Thứ 2, Ngày 10/7/2016

Tin chỉ đạo - điều hành

Cập nhật 10/06/2018 06:50
Xem với cỡ chữ

Quyết định về việc giao đất cho Sở Tài nguyên và Môi trường để sử dụng vào mục đích đầu tư xây dựng Giếng khoan quan trắc động thái nước dưới đất tại các xã An Phước, Tân Hiệp và xã Bàu Cạn, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Ngày 01/6/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1866/QĐ-UBND về việc giao đất cho Sở Tài nguyên và Môi trường để sử dụng vào mục đích đầu tư xây dựng Giếng khoan quan trắc động thái nước dưới đất tại các xã An Phước, Tân Hiệp và xã Bàu Cạn, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.
Cụ thể như sau: Giao cho Sở Tài nguyên và Môi trường 69,3m2 đất tại các xã An Phước, Tân Hiệp và xã Bàu Cạn, huyện Long Thành đã được UBND huyện Long Thành xác nhận hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ tại Văn bản số 9746/UBND-KT ngày 08/11/2017 để đầu tư xây dựng Giếng khoan quan trắc động thái nước dưới đất.
-Hình thức giao đất: Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất. 
-Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài 
Vị trí giếng tại xã An Phước diện tích là 14,1m2. Vị trí, ranh giới và diện tích khu đất được xác định theo Tờ trích lục và đo chỉnh lý thửa đất bản đồ địa chính số 588/2016, tỷ lệ 1/500 di Trung tâm Kỹ thuật Địa chính Nhà đất tỉnh Đồng Nai ký thực hiện ngày 26/3/2016, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Đồng Nai ký ngày 28/3/2016.
 Vị trí giếng tại xã Tân Hiệp diện tích là 16,0m2. Vị trí, ranh giới và diện tích khu đất được xác định theo Tờ trích lục và đo chỉnh lý thửa đất bản đồ địa chính số 590/2016, tỷ lệ 1/500 do Trung tâm Kỹ thuật Địa chính Nhà đất tỉnh Đồng Nai ký thực hiện ngày 26/3/2016, Văn phòng Đăng ký Đất đai tỉnh Đồng Nai ký ngày 28/3/2016. 
Vị trí giếng tại xã Bàu Cạn diện tích là 39,2m2. Vị trí, ranh giới và diện tích khu đất được xác định theo Tờ trích lục và đo chỉnh lý thửa đất bản đồ địa chính số 589/2016 tỷ lệ 1/500 do Trung tâm Kỹ thuật Địa chính Nhà đất tỉnh Đồng Nai ký thực hiện ngày 26/3/2016, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Đồng Nai ký ngày 28/3/2016. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Thiên Bảo

Một cửa điện tử

10/07/2016 Tỉnh đã giải quyết
Unable to connect to the remote server
Hồ sơ đúng hạn

Văn bản qua mạng

Đến ngày 10/07/2016 Tỉnh đã trao đổi
664.372
Văn bản qua mạng

Tổng đài 1022

Đến ngày
10/07/2016
99,82%
Đã xử lý

atlas tỉnh đồng nai

Thư viện hình ảnh

Văn miếu Trấn Biên về đêm
Đá ba chồng Định Quán
Cầu Ghềnh
Văn miếu Trấn Biên
Khu Du lich Buu Long
UBND tỉnh Đồng Nai

Số lượt truy cập

cổng thông tin điện tử tỉnh đồng nai

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Hoàng Ngọc - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Khu Chung cư B1, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Quang Vinh, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: (0251).3827555; Fax: (0251).3827569; Email: dona-ict@dongnai.gov.vn
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Đồng Nai' hoặc 'www.dongnai.gov.vn' khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này.