Thứ 2, Ngày 10/7/2016

Tin chỉ đạo - điều hành

Cập nhật 09/08/2017 15:15
Xem với cỡ chữ

Chấn chỉnh công tác xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh.

​Ngày 01/8/2017, UBND tỉnh ban hành văn bản số 7494/UBND-NC gửi các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Thường trực HĐND và UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa về việc chấn chỉnh công tác xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, để công tác xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND trên địa bàn tỉnh đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật, đạt chất lượng, hiệu quả, UBND tỉnh chỉ đạo:

Đối với các sở, ban, ngành cấp tỉnh: Khi tham mưu văn bản cần xác định rõ nội dung văn bản có chứa quy phạm pháp luật hay không, tránh tình trạng tham mưu văn bản thông thường nhưng có chứa quy phạm pháp luật. Cơ quan, đơn vị khi được lấy ý kiến phải tổ chức góp ý một cách nghiêm túc, có trách nhiệm, trường hợp không có ý kiến góp ý cũng cần phản hồi bằng văn bản. Đối với cơ quan soạn thảo, khi tổ chức lấy ý kiến dự thảo văn bản cần xác định hoặc gợi ý những vấn đề trọng tâm góp ý để tạo thuận lợi cho đối tượng được lấy ý kiến. Cơ quan tổ chức lấy ý kiến góp ý có trách nhiệm tiếp thu đầy đủ các ý kiến góp ý, trường hợp không tiếp thu phải giải trình rõ lý do trong hồ sơ trình ban hành. Thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục xây dựng và tham mưu ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP. Chú ý  thực hiện đầy đủ quy trình lập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, thực hiện đánh giá chính sách, đăng trên cổng thông tin điện tử của tỉnh trong thời hạn ít nhất 30 ngày, tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản và gửi Sở Tư pháp thẩm định theo quy định… Đảm bảo đúng thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản khi tham mưu các nghị quyết, quyết định quy phạm pháp luật theo quy định tại Chương V Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, đặc biệt là bám sát các mẫu số 16,17 (đối với Nghị quyết của HĐND tỉnh), 18,19 (đối với quyết định của UBND tỉnh, 36, 37 (đối với nghị quyết và quyết định sửa đổi, bổ sung của HĐND, UBND tỉnh)  của Phụ lục I kèm theo Nghị định số 34/2016/NĐ-CP. Thường xuyên tổ chức rà soát các văn bản thuộc lĩnh vực quản lý của sở, ban, ngành, kịp thời phát hiện những quy định, nội dung mâu thuẫn, chồng chéo, không phù hợp với quy định của văn bản pháp luật cấp trên và tình hình kinh tế - xã hội của địa phương để tham mưu sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành văn bản mới cho phù hợp….

Đối với Thường trực HĐND và UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa: Nghị quyết của HĐND, quyết định của UBND cấp huyện phải đảm bảo thẩm quyền, nội dung ban hành theo quy định tại Điều 30 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Thể thức, kỹ thuật trình bày phải bám sát các mẫu số 20,21 (đối với nghị quyết của HĐND cấp huyện), 22,23 (đối với Quyết định của UBND cấp huyện), 36,37 (đối với nghị quyết và quyết định sửa đổi, bổ sung của HĐND, UBND cấp huyện), của Phụ lục I kèm theo Nghị định số 34/2016/NĐ-CP; trong đó, chú ý trình bày phần căn cứ ban hành, bố cục của văn bản, đánh số trang, trình bày quy định về hiệu lực thi hành,…đúng như quy định tại Chương V Nghị định số 34/2016/NĐ-CP. Chỉ đạo thực hiện rà soát văn bản quy phạm pháp luật do địa phương ban hành, ơhats hiện các văn bản hết hiệu lực thi hành, kịp thời bãi bỏ các văn bản không còn phù hợp… Tăng cường thực hiện công tác kiểm tra, xử lý văn bản theo thẩm quyền đối với các nghị quyết của HĐND, quyết định của UBND cấp xã trên địa bàn, kịp thời phát hiện các văn bản ban hành không đúng quy định về thẩm quyền, nội dung và thể thức, kỹ thuật trình bày để chấn chỉnh, kiến nghị xử lý, đảm bảo văn bản ban hành đúng theo quy định pháp luật.

Ngoài ra, UBND tỉnh cũng chỉ đạo Sở Tư pháp theo dõi quá trình xây dựng và ban hành văn bản trên địa bàn tỉnh, kịp thời hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ về công tác xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật khi có khó khăn, vướng mắc phát sinh hoặc theo đề nghị của các sở, ngành, địa phương…

Thiên Bảo

 

 
 

Một cửa điện tử

10/07/2016 Tỉnh đã giải quyết
95.6%
Hồ sơ đúng hạn

Tổng đài 1022

Đến ngày
10/07/2016
99,52%
Đã xử lý

atlas tỉnh đồng nai

Thư viện hình ảnh

Văn miếu Trấn Biên về đêm
Đá ba chồng Định Quán
Cầu Ghềnh
Văn miếu Trấn Biên
Khu Du lich Buu Long
UBND tỉnh Đồng Nai

Số lượt truy cập

cổng thông tin điện tử tỉnh đồng nai

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Hoàng Ngọc - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Khu Chung cư B1, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Quang Vinh, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: (0251).3827555; Fax: (0251).3827569; Email: dona-ict@dongnai.gov.vn
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Đồng Nai' hoặc 'www.dongnai.gov.vn' khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này.