Thứ 2, Ngày 10/7/2016

Tin chỉ đạo - điều hành

Cập nhật 17/10/2017 10:21
Xem với cỡ chữ

Tăng cường vai trò quản lý nhà nước trong việc triển khai các giải pháp để phát triển chăn nuôi; quản lý sắp xếp giết mổ và an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh.

Ngày 29/9/2017, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 16/CT-UBND về việc tăng cường vai trò quản lý nhà nước trong việc triển khai các giải pháp để phát triển chăn nuôi; quản lý sắp xếp giết mổ và an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh. 

Theo báo cáo đánh giá, ngành chăn nuôi tỉnh Đồng Nai trong những năm qua đã phát triển nhanh, đáp ứng đủ nhu cầu cung ứng sản phẩm thịt trong tỉnh và cung cấp cho các thị trường lân cận, hướng tới xuất khẩu, chất lượng sản phẩm ngày càng cao đóp góp tích cực vào tăng trưởng chung nền kinh tế của tỉnh. Tuy nhiên, từ cuối năm 2015 đến nay, chăn nuôi heo cả nước phát triển nhanh dẫn đến cung vượt cầu, từ tháng 11/2016 đến nay giá thịt heo giảm sâu dưới mức giá thành đã ảnh hưởng trực tiếp đến ngành chăn nuôi. Để tháo gỡ những khó khăn cho ngành chăm nuôi, nhất là chăn nuôi heo, giúp người  chăn nuôi giảm bớt khó khăn, ổn định phát triển, tham gia thị trường Thành phố Hồ Chí Minh; đồng thời thực hiện tốt công tác quản lý, sắp xếp giết mổ và an toàn thực phẩm, có truy xuất nguồn gốc. Chủ tịch UBND tỉnh chỉ thị Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa tập tring chỉ đạo triển khai cấp bách một số giải pháp sau:

Sở Nông nghiệp và PTNT: phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, địa phương trong việc triển khai thực hiện có  hiệu quả các chính sách về hỗ trợ phát triển chăn nuôi. Tập trung thực hiện tốt chính sách về hỗ trợ chăn nuôi áp dụng quy trình thực hành chăn nuôi tốt trên địa bàn tỉnh. Xây dựng chuỗi liêt kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, tập trung triển khai xây dựng chuỗi vào các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, các doanh nghiệp sơ chế biến thực phẩm, bếp ăn tập thể…hướng dẫn các địa phương ưu tiên tập trung triển khai xây dựng các cơ sở, vùng an toàn dịch bệnh, thành lập tổ hợp tác, hợp tác xã chăn nuôi, áp dụng quy trình thực hành sản xuất tốt (Vietgahp) trong chăn nuôi…Tổ chức kiểm tra, đánh giá, phân loại các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm, cơ sở sơ chế, chế biến thực phẩm trên địa bàn…

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ động theo dõi, hướng dẫn các thủ tục về môi trường đúng theo quy định của pháp luật; đồng thời tăng cường công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường nông nghiệp, nông thôn. Hướng dẫn người chăn nuôi, giết mổ xây dựng kế hoạch chủ động giám sát các chỉ tiêu môi trường theo quy định…

Sở Kế hoạch và Đầu tư: phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát quy hoạch chăn nuôi, dự báo nguồn cung và nhu cầu tiêu thụ sản phẩm thịt heo trên địa bàn tỉnh…

Sở Công Thương: hỗ trợ, hướng dẫn xây dựng chương trình xúc tiến thương mại nhằm đẩy mạnh lưu thông hàng hóa sản xuất trên địa bàn tỉnh, cả nước, các nước trong khu vực và trên thế giới, kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển, kinh doanh động vật, sản phẩm động vật trên địa bàn, chỉ đạo thực hiện bình ổn giá thịt heo trên địa bàn tỉnh…

Các Sở Y tế, Xây dựng, Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Giao thông Vận tải, Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh triển khai thực hiện lần lượt các nội dung:  vận động các bếp ăn tập thể thực hiện thu mua các sản phẩm nông nghiệp an toàn tại các doanh nghiệp, đơn vụ đã được  chứng nhận đủ điều kiện về an toàn thực phẩm, đã được chứng nhận VietGAP và truy xuất được nguồn gốc; hướng dẫn các địa phương triển  khai xây dựng hạ tầng tại các vùng phát triển chăn nuôi, quản lý công tác xây dựng các trang trại chăn nuôi trên địa bàn theo quy định; rà soát, cụ thể hóa các cơ chế, chính sách và tham mưu bố trí nguồn kinh phí kịp thời cho việc thực hiện các chính sách di dời, phát triển chăn nuôi, sắp xếp giết mổ và an toàn thực phẩm; xây dựng phần mềm báo cáo chăn nuôi trực tiếp trên mạng Internet, nghiên cứu và triển khai các đề tài mang tính ứng dụng trong chăn nuôi  về mô hình chăn nuôi đặc sản, về xử lý môi trường và công nghệ cao trong chăn nuôi; quy định phương tiện vận chuyển động vật, sản phẩm động vật, hướng dẫn lộ trình vận chuyển động vật, sản phẩm động vật; các cơ quan báo, đài trên địa bàn tỉnh tuyên truyền các nội dung quy định về chăn nuôi, giết mổ, buôn bán động vật, sản phẩm động vật; quảng bá các sản phẩm an toàn, công bố các trường hợp vi phạm….

Ngoài ra, Chỉ thị cũng yêu cầu các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa thực hiện nghiêm công tác quản lý chăn nuôi theo Quyết định số 48/2011/QĐ-UBND ngày 27/7/2011 của UBND tỉnh; hỗ trợ các chính sách hiệu quả cho các đối tượng chăn nuôi; khẩn trương rà soát, điều chỉnh quy hoạch các vùng phát triển chăn nuôi trên địa bàn cho phù hợp với điều kiện thực tế địa phương… tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các hộ chăn nuôi tham gia tổ hợp tác, hợp tác xã chăn nuôi để hình thành chuỗi liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm; tăng cường các hoạt động của đội liên ngành, kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm….

Chỉ thị này có hiệu lực kể từ ngày ký.

268639_1.pdf268639_1.pdf

​Thiên Bảo

Một cửa điện tử

10/07/2016 Tỉnh đã giải quyết
95%
Hồ sơ đúng hạn

Văn bản qua mạng

Đến ngày 10/07/2016 Tỉnh đã trao đổi
1.328.321
Văn bản qua mạng

Tổng đài 1022

Đến ngày
10/07/2016
99,65%
Đã xử lý

atlas tỉnh đồng nai

Thư viện hình ảnh

Văn miếu Trấn Biên về đêm
Đá ba chồng Định Quán
Cầu Ghềnh
Văn miếu Trấn Biên
Khu Du lich Buu Long
UBND tỉnh Đồng Nai

Số lượt truy cập

cổng thông tin điện tử tỉnh đồng nai

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Hoàng Ngọc - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Khu Chung cư B1, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Quang Vinh, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: (0251).3827555; Fax: (0251).3827569; Email: dona-ict@dongnai.gov.vn
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Đồng Nai' hoặc 'www.dongnai.gov.vn' khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này.