Thứ 2, Ngày 10/7/2016

Tin chỉ đạo - điều hành

Cập nhật 07/11/2017 09:21
Xem với cỡ chữ

Thực hiện Kế hoạch số 118-KH/TU ngày 07/7/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

​Ngày 09/10/2017, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 10294/KH-UBND về việc thực hiện Kế hoạch số 118-KH/TU ngày 07/7/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.​

Với  mục đích, yêu cầu của Kế hoạch là thể chế hóa và thực hiện đầy đủ các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển du lịch và tập trung các nguồn lực xây dựng du lịch Đồng Nai trở thành ngành kinh tế dịch vụ quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thúc đẩy nhiều ngành, nhiều lĩnh vực cùng phát triển; nhằm tăng cường sự phối hợp giữa các sở, ban, ngành để hỗ trợ và tạo thuận lợi cho lĩnh vực du lịch phát triển nhanh và bền vững trong những năm tiếp theo. Bên cạnh đó, việc triển khai thực hiện Kế hoạch phải được thực hiện thường xuyên, thông qua các chương trình, kế hoạch cụ thể, thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tế của các cấp chính quyền, các ngành và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội.

Việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 118-KH/TU ngày 07/7/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị trên cơ sở phấn đấu đạt được mục tiêu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế dịch vụ quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh… xây dựng du lịch Đồng Nai là du lịch sinh thái đồng thời cũng phát triển nhiều loại hình du lịch khác mà Đồng Nai có điều kiện và thế mạnh. Phấn đấu thu hút lượt khách ngày càng tăng hơn (giai đoạn 2016-2020, tốc độ tăng trưởng bình quân về lượt khách tham quan và lưu trú đạt trên 12%/năm; doanh thu từ du lịch tăng trên 15%/năm. Đến năm 2020, thu hút khách tham quan và lưu trú khoảng 5.000 lượt khách). Thu hút được các thành phần kinh tế tham gia đầu tư, khai thác, liên doanh, liên kết vào các dự án phát triển du lịch theo quy hoạch; đến năm 2020 hoàn thành thủ tục đầu tư, triển khai xây dựng cơ bản các dự án du lịch sinh thái của tỉnh…

Về giải pháp thực hiện Kế hoạch gồm: tuyên truyền nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của du lịch trong phát triển kinh tế  xã hội; quy hoạch và tổ chức thực  hiện quy hoạch; huy động các nguồn lực để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng và cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch; phát triển đa dạng hóa sản phẩm du lịch phù hợp với thế mạnh và tài nguyên du lịch; liên kết du lịch trong và ngoài tỉnh; tăng cường xúc tiến, quảng bá du lịch; nâng cao vai trò của Hiệp hội Du lịch Đồng Nai; Tăng cường hiệu lực và hiệu quả quản lý nhà nước về du lịch.

Ngoài ra, kế hoạch cũng phân công nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành, các cơ quan báo, đài căn cứ chức năng, nhiệm vụ để triển khai thực hiện kế hoạch​.

269326_1.pdf269326_1.pdf 

Thiên Bảo 

 

 

Một cửa điện tử

10/07/2016 Tỉnh đã giải quyết
95%
Hồ sơ đúng hạn

Văn bản qua mạng

Đến ngày 10/07/2016 Tỉnh đã trao đổi
1.316.887
Văn bản qua mạng

Tổng đài 1022

Đến ngày
10/07/2016
99,67%
Đã xử lý

atlas tỉnh đồng nai

Thư viện hình ảnh

Văn miếu Trấn Biên về đêm
Đá ba chồng Định Quán
Cầu Ghềnh
Văn miếu Trấn Biên
Khu Du lich Buu Long
UBND tỉnh Đồng Nai

Số lượt truy cập

cổng thông tin điện tử tỉnh đồng nai

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Hoàng Ngọc - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Khu Chung cư B1, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Quang Vinh, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: (0251).3827555; Fax: (0251).3827569; Email: dona-ict@dongnai.gov.vn
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Đồng Nai' hoặc 'www.dongnai.gov.vn' khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này.