét hỗ trợ tìm việc làm, ổn định cuộc sống đối với những đối tượng có thời gian công tác ít và tạo điều kiện cho những đối tượng sắp đến tuổi nghỉ hưu thôi việc tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện để hưởng chế độ hưu trí.
Ngoài ra, CB, CC, VC, người lao động thuộc đối tượng hưởng chế độ hỗ trợ theo nghị quyết lần này vẫn được hưởng các chế độ, chính sách trợ cấp, hỗ trợ thôi việc theo nguyện vọng khác theo quy định pháp luật hiện hành.
Xin cảm ơn ông!  
Theo tinh thần nghị quyết về việc hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thôi việc theo nguyện vọng, từ nay đến cuối năm 2021, số cán bộ, công chức, viên chức, người lao động biên chế cần tinh giản từ tỉnh xuống cơ sở là 5.462 người. Kinh phí dự kiến hỗ trợ cho số đối tượng này là 648 tỷ đồng.
Phương Liễu (thực hiện)
 

 

Một cửa điện tử

10/07/2016 Tỉnh đã giải quyết
Unable to connect to the remote server
Hồ sơ đúng hạn

Văn bản qua mạng

Đến ngày 10/07/2016 Tỉnh đã trao đổi
1.042.956
Văn bản qua mạng

Tổng đài 1022

Đến ngày
10/07/2016
99,89%
Đã xử lý

atlas tỉnh đồng nai

Thư viện hình ảnh

Văn miếu Trấn Biên về đêm
Đá ba chồng Định Quán
Cầu Ghềnh
Văn miếu Trấn Biên
Khu Du lich Buu Long
UBND tỉnh Đồng Nai

Số lượt truy cập

cổng thông tin điện tử tỉnh đồng nai

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Hoàng Ngọc - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Khu Chung cư B1, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Quang Vinh, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: (0251).3827555; Fax: (0251).3827569; Email: dona-ict@dongnai.gov.vn
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Đồng Nai' hoặc 'www.dongnai.gov.vn' khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này.