Thứ 2, Ngày 10/7/2016

Tin chỉ đạo - điều hành

Cập nhật 10/11/2017 15:30
Xem với cỡ chữ

Tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 75/NQ-CP của Chính phủ.

​Ngày 19/10/2017, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 10778/UBND-TH gửi các sở, ban, ngành và địa phương trong tỉnh về việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 75/NQ-CP của Chính phủ.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được phân công tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong các Nghị quyết số 01/NQ-CP, số 19-2017/NQ-CP, số 35/NQ-CP của Chính phủ; các Chỉ thị số 15/CT-TTg, số 24/CT-TTg, số 26/CT-TTg của Chính phủ về các nhiệm vụ giải pháp chủ yếu thu đẩy tăng trưởng các ngành, lĩnh vực nhằm thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2017 và các Nghị quyết của HĐN tỉnh  về nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2017, đặc biệt là mục tiêu tăng trưởng đã đề ra của từng ngành, từng lĩnh vực, tạo chuyển biến tích cực trong các tháng cuối năm 2017 và tập trung thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp cụ thể chủ yếu sau:

Các sở, ngành khẩn trương triển khai nhiệm vụ xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 theo Chỉ thị số 29/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, bám sát công việc, đổi mới, sáng tạo trong tổ chức thực hiện, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, tiếp tục tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh và hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu của từng sở, ngành, địa phương. Thực hiện nghiêm chủ trương tinh giản biên chế, xây dựng bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, chuyên nghiệp, hiệu quả. Từng cán bộ, công chức phải có thái độ đúng mực trong thực thi công việc, giải quyết công việc kịp thời, trách nhiệm cao theo tinh thần phục vụ, củng cố niềm tin đối với người dân và doanh nghiệp; xử lý nghiêm các hành vi nhũng nhiễu, vi phạm quy định,...

Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh Đồng Nai tiếp tục điều hành lãi suất cho vay phù hợp với tình hình thực  tiễn để thúc đẩy sản xuất kinh doanh. Phối hợp với các Sở, ngành liên quan tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh cho vay theo chương trình khuyến khích phát triển nông nghiệp công nghệ cao và nông nghiệp sạch. Tổ chức triển khai hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp về cơ cấu lại tổ chức tín dụng và xử lý nợ xấu theo lộ trình, kế hoạch đề ra.

Sở Tài chính siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính – ngân sách nhà nước, chống chuyển giá, thất thu thuế,  nhất là đối với khu vực kinh tế ngoài quốc doanh, hộ kinh doanh cá thể lớn…tham mưu UBND tỉnh thực hiện chỉ đạo của Chính phủ theo tinh thần Chính phủ đồng hành cùng doanh nghiệp, với chủ đề năm 2017 là giảm chi phí cho doanh nghiệp, giảm mức phí và chi phí dầu tư cho doanh nghiệp…

Sở Công Thương có giải pháp kiểm soát nhập khẩu, thúc đẩy xuất khẩu, nâng cao chất lượng hoạt động xúc tiến thương mại. Triển khai có hiệu quả Đề án phát triển thị trường trong nước gắn với cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, khuyến khích đẩy mạnh tiêu dùng hàng nội địa; có giải pháp củng cố và phát triển hệ thống phân phối, bán lẻ, không để tình trạng bị chi phối, thâu tóm thị trường trên địa bàn tỉnh. Có giải pháp về bình ổn giá cát, đặc biệt kiểm soát cung cầu, vận chuyển, bến bãi, đầu cơ, tích trữ, tăng giá bất hợp lý.

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đẩy mạnh phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với thị trường tiêu thụ. Theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình thời tiết và chủ động có phương án phòng, chống thiên tai, lũ lụt xảy ra trên địa bàn bảo đảm an toàn cho người dân và bảo vệ sản xuất.

Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai hiệu quả Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ để tận dụng hiệu quả cơ hội của Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phát triển công nghệ cao.

Sở Xây dựng tiếp tục rà soát thủ tục cấp phép xây dựng, chứng chỉ hành nghề xây dựng, chỉ đạo phát triển phân khúc thị trường bất động sản phù hợp bảo đảm phát triển lành mạnh thị trường bất động sản; đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quant ham mưu UBND tỉnh tập trung thực hiện hiệu quả các giải pháp tháp gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp; phấn đấu hoàn thành toàn diện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017… đơn giản hóa và cải tiến quy trình, thủ tục kiểm tra, kiểm dịch, kiểm soát, kiểm nghiệm, thẩm định và các hoạt động có liên quan đến cấp giấy phép và các giấy tờ khác trên cơ sở đó tiếp tục đề xuất giảm chi phí của doanh nghiệp…

Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện tốt công tác dự báo, cảnh báo thiên tai. Theo dõi, kiểm tra, giám sát chặt chẽ các điều kiện đảm bảo môi trường tại các nhà máy nhiệt điện trên địa bàn tỉnh…

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đẩy mạnh công tác xúc tiến, quảng bá, liên kết vùng, nâng cao chất lượng phục vụ du lịch trên địa bàn tỉnh, phấn đấu năm 2017 thu hút được nhiều lượt khách du lịch quốc tế đến với Đồng Nai.

Sở Giáo dục và Đào tạo đẩy mạnh đổi mới giáo dục, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với phát triển và ứng dụng khoa học, công nghệ.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các địa phương chỉ đạo, đôn đốc thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; theo dõi sát và có giải pháp phù hợp để giải quyết việc làm cho người lao động, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, nhất là đối với đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Sở Y tế tập trung chỉ đạo thực hiện các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn dịch sốt xuất huyết và dịch  bệnh sau mùa lũ. Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, nhất là tuyến y tế cơ sở vùng sâu, vùng xa.

Sở Nội vụ tăng cường thannh tra, kiểm tra, giám sát chặt chẽ hoạt động thực thi công vụ của cán bộ, công chức; xử lý nghiêm các trường hợp gây phiền hà, nhũng nhiễu đối với doanh nghiệp; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, công khai, minh bạch hoạt động quản lý nhà nước.

Ngoài ra, UBND tỉnh cũng chỉ đạo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Sở Ngoại vụ, Sở Thông tin và Truyền thông triển khai thực hiện các nội dung theo chức năng, nhiệm vụ được phân công.

270107_1-1.pdf270107_1-1.pdf 

Thiên Bảo 

 

Một cửa điện tử

10/07/2016 Tỉnh đã giải quyết
95%
Hồ sơ đúng hạn

Văn bản qua mạng

Đến ngày 10/07/2016 Tỉnh đã trao đổi
1.316.887
Văn bản qua mạng

Tổng đài 1022

Đến ngày
10/07/2016
99,67%
Đã xử lý

atlas tỉnh đồng nai

Thư viện hình ảnh

Văn miếu Trấn Biên về đêm
Đá ba chồng Định Quán
Cầu Ghềnh
Văn miếu Trấn Biên
Khu Du lich Buu Long
UBND tỉnh Đồng Nai

Số lượt truy cập

cổng thông tin điện tử tỉnh đồng nai

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Hoàng Ngọc - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Khu Chung cư B1, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Quang Vinh, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: (0251).3827555; Fax: (0251).3827569; Email: dona-ict@dongnai.gov.vn
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Đồng Nai' hoặc 'www.dongnai.gov.vn' khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này.