Thứ 2, Ngày 10/7/2016

Tin chỉ đạo - điều hành

Cập nhật 03/05/2017 15:21
Xem với cỡ chữ

Triển khai thực hiện Quyết định số 1100/QĐ-TTg ngày 21/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Công ước của Liên hợp quốc về Quyền của người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

​Ngày 14 tháng 4 năm 2017, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 3400/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Quyết định số 1100/QĐ-TTg ngày 21/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Công ước của Liên hợp quốc về Quyền của người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
Kế hoạch nhằm xác định rõ trách nhiệm của các cấp, các ngành, các địa phương trong thực hiện Công ước, góp phần thực hiện có hiệu quả các quyền, nghĩa vụ của quốc gia thành viên Công ước, phù hợp với Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Luật Người khuyết tật và điều kiện kinh tế - xã hội của tỉnh; bảo đảm các yêu cầu đối ngoại, đối nội, an ninh quốc phòng và trật tự an toàn xã hội, đặc biệt là thực hiện hiệu quả chính sách an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.
Các nội dung cần thực hiện: tuyên truyền, phổ biến nội dung Công ước và Luật Người khuyết tật; thực hiện hiệu quả các chương trình, dự án về người khuyết tật; hợp tác quốc tế; xây dựng cơ sở dữ liệu, giám sát, đánh giá và báo cáo.
UBND tỉnh giao Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch trên địa bàn tỉnh. Các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan căn cứ nội dung Kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao và báo cáo kết quả thực hiện định kỳ 06 tháng một lần vào cuối tháng 6 và tháng 12 hàng năm.
Hoài Tâm

Một cửa điện tử

10/07/2016 Tỉnh đã giải quyết
95%
Hồ sơ đúng hạn

Văn bản qua mạng

Đến ngày 10/07/2016 Tỉnh đã trao đổi
1.321.911
Văn bản qua mạng

Tổng đài 1022

Đến ngày
10/07/2016
99,68%
Đã xử lý

atlas tỉnh đồng nai

Thư viện hình ảnh

Văn miếu Trấn Biên về đêm
Đá ba chồng Định Quán
Cầu Ghềnh
Văn miếu Trấn Biên
Khu Du lich Buu Long
UBND tỉnh Đồng Nai

Số lượt truy cập

cổng thông tin điện tử tỉnh đồng nai

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Hoàng Ngọc - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Khu Chung cư