Thứ 2, Ngày 10/7/2016

Tin chỉ đạo - điều hành

Cập nhật 10/06/2018 06:54
Xem với cỡ chữ

Quyết định về việc giao đất cho Sở Tài nguyên và Môi trường để sử dụng vào mục đích đầu tư xây dựng Giếng khoan nghiên cứu địa chất thủ văn và quan trắc nhiễm bẩn tại các xã Bàu Hàm, Thanh Bình và xã Trung Hòa, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.

Ngày 01/6/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1867/QĐ-UBND về việc giao đất cho Sở Tài nguyên và Môi trường để sử dụng vào mục đích đầu tư xây dựng Giếng khoan nghiên cứu địa chất thủ văn và quan trắc nhiễm bẩn tại các xã Bàu Hàm, Thanh Bình và xã Trung Hòa, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai. 
Cụ thể như sau: Giao cho Sở Tài nguyên và Môi trường 47,2m2 đất (trong đó có 9,3m2 đất thuộc quy hoạch đất giao thông) tại các xã Bàu Hàm, Thanh Bình và xã Trung Hòa, huyện Trảng Bom đã được UBND huyện Trảng Bom xác nhận hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ tại Văn bản số 652/UBND-TTPTQĐ ngày 19/01/2018 để đầu tư xây dựng Giếng khoan nghiên cứu địa chấn thủy văn và quan trắc nhiễm bẩn.
-Hình thức giao đất: Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất.
 -Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài Vị trí giếng (số hiệu TD32) tại xã Bàu Hàm diện tích là 16,0m2. Vị trí, ranh giới và diện tích khu đất được xác định theo Tờ trích lục và đo chỉnh lý thửa đất bản đồ địa chính số 586/2016, tỷ lệ 1/200 do Trung tâm Kỹ thuật Địa chính Nhà đấ tỉnh Đồng Nai ký thực hiện ngày 23/6/2016, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Đồng Nai ký ngày 28/3/2016 (kèm theo). 
Vị trí giếng (số hiệu TD42) tại xã Thanh Bình diện tích là 16,0m2. Vị trí, ranh giới và diện tích khu đất được xác định theo Tờ trích lục và đo chỉnh lý thửa đất bản đồ địa chính số 587/2016, tỷ lệ 1/200 do Trung tâm Kỹ thuật Địa chính Nhà đất tỉnh Đồng Nai ký thực hiện ngày 26/3/2016, Văn phòng Đăng ký Đất đai tỉnh Đồng Nai ký ngày 28/3/2016 (kèm theo). 
Vị trí giếng (số hiệu TD31) tại xã Trung Hòa diện tích là 15,2m2 (Trong đó, có 9,3m2 đất thuộc quy hoạch đất giao thông). Vị trí, ranh giới và diện tích khu đất được xác định theo Tờ trích lục và đo chỉnh lý thửa đất bản đồ địa chính số 585/2016, tỷ lê 1/200 do Trung tâm Kỹ thuật Địa chính Nhà đất tỉnh Đồng Nai ký thực hiện ngày 26/3/2016, Văn phòng Đăng ký Đất đai tỉnh Đồng Nai ký ngày 28/3/2016 (kèm theo). 
Đối với phần diện tích 9,3m2 đất thuộc quy hoạch đất giao thông (vị trí giếng số hiệu TD31 tại xã Trung Hòa, huyện Trảng Bom), Sở Tài nguyên và Môi trường đượ sử dụng, nhưng phải giữ nguyên hiện trạng, không được xây dựng công trình mới trên đất, không được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, khi nhà nước thực hiện quy hoạch sẽ thu hồi đất theo quy định. 
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Thiên Bảo
 

Một cửa điện tử

10/07/2016 Tỉnh đã giải quyết
Unable to connect to the remote server
Hồ sơ đúng hạn

Văn bản qua mạng

Đến ngày 10/07/2016 Tỉnh đã trao đổi
664.372
Văn bản qua mạng

Tổng đài 1022

Đến ngày
10/07/2016
99,81%
Đã xử lý

atlas tỉnh đồng nai

Thư viện hình ảnh

Văn miếu Trấn Biên về đêm
Đá ba chồng Định Quán
Cầu Ghềnh
Văn miếu Trấn Biên
Khu Du lich Buu Long
UBND tỉnh Đồng Nai

Số lượt truy cập

cổng thông tin điện tử tỉnh đồng nai

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Hoàng Ngọc - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Khu Chung cư B1, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Quang Vinh, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: (0251).3827555; Fax: (0251).3827569; Email: dona-ict@dongnai.gov.vn
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Đồng Nai' hoặc 'www.dongnai.gov.vn' khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này.