Thứ 2, Ngày 10/7/2016

Tin chỉ đạo - điều hành

Cập nhật 05/11/2017 15:33
Xem với cỡ chữ

Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo – không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh.

​Ngày 02/11/2017, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch 11325/KH-UBND về tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo – không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh.

Với đối tượng thực hiện là các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc Cụm, Khối thi đua tỉnh Đồng Nai; các tổ chức (không thuộc Cụm, Khối thi đua tỉnh Đồng Nai), hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh có điều kiện hưởng ứng tham gia vào Phong trào thi đua ““Cả nước chung tay vì người nghèo – không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Mục đích, yêu cầu của Kế hoạch là nhằm phát huy tinh thần đoàn kết, sức mạnh của cả hệ thống chính trị, xã hội và cộng đồng trong việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức, tinh thần chủ động, sáng tạo của mỗi cá nhân, tập thể, tạo khí thế thu đua sôi nổi trong toàn tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi chính sách, chương trình giảm nghèo của Đảng và Nhà nước. Tổ chức phong trào thi đua trên tinh thần thiết thực, hiệu quả, phấn đấu đến cuối năm 2020 giảm tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh còn dưới 1% theo chuẩn nghèo của tỉnh giai đoạn 2016-2020; cải thiện sinh kế và nâng cao chất lượng cuộc sống của người nghèo, bảo đảm thu nhập bình quân đầu người hộ nghèo của tỉnh cuối năm 2020 tăng lên 1,5 lần so với cuối năm 2015 (riêng hộ nghèo ở các huyện, xã vùng sâu, vùng xa, hộ nghèo dân tộc thiểu số tăng gấp 2 lần). Việc thực hiện Phong trào thi đua phải trở thành nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của các phong trào thi đua của các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể tỉnh, các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa giai đoạn 2016-2020. Phong trào thi đua được triển khai sâu rộng từ tỉnh đến cơ sở, với nội dung và hình thức đa dạng, phong phú, thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tế của mỗi địa phương, cơ sở; phát huy được sáng kiến của mọi tầng lớp nhân dân….

Phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo – không để ai bị bỏ lại phía sau” trên cơ sở triển khai thực hiện các nội dung phù hợp với thực tiễn và yêu cầu nhiệm vụ giảm nghèo, cụ thể như sau:

Các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể căn cứ chức năng, nhiệm vụ tiếp tục xây dựng, hướng dẫn kịp thời và tổ chức thực hiện có hiệu quả Phong trào thi đua; tập trung vào các hoạt động nghiên cứu, phát huy sáng kiến trong xây dựng; ban hành, tổ chức thực hiện các chính sách, đề xuất các giải pháp thực hiện mục tiêu giảm nghèo; thi đua đồng thuận hợp tác, trách nhiệm vì người nghèo và góp phần giảm nghèo; cán bộ làm công tác giảm nghèo thi đua tận tụy, gương mẫu, trách nhiệm, thi đua đồng hành cùng người nghèo, hướng tới một thế giới không để ai bị bỏ lại phía sau nhằm huy động các tập thể, cá nhân trong tỉnh, các doanh nghiệp có những việc làm thiết thực tham gia đóng góp công sức, trí tuệ, của cải vật chất hỗ trợ, giúp đỡ địa phương, cơ sở, cộng động và các hộ gia đình giảm nghèo và thoát nghèo. Các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa, các xã, phường, thị trấn thi đua đề ra nội dung, giải pháp giảm nghèo của địa phương mình, bố trí và huy động đa dạng nguồn lực cho địa bàn nghèo nhằm giảm hộ nghèo, tăng hộ khá, giàu. Gắn Phong trào thi đua với phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”. Ủy ban mặt trận Tổ quốc các cấp và các đoàn thể nhận dân vận động đoàn thể, hội viên tham gia hưởng ứng tích cực Phong trào thi đua, gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”…

Giải pháp thực hiện cụ thể: các đơn vị thuộc Cụm, Khối thi đua thuộc tỉnh căn cứ vào đặc điểm tình hình, yêu cầu, nhiệm vụ và đối tượng cụ thể và căn cứ Kế hoạch số 12560/KH-UBND ngày 23/12/2016 của UBND tỉnh về việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016-2020 theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều để xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện với nội dung, tiêu chí cụ thể, hình thức phù hợp, tránh hình thức, lãng phí; có hình thức  tuyên truyền phù hợp, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, sự đồng thuận của toàn xã hội và phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong quyết tâm tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Phong trào thi đua; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tiếp tục chủ trì, phối hợp các tổ chức thành viên phát huy vai trò nồng cốt trong công tác giảm nghèo; tổ chức cuộc vận động Qũy “Ngày vì người nghèo”, chủ trì chương trình hỗ trợ nhà tình thương và sữa chữa nhà ở cho hộ nghèo, tiếp tục cuộc vận động “Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở…Các cơ quan báo, đài trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhân tố mới, các điển hình tiên tiến, các mô hình giảm nghèo nhanh và bền vững, các gương người tốt, việc tốt trong phong trào thi đua giảm nghèo; mở các chuyên trang chuyên mục, tăng cường thời lượng nhằm phát hiện và biểu dương các mô hình hay, cách làm mới nhằm phản ánh kịp thời tình hình phong trào thi đua giảm nghèo toàn tỉnh từ nay đến năm 2020…

Ngoài ra, Kế hoạch cũng nêu rõ tiến độ thực hiện Phong trào (từ 2017-2020) với những nhiệm vụ cụ thể và phân công trách nhiệm cho các sở, ngành, địa phương thực hiện.

271090_1.pdf271090_1.pdf

Thiên Bảo 

 

Một cửa điện tử

10/07/2016 Tỉnh đã giải quyết
95%
Hồ sơ đúng hạn

Văn bản qua mạng

Đến ngày 10/07/2016 Tỉnh đã trao đổi
1.316.887
Văn bản qua mạng

Tổng đài 1022

Đến ngày
10/07/2016
99,67%
Đã xử lý

atlas tỉnh đồng nai

Thư viện hình ảnh

Văn miếu Trấn Biên về đêm
Đá ba chồng Định Quán
Cầu Ghềnh
Văn miếu Trấn Biên
Khu Du lich Buu Long
UBND tỉnh Đồng Nai

Số lượt truy cập

cổng thông tin điện tử tỉnh đồng nai

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Hoàng Ngọc - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Khu Chung cư B1, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Quang Vinh, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: (0251).3827555; Fax: (0251).3827569; Email: dona-ict@dongnai.gov.vn
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Đồng Nai' hoặc 'www.dongnai.gov.vn' khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này.