Thứ 2, Ngày 10/7/2016

Tin chỉ đạo - điều hành

Cập nhật 16/04/2018 16:16
Xem với cỡ chữ

Kế hoạch bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2018.

Ngày 12/4/2018, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 3575/KH-UBND về kế hoạch bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2018.

Theo báo cáo đánh giá trong năm 2017, các nhóm chỉ tiêu cơ bản về môi trường đều đạt và vượt so với mục tiêu kế hoạch đề ra, các nhiệm vụ, dự án về bảo vệ môi trường đã được triển khai thực hiện và hoàn thành đúng tiến độ. Tỷ lệ thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn nguy hại và chất thải y tế đều đạt và vượt các chỉ tiêu. Cùng với đó, các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức đối với công tác bảo vệ môi trường được đẩy mạnh và tăng cường; công tác phòng ngừa và kiểm soát ô nhiễm, công tác quản lý chất thải được quan tâm chỉ đạo quyết liệt; công tác quan trắc các thành phần môi trường luôn được quan tâm, kịp thời phản ánh chất lượng môi trường để các cấp chính quyền ra quyết định quản lý, công khai cảnh báo cộng đồng về chất lượng môi trường để có biện pháp thích ứng phù hợp…Tuy nhiên, ngoài những chỉ tiêu đạt được vẫn tồn tại một số hạn chế như chưa hoàn thành chỉ tiêu giảm tỷ lệ chon lấp chất thải sinh hoạt dưới 15%; tỷ lệ thu gom, xử lý bao thuốc bảo vệ thực vật chưa triệt để. Công tác thanh tra, kiểm tra đã được tăng cường nhưng trên địa bàn có lúc, có nơi vẫn còn tình trạng ô nhiễm môi trường, xả đổ chất thải không đúng nơi quy định.
Nhằm khắc phục tồn tại, hạn chế nêu trên, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2018 và đề ra các chỉ tiêu cụ thể: thu gom và xử lý chất thải y tế đạt 100%, chất thải nguy hiểm đạt 98%, chất thải công nghiệp không nguy hại đạt 100%, chất thải rắn sinh hoạt đảh 98%. Tỷ lệ các khu công nghiệp đang hoạt động trên địa bàn có trạm xử lý nước thải tập trung đạt quy chuẩn môi trường đạt 100%; duy trì độ che phủ rừng đạt 29,76%...Triển khai xât dựng, ban hành các văn bản về quản lý bảo vệ môi trường lồng ghép với công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về bảo vệ môi trường; bảo vệ môi trường tại các khu vực trọng điểm và phòng ngừa, hạn chế, khắc phục ô nhiễm môi trường là những nhiệm vụ và giải pháp để đạt được các mục tiêu nêu trên. 
Tại Kế hoạch, UBND tỉnh cũng chỉ đạo các sở, ban ngành, UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ và phạm vi quản lý được phân công để triển khai thực hiện kế hoạch. Sở Tài Nguyên và Môi trường làm đầu mối theo dõi, đôn đốc thực hiện Kế hoạch và tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.
 
Thiên Bảo 

Một cửa điện tử

10/07/2016 Tỉnh đã giải quyết
93.9%
Hồ sơ đúng hạn

Văn bản qua mạng

Đến ngày 10/07/2016 Tỉnh đã trao đổi
380.532
Văn bản qua mạng

Tổng đài 1022

Đến ngày
10/07/2016
99,69%
Đã xử lý

atlas tỉnh đồng nai

Thư viện hình ảnh

Văn miếu Trấn Biên về đêm
Đá ba chồng Định Quán
Cầu Ghềnh
Văn miếu Trấn Biên
Khu Du lich Buu Long
UBND tỉnh Đồng Nai

Số lượt truy cập

cổng thông tin điện tử tỉnh đồng nai

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Hoàng Ngọc - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Khu Chung cư B1, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Quang Vinh, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: (0251).3827555; Fax: (0251).3827569; Email: dona-ict@dongnai.gov.vn
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Đồng Nai' hoặc 'www.dongnai.gov.vn' khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này.