Thứ 2, Ngày 10/7/2016

Tin chỉ đạo - điều hành

Cập nhật 16/04/2018 16:20
Xem với cỡ chữ

Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2018-2025” trên địa bàn tỉnh.

Ngày 10/4/2018, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch 3465/KH-UBND triển khai thực hiện Đề án “Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2018-2025” trên địa bàn tỉnh. 
Theo đó, kế hoạch được triển khai nhằm tạo sự chuyển biến tích cực trong thực hiện bình đẳng giới và nâng cao vị thế của người phụ nữ ở vùng dân tộc thiểu số, góp phần thúc đẩy thực hiện thành công mục tiêu của chiến lược quốc gia bình đẳng giới. Phấn đấu đạt được các mục tiêu cụ thể: 100% cán bộ làm công tác dân tộc trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố, 80% cán bộ làm công tác liên quan đến bình đẳng giới ở cấp huyện, xã, phường, thị trấn; 80% cán bộ làm công tác liên quan đến bình đẳng giới ở cấp cấp huyện, xã, phường, thị trấn và già làng, người có uy tín vùng dân tộc thiểu số được phổ biến pháp luật về bình đẳng giới và tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, nâng cao năng lực tổ chức triển khai thực hiện chính sách, pháp luật về bình đẳng giới. Phấn đấu 85% số hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số được tiếp cận thông tin và giải pháp về bình đẳng giới. Có 100% học sinh các dân tộc thiểu số đang học tại các Trường dân tộc nội trú được tuyên truyền về kỹ năng sống, về giới và bình đẳng giới với nội dung và thời lượng phù hợp với lứa tuổi…. 
Phạm vi và đối tượng thực hiện kế hoạch gồm các huyện, xã có đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống; đồng bào dân tộc thiểu số, già làng, người có uy tín, cán bộ và các tổ chức đoàn thể ấp, khu phố, cán bộ, công chức, viên chức công tác trên địa bàn các huyện, xã có đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Nhiệm vụ và giải pháp thực hiện kế hoạch bao gồm: xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện theo từng giai đoạn và từng năm. Thu thập thông tin và đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch trên địa bàn tỉnh. Triển khai các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bình đẳng giới bằng nhiều hình thức phù hợp với văn hóa, phong tục, tập quán địa phương nhằm chuyển biến nhận thức và hành vi của cộng đồng các dân tộc thiểu số, lồng ghép trong các chương trình phát triển kinh tế - xã hội. Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, nâng cao năng lực tổ chức triển khai thực hiện chính sách, pháp luật về bình đẳng giới cho đội ngũ cán bộ làm công tác dân tộc, ban giám hiệu các trường dân tộc nội trú, Trường Cao đẳng nghề số 8, người có uy tín ở đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Xây dựng và thực hiện các mô hình nhằm thúc đẩy bình đẳng giới thông qua các can thiệp phòng chống bạo lực trên cơ sở giới, hỗ trợ phát triển kỹ năng xã hội và năng lực kinh tế cho phụ nữ dân tộc thiểu số phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội, đặc điểm văn hóa, phong tục của địa phương.
Ngoài ra, UBND tỉnh cũng chỉ đạo cho các sở, ngành, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công để triển khai thực hiện các nội dung của Kế hoạch.
Thiên Bảo 

Một cửa điện tử

10/07/2016 Tỉnh đã giải quyết
93.9%
Hồ sơ đúng hạn

Văn bản qua mạng

Đến ngày 10/07/2016 Tỉnh đã trao đổi
380.532
Văn bản qua mạng

Tổng đài 1022

Đến ngày
10/07/2016
99,69%
Đã xử lý

atlas tỉnh đồng nai

Thư viện hình ảnh

Văn miếu Trấn Biên về đêm
Đá ba chồng Định Quán
Cầu Ghềnh
Văn miếu Trấn Biên
Khu Du lich Buu Long
UBND tỉnh Đồng Nai

Số lượt truy cập

cổng thông tin điện tử tỉnh đồng nai

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Hoàng Ngọc - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Khu Chung cư B1, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Quang Vinh, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: (0251).3827555; Fax: (0251).3827569; Email: dona-ict@dongnai.gov.vn
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Đồng Nai' hoặc 'www.dongnai.gov.vn' khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này.