Thứ 2, Ngày 10/7/2016

Tin chỉ đạo - điều hành

Cập nhật 13/03/2018 16:07
Xem với cỡ chữ

Quyết định Sửa đổi một số điều của Quy định phân cấp nhiệm vụ quản lý nhà nước về hội và quỹ xã hội, quỹ từ thiện trên địa bàn tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định số 45/2016/QĐ-UBND ngày 02/8/2016 của UBND tỉnh.

​Ngày 07/3/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 12/2018/QĐ-UBND Sửa đổi  một số điều của Quy định phân cấp nhiệm vụ quản lý nhà nước về hội và quỹ xã hội, quỹ từ thiện trên địa bàn tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định số 45/2016/QĐ-UBND ngày 02/8/2016 của UBND tỉnh.

Theo đó, Sửa đổi Khoản 1 Điều 7 của Quy định phân cấp nhiệm vụ quản lý nhà nước về hội và quỹ xã hội, quỹ từ thiện trên địa bàn tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định số 45/2016/QĐ-UBND ngày 02/8/2016 của UBND tỉnh như sau:

“1. Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và các đơn vị, địa phương thẩm định và dự thảo Quyết định trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt việc tiếp nhận viện trợ từ cá nhân, tổ chức nước ngoài (NGOs) trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật”.

Đồng thời, bãi bỏ một số nội dung của Quy định phân cấp nhiệm vụ quản lý nhà nước về hội và quỹ xã hội, quỹ từ thiện trên địa bàn tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định số 45/2016/QĐ-UBND ngày 02/8/2016 của UBND tỉnh, cụ thể:

1.Khoản 4 Điều 4.

2.Khoản 5 và Khoản 10 Điều 5.

3.Khoản 5 Điều 11.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 30/3/2018. Các nội dung khác của Quy định phân cấp nhiệm vụ quản lý nhà nước về hội và quỹ xã hội, quỹ từ thiện trên địa bàn tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định số 45/2016/QĐ-UBND ngày 02/8/2016 của UBND tỉnh vẫn giữ nguyên giá trị pháp lý.

Đính kèm QĐ 12.pdfQĐ 12.pdf
Thiên Bảo

Một cửa điện tử

10/07/2016 Tỉnh đã giải quyết
Unable to connect to the remote server
Hồ sơ đúng hạn

Văn bản qua mạng

Đến ngày 10/07/2016 Tỉnh đã trao đổi
94.796
Văn bản qua mạng

Tổng đài 1022

Đến ngày
10/07/2016
99,54%
Đã xử lý

atlas tỉnh đồng nai

Thư viện hình ảnh

Văn miếu Trấn Biên về đêm
Đá ba chồng Định Quán
Cầu Ghềnh
Văn miếu Trấn Biên
Khu Du lich Buu Long
UBND tỉnh Đồng Nai

Số lượt truy cập

cổng thông tin điện tử tỉnh đồng nai

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Hoàng Ngọc - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Khu Chung cư B1, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Quang Vinh, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: (0251).3827555; Fax: (0251).3827569; Email: dona-ict@dongnai.gov.vn
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Đồng Nai' hoặc 'www.dongnai.gov.vn' khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này.