Thứ 2, Ngày 10/7/2016

Tin chỉ đạo - điều hành

Cập nhật 18/10/2017 08:55
Xem với cỡ chữ

Chỉ thị về việc tăng cường giải pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em trên địa bàn tỉnh

​Ngày 01 tháng 8 năm 2017, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 11/CT-UBND về việc tăng cường giải pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em trên địa bàn tỉnh.
Nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức, cá nhân, gia đình và cộng đồng trong việc thực hiện các biện pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ thị:
Sở Lao động – Thương binh và Xã hội: Phối hợp các sở, ban, ngành liên quan kiểm tra các địa phương trong việc thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ trẻ em, đặc biệt là phòng ngừa, ngăn chặn nguy cơ gây tổn hại cho trẻ em và kịp thời can thiệp, hỗ trợ cho trẻ em khi bị bạo lực, xâm hại. Phối hợp các sở, ban, ngành, địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội liên quan hướng dẫn quy trình can thiệp, trợ giúp trẻ em bị bạo lực, xâm hại tình dục nhằm tổ chức thực hiện tốt quy trình tiếp nhận, xử lý thông tin, thông báo, tố giác nguy cơ, hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em; triển khai theo thẩm quyền việc hỗ trợ, can thiệp cho trẻ em khi khi bị bạo lực, xâm hại. Chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành liên quan rà soát, kiến nghị việc sửa đổi, bổ sung các quy định về bảo vệ trẻ em để nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em. Tiếp tục tập huấn kỹ năng phòng, chống bạo lực xâm hại tình dục cho học sinh và phụ huynh. Tổ chức cuộc thi tìm hiểu Luật Trẻ em, tuyên truyền các kỹ năng phòng, chống bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em.
Công an tỉnh: Chỉ đạo các phòng liên quan, công an cấp huyện, cấp xã nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, phát hiện và xử lý các hành vi xâm hại trẻ em; rà soát hồ sơ, xử lý dứt điểm các vụ việc bạo lực, xâm hại trẻ em đang tồn đọng, chưa xử lý kịp thời; kiên quyết xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi  bao che, chậm trễ, cố định kéo dài hoặc không xử lý vụ việc bạo lực, xâm hại trẻ em. Hướng dẫn công an các cấp quy trình, biện pháp phòng ngừa, đấu tranh đối với hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em; các biện pháp điều tra thân thiện đối với trẻ em, đặc biệt là trẻ em bị xâm hại tình dục; nâng cao năng lực, kỹ năng cho lực lượng công an các cấp về điều tra, xử lý tội phạm xâm hại trẻ em.
Sở Giáo dục và Đào tạo: Chỉ đạo, hướng dẫn các trường học thực hiện các biện pháp bảo vệ học sinh; rà soát các tiêu chuẩn trường học bảo đảm môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em; tăng cường giáo dục kiến thức về giới và kỹ năng phòng tránh bạo lực, xâm hại, thông báo, cung cấp thông tin và phối hợp các cơ quan có thẩm quyền để thực hiện việc xử lý, điều tra, bảo vệ trẻ em. Đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị liên quan, UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị này. Định kỳ hàng năm báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh (thông qua Sở Lao động – Thương binh và Xã hội) để tổng hợp trình UBND tỉnh và Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội theo quy định.
Ngoài ra, UBND tỉnh giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành, địa phương liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ thực hiện các nội dung Chỉ thị đề ra.
Chỉ thị này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Hoài Tâm

 

Một cửa điện tử

10/07/2016 Tỉnh đã giải quyết
95%
Hồ sơ đúng hạn

Văn bản qua mạng

Đến ngày 10/07/2016 Tỉnh đã trao đổi
1.461.557
Văn bản qua mạng

Tổng đài 1022

Đến ngày
10/07/2016
99,58%
Đã xử lý

atlas tỉnh đồng nai

Thư viện hình ảnh

Văn miếu Trấn Biên về đêm
Đá ba chồng Định Quán
Cầu Ghềnh
Văn miếu Trấn Biên
Khu Du lich Buu Long
UBND tỉnh Đồng Nai

Số lượt truy cập

cổng thông tin điện tử tỉnh đồng nai

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Hoàng Ngọc - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Khu Chung cư B1, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Quang Vinh, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: (0251).3827555; Fax: (0251).3827569; Email: dona-ict@dongnai.gov.vn
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Đồng Nai' hoặc 'www.dongnai.gov.vn' khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này.