Thứ 2, Ngày 10/7/2016

Tin chỉ đạo - điều hành

Cập nhật 13/10/2017 16:18
Xem với cỡ chữ

Kế hoạch triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.

​Ngày 09/10/2017, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 10295/KH-UBND về triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.

Theo đó, việc triển khai những nội dung cơ bản Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước phải đảm bảo tính kịp thời  và phù hợp với điều kiện và tình hình thực tiễn của địa phương. Tiến hành triển khai đồng bộ, nghiêm túc, thống nhất, hiệu quả. Bảo đảm sự phối hợp có hiệu quả giữa các cơ quan, đơn vị trong quá trình tổ chức thực hiện.

Việc triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trên cơ sở thực hiện các nội dung và thời gian thực hiện cụ thể: tổ chức triển khai Hội nghị quán triệt, triển khai thi hành Luật Trác nhiệm bồi thường của Nhà nước cho công chức làm công tác bồi thường nhà nước tại các sở, ban, ngành, địa phương (cơ quan chủ trì : Sở Tư pháp – thời gian thực hiện Qúy II năm 2018). Tổ chức phổ biến,giới thiệu nội dung cơ bản, những điểm mới của Luật Trách nhiệm  bồi thường của Nhà nước và công tác triển khai thi hành Luật cho đội ngũ Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, cấp huyện (cơ quan chủ trì : Sở Tư pháp – thời gian thực hiện Qúy I năm 2018). Tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trên các phương tiện thông tin đại chúng (cơ quan chủ trì : Sở Tư pháp – thời gian thực hiện Qúy IV năm 2017 và các năm tiếp theo). Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước bằng các hình thức phù hợp cho cán bộ, công chức, viên chức người lao động tại các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và nhân dân tại địa phương (cơ quan chủ trì : Sở Tư pháp – thời gian thực hiện Qúy IV năm 2017 và các năm tiếp theo). Ủy  ban MTTQ Việt Nam tỉnh chỉ đạo các tổ chức thành viên của Mặt trận, đặc biệt là các tổ chức chính trị - xã hội tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước cho hội viên, đoàn viên của tổ chức mình (Qúy IV năm 2017 và các năm tiếp theo). Tổ chức tập huán nghiệp vụ công tác bồi thường nhà nước (cơ quan chủ trì : Sở Tư pháp –thời gian hoàn thành Qúy IV năm 2018). Thực hiện việc rà soát, kiện toàn đội ngũ công chức làm công tác quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước và giải quyết bồi thường nhà nước (thời gian hoàn thành Qúy I năm 2018)

Ngoài ra, Kế hoạch cũng phân công nhiệm vụ cho các sở, ngành, địa phương căn cứ nội dung kế hoạch và tình hình thực tế tại cơ quan, đơn vị để ban hành kế hoạch chi tiết triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm, tránh hình thức, lãng phí.

269327_1.pdf269327_1.pd

Thiên Bảo 

 

 

Một cửa điện tử

10/07/2016 Tỉnh đã giải quyết
95.2%
Hồ sơ đúng hạn

Văn bản qua mạng

Đến ngày 10/07/2016 Tỉnh đã trao đổi
869.368
Văn bản qua mạng

Tổng đài 1022

Đến ngày
10/07/2016
99,52%
Đã xử lý

atlas tỉnh đồng nai

Thư viện hình ảnh

Văn miếu Trấn Biên về đêm
Đá ba chồng Định Quán
Cầu Ghềnh
Văn miếu Trấn Biên
Khu Du lich Buu Long
UBND tỉnh Đồng Nai

Số lượt truy cập

cổng thông tin điện tử tỉnh đồng nai

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Hoàng Ngọc - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Khu Chung cư B1, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Quang Vinh, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: (0251).3827555; Fax: (0251).3827569; Email: dona-ict@dongnai.gov.vn
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Đồng Nai' hoặc 'www.dongnai.gov.vn' khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này.