Thứ 2, Ngày 10/7/2016

Trả lời ý kiến người dân

Cập nhật 08/12/2017 10:09
Xem với cỡ chữ

Trả lời câu hỏi của bạn đọc Đinh Hoài Sơn (TP. Biên Hòa)

​Nội dung câu hỏi:

Tôi có lô đất tại Ấp 3 Tân Hạnh, Biên Hòa, Đồng Nai có nhu cầu tách thửa. Ngày 16/03/2017, tôi đã hoàn thành thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất và đủ điều kiện tách thửa theo đáp ứng đủ điều kiện tách thửa theo Quyết định số 25/2016/QĐ-UBND ngày 20 tháng 04 năm 2016. Tuy nhiên, bộ phận tiếp nhận thông báo phải làm thủ tục hợp 03 thửa đất lại trước sau đó mới làm thủ tục tách thửa được trong khi quyết định số 25/2016/QĐ-UBND ngày 20 tháng 04 năm 2016 đã ghi rất rõ "Trường hợp tách một phần diện tích của thửa đất để hợp với thửa đất liền kề thì thửa đất mới hình thành sau khi hợp thửa và thửa đất còn lại sau khi chia tách phải có diện tích lớn hơn hoặc bằng diện tích tối thiểu quy định tại Điều 5 Quyết định này. Thủ tục tách thửa trong trường hợp này phải được thực hiện đồng thời với thủ tục hợp thửa đất"; Nghị định 43/2014/NĐ-CP cũng có quy định tương tự. Sau khi có bản vẽ hợp thửa, ngày 12/04/2017, tôi nộp hồ sơ hợp thửa theo đề nghị của bộ phận 1 cửa thì nhận được biên nhận thời gian đến nhận hồ sơ là 12/05/2017 là đúng 30 ngày (biên nhận theo file đính kèm); trong khi theo Nghị định 01/2017 là 15 ngày. Sau khi hợp thửa tôi có liên hệ để làm hồ sơ tách thửa thì bộ phận 1 cửa thông báo: Dừng tách thửa theo công văn số 3534/UBND-CNN ngày 18/04/2017. UBND Đồng Nai có quyết định tạm dừng tiếp nhận hồ sơ tách thửa trong khi chưa có quy định về việc tách thửa mới. Tôi xin được phản ánh các vấn đề sau: 1. Việc không nhất quán trong cách tiếp nhận, xử lý hồ sơ trong thực tế và quy định của UBND tỉnh Đồng Nai (cụ thể là Tp. Biên Hòa). 2. Thời gian hoàn thành thủ tục cấp sổ đất do hợp thửa đất không đúng theo Nghị định 01/2017. 3. Tách thửa đất là nhu cầu chính đáng của người dân, được Luật, nghị định quy định rõ nên việc Đồng Nai tạm dừng tách thửa là dựa trên cơ sở pháp lý nào?

Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh TP. Biên Hòa có ý kiến trả lời như sau:

