Thứ 2, Ngày 10/7/2016

Tin sở, ban, ngành

Cập nhật 11/07/2018 01:53
Xem với cỡ chữ

Công đoàn Đồng Nai: Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ

Trong nhiệm kỳ 2013 - 2018, công tác đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Công đoàn luôn được các cấp Công đoàn tỉnh xác định là một trong những khâu then chốt nhằm nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn, phong trào công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) và xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh.​

Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công đoàn

Tính đến cuối năm 2017, toàn tỉnh có hơn 27.000 cán bộ CĐCS (từ tổ phó Công đoàn trở lên) thuộc 2.802 CĐCS (với 663.236 đoàn viên/704.817 lao động). Theo LĐLĐ tỉnh, đa số cán bộ Công đoàn đều trưởng thành từ phong trào công nhân và hoạt động Công đoàn, có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ và năng lực công tác, nhiệt tình tâm huyết, gắn bó với tổ chức Công đoàn và luôn tích cực rèn luyện, học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thời gian qua, các cấp Công đoàn trong tỉnh đã quan tâm, chú trọng đến công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch và tuyển chọn cán bộ Công đoàn. Trong đó, chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên trách và không chuyên trách trưởng thành từ phong trào công nhân và hoạt động Công đoàn; xác định tiêu chuẩn cán bộ để cử đi đào tạo, bồi dưỡng, chuẩn bị đội ngũ cán bộ cho các vị trí lãnh đạo Công đoàn các cấp mỗi kỳ đại hội. 

Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển cán bộ và kiện toàn Ban Chấp hành Công đoàn các cấp được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, đúng quy trình, từng bước khắc phục dần tình trạng thiếu hụt cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt của Công đoàn từ tỉnh đến cơ sở. Cùng với đó, chú trọng sắp xếp bộ máy tinh gọn, hiệu quả, tăng cường hoạt động hướng về cơ sở; triển khai thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công đoàn dài hạn và ngắn hạn ngay từ đầu nhiệm kỳ. Xây dựng nội dung đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ở từng khu vực bằng nhiều hình thức học tập phù hợp. LĐLĐ tỉnh đã chủ động xây dựng đề án, xin ý kiến Tỉnh ủy và triển khai việc giải thể Công đoàn Giáo dục cấp huyện và Công đoàn ngành Nông nghiệp phát triển nông thôn theo chỉ đạo của Tổng Liên đoàn. Đồng thời, xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể nhằm thực hiện tốt công tác đào tạo trình độ chính trị, chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ Công đoàn các cấp. Kinh phí đầu tư cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong hệ thống Công đoàn từng bước được nâng lên hàng năm.

 
Một buổi tập huấn kiến thức và kỹ năng hoạt động Công đoàn.

Trong 5 năm qua, các cấp Công đoàn đã tổ chức hơn 350 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho 27.987 lượt cán bộ từ tổ trưởng Công đoàn trở lên; phối hợp với Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức 2 lớp đại học phần Công đoàn cho 236 cán bộ (vượt chỉ tiêu); cử 101 cán bộ Công đoàn tham gia các lớp trung cấp chính trị và 77 cán bộ tham gia các lớp cao cấp lý luận chính trị. Cán bộ Công đoàn các cấp còn tham gia các lớp an ninh - quốc phòng, quản lý nhà nước, tin học, ngoại ngữ… Đến nay, số cán bộ Công đoàn chuyên trách có trình độ từ đại học trở lên là 115/155 người, chiếm 74,19%; tỷ lệ cán bộ có trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên có 102/155 người, chiếm 65,80%.

Bên cạnh đó, LĐLĐ tỉnh còn phối hợp với các ban nghiệp vụ của Tổng Liên đoàn, Trường đại học Tôn Đức Thắng, Sở LĐ-TBXH, Bảo hiểm xã hội tỉnh tổ chức nhiều lớp tập huấn, bồi dưỡng về kiến thức pháp luật, những vấn đề liên quan đến quyền lợi người lao động và những kỹ năng xử lý tình huống trong quan hệ lao động, các vấn đề liên quan đến tiền lương, xây dựng thang bảng lương... cho hàng ngàn lượt cán bộ Công đoàn, cán bộ quản lý doanh nghiệp khu vực kinh tế ngoài nhà nước. Các Công đoàn cấp trên cơ sở đã chủ động bố trí nguồn kinh phí, tranh thủ sự hỗ trợ về cơ sở vật chất, nguồn kinh phí của chính quyền địa phương tăng cường tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn ngắn ngày cho cán bộ Công đoàn. Nội dung, hình thức, phương pháp tập huấn, bồi dưỡng cán bộ đã có sự đổi mới, ngắn gọn, thiết thực theo phương pháp học tập tích cực, phù hợp với thực tế cơ sở, nhằm giúp cho cán bộ Công đoàn tiếp cận những vấn đề mới, kiến thức về pháp luật, kỹ năng thương lượng và ký kết thỏa ước lao động tập thể, giải quyết tranh chấp lao động, đình công và kỹ năng hoạt động Công đoàn trong tình hình mới. Bên cạnh đó, LĐLĐ tỉnh đã thực hiện luân chuyển, điều động nhiều cán bộ Công đoàn từ các ban của LĐLĐ tỉnh đi cơ sở; xem đây là một hình thức đào tạo cán bộ mang tính đột phá nhằm tạo điều kiện để cán bộ rèn luyện, bồi dưỡng để trưởng thành toàn diện, vững vàng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời gian tới.

Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động

Dù chất lượng đội ngũ cán bộ Công đoàn không ngừng được nâng lên, song thực tế cho thấy, trình độ, kinh nghiệm, kỹ năng hoạt động của một bộ phận cán bộ Công đoàn vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của thực tiễn. Nhiều cán bộ Công đoàn chia sẻ, một trong những nguyên nhân của thực tế này là do hầu hết cán bộ CĐCS chủ yếu là kiêm nhiệm lại thường xuyên biến động nên còn gặp nhiều khó khăn trong hoạt động cũng như điều kiện để nâng cao trình độ, kỹ năng hoạt động Công đoàn. Do vậy, ở nhiều nơi, cán bộ Công đoàn còn lúng túng trong ứng phó với tình hình thực tế, thiếu chủ động trong tham mưu đề xuất những mô hình mới, cách làm hay, hiệu quả trong hoạt động và công tác xây dựng tổ chức Công đoàn. Hoạt động kiêm nhiệm, hưởng lương từ doanh nghiệp nên ngại va chạm, sợ bị trù dập, mất việc làm dẫn tới một bộ phận cán bộ Công đoàn chưa mạnh dạn đấu tranh, chưa phát huy tối đa vai trò trong bảo vệ quyền lợi của đoàn viên, NLĐ.

Thực tế đó dẫn đến việc thực hiện chức năng đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên ở một số nơi còn hạn chế, chưa đáp ứng được xu thế phát triển và nhu cầu thực tế. Có thể thấy tình hình tranh chấp lao động, đình công còn xảy ra, một số vụ có đông công nhân lao động tham gia, nhiều vụ xảy ra tại các doanh nghiệp có tổ chức Công đoàn. Việc ký kết TƯLĐTT, tổ chức hội nghị NLĐ, đối thoại tại nơi làm việc còn không ít khó khăn, chất lượng TƯLĐTT có nơi chưa cao, vẫn còn tình trạng quy định chung chung, sao chép luật... Tình hình đó đặt ra những yêu cầu mới cho tổ chức Công đoàn phải không ngừng nỗ lực đổi mới, nâng cao chất lượng hơn nữa để thực sự là tổ chức đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, NLĐ.

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nguyễn Thị Như Ý nhấn mạnh, công tác đào tạo nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Công đoàn được xác định là một trong những khâu then chốt, giải pháp đột phá nhằm nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn, phong trào CNVCLĐ và xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh. Theo đó, các cấp Công đoàn tỉnh sẽ tiếp tục tập trung đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Công đoàn đủ về số lượng, bảo đảm về trình độ, năng lực, có bản lĩnh chính trị vững vàng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Trong đó, ưu tiên lựa chọn cán bộ có nhiệt huyết, trưởng thành từ phong trào cơ sở, được đoàn viên, NLĐ tín nhiệm để đào tạo. Cùng với đó, nỗ lực đổi mới nội dung, phương thức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công đoàn cả về nhận thức chính trị, chính sách, pháp luật, kỹ năng công tác, phương pháp tiếp cận và vận động công nhân theo hướng coi trọng thực hành, phát huy năng lực sáng tạo, cập nhật và hiện đại hóa nội dung kiến thức, đáp ứng đòi hỏi thực tế của cơ sở và nhu cầu của cán bộ Công đoàn. LĐLĐ tỉnh cũng đã kiến nghị với Tổng Liên đoàn có giải pháp nâng cao chế độ đãi ngộ hợp lý và cơ chế bảo vệ cán bộ trong hoạt động Công đoàn và công tác chuyên môn.

Nhiều cán bộ Công đoàn nhiệt tình, bản lĩnh

Từ nỗ lực trong công tác đào tạo bồi dưỡng, năng lực và trình độ kỹ năng của đội ngũ cán bộ Công đoàn các ngày càng được nâng cao và từng bước chuẩn hóa. Theo LĐLĐ tỉnh, đến nay, phần lớn cán bộ Công đoàn các cấp đều đủ chuẩn theo quy định. Đặc biệt, nhiều cán bộ Công đoàn đã luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh vững vàng, hết mình trong chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ tại doanh nghiệp. Có thể kể đến các tấm gương tiêu biểu như: anh Lương Ngọc Hồi (Công ty TNHH Great Kingdom, khu công nghiệp Biên Hòa 1), anh Đinh Sỹ Phúc (Công ty TNHH Taekwang Vina, khu công nghiệp Biên Hòa 2), anh Đặng Tuấn Tú (Công ty TNHH Changshin Việt Nam, huyện Vĩnh Cửu), anh Nguyễn Hữu Toàn (Công ty TNHH Vina, TP. Biên Hòa)... Đây là những tấm gương Chủ tịch CĐCS đã được vinh danh tại hội nghị tuyên dương chủ tịch CĐCS xuất sắc tiêu biểu trong công tác thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT) và đối thoại lần thứ 1-2018 do Tổng Liên đoàn tổ chức tại Hà Nội vừa qua.

Hồ Thảo

Một cửa điện tử

10/07/2016 Tỉnh đã giải quyết
93.8%
Hồ sơ đúng hạn

Văn bản qua mạng

Đến ngày 10/07/2016 Tỉnh đã trao đổi
364.861
Văn bản qua mạng

Tổng đài 1022

Đến ngày
10/07/2016
99,64%
Đã xử lý

atlas tỉnh đồng nai

Thư viện hình ảnh

Văn miếu Trấn Biên về đêm
Đá ba chồng Định Quán
Cầu Ghềnh
Văn miếu Trấn Biên
Khu Du lich Buu Long
UBND tỉnh Đồng Nai

Số lượt truy cập

cổng thông tin điện tử tỉnh đồng nai

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Hoàng Ngọc - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Khu Chung cư B1, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Quang Vinh, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: (0251).3827555; Fax: (0251).3827569; Email: dona-ict@dongnai.gov.vn
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Đồng Nai' hoặc 'www.dongnai.gov.vn' khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này.