1. Về nội dung phản ánh “Việc không nhất quán trong cách tiếp nhận, xử lý hồ sơ trong thực tế và quy định của UBND tỉnh Đồng Nai (cụ thể là TP. Biên Hòa)”: Ngày 01/04/2017 ông Đinh Hoài Sơn nộp đơn đề nghị hợp các thửa đất 67, thửa 391 và thửa 392 tờ bản đồ số 35 tại xã Tân Hạnh tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND TP. Biên Hòa. Đến ngày 04/04/2017 cán bộ thẩm tra Đơn hợp thửa của ông đủ điều kiện và trình Giám đốc Chi nhánh Biên Hòa ký duyệt. Đơn hợp thửa vào ngày 07/04/2017 là đúng trình tự về thời gian và theo quy định. Ngày 12/4/2017 ông Đinh Hoài Sơn nộp hồ sơ thực hiện thủ tục hợp thửa đất tại xã Tân Hạnh theo số biên nhận hồ sơ 10408 và ngày hẹn trả hồ sơ là 12/5/2017. Ngày 19/04/2017 Lãnh đạo Chi nhánh Biên Hòa ký duyệt hồ sơ đủ điều kiện hợp thửa và ngày 25/04/2017 chuyên viên scan hồ sơ chuyển Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Đồng Nai tham mưu Sở Tài nguyên và Môi trường ký cấp Giấy chứng nhận theo quy định.
Đến ngày 28/04/2017 Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Đồng Nai thẩm định hồ sơ hợp thửa của ông Sơn đủ điều kiện để in Giấy chứng nhận và ngày 04/05/2017 Sở Tài nguyên và Môi trường ký Giấy chứng nhận cho ông Đinh Hoài Sơn tại thửa đất số 417 (thửa đất mới sau khi hợp thửa), tờ bản đồ số 35, số phát hành CH 779070. Đến ngày 10/05/2017 ông Sơn đã ký nhận Giấy chứng nhận theo quy định. Như vậy việc giải quyết hồ sơ hợp thửa của ông Sơn là đảm bảo thời gian từ khâu tiếp nhận đến xử lý hồ sơ theo quy định.
2. Về nội dung phản ánh “Thời gian hoàn thành thủ tục cấp sổ đất do hợp thửa không đúng theo Nghị định số 01/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai 2013, có hiệu lực thi hành từ ngày 03 tháng 3 năm 2017. Theo đó sửa đổi “Điều 61. Thời gian thực hiện thủ tục hành chính về đất đai” đối với thủ tục “Tách thửa, hợp thửa đất; thủ tục đăng ký đất đai đối với trường hợp được Nhà nước giao đất để quản lý” là không quá 15 ngày.
Tuy nhiên ngày 19/09/2017 UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quy trình số 3307/QĐ-UBND giải quyết thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, thay thế quy trình tại Quyết định số 1272/QĐ-UBND ngày 19/5/2015 của UBND tỉnh Đồng Nai. Do vậy ngày 12/04/2017 ông Đinh Hoài Sơn nộp hồ sơ hợp thửa tại xã Tân Hạnh, Bộ phận tiếp nhận đã tiếp nhận hồ sơ trên phần mềm một cửa eGov thì Quyết định số 1272/QĐ-UBND vẫn còn hiệu lực và thời gian thực hiện đối với thủ tục hợp thửa là 19 ngày làm việc.
3. Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Đồng Nai tại văn bản số 3534/UBND-CNN ngày 18/04/2017; văn bản số 2072/STNMT-VP của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai; văn bản số 4564/UBND-ĐT của UBND thành phố Biên Hòa chỉ đạo về việc tạm dừng tiếp nhận và giải quyết hồ sơ tách thửa kể từ ngày 18/04/2017 cho đến khi UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 25/2016/QĐ-UBND ngày 21/04/2017, do vậy Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND TP. Biên Hòa ngưng tiếp nhận hồ sơ xin tách thửa đất của ông Đinh Hoài Sơn là đúng theo quy định.

Trân trọng.

Một cửa điện tử

10/07/2016 Tỉnh đã giải quyết
Unable to connect to the remote server
Hồ sơ đúng hạn

Văn bản qua mạng

Đến ngày 10/07/2016 Tỉnh đã trao đổi
1.042.956
Văn bản qua mạng

Tổng đài 1022

Đến ngày
10/07/2016
99,89%
Đã xử lý

atlas tỉnh đồng nai

Thư viện hình ảnh

Văn miếu Trấn Biên về đêm
Đá ba chồng Định Quán
Cầu Ghềnh
Văn miếu Trấn Biên
Khu Du lich Buu Long
UBND tỉnh Đồng Nai

Số lượt truy cập

cổng thông tin điện tử tỉnh đồng nai

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Hoàng Ngọc - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Khu Chung cư B1, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Quang Vinh, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: (0251).3827555; Fax: (0251).3827569; Email: dona-ict@dongnai.gov.vn
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Đồng Nai' hoặc 'www.dongnai.gov.vn' khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này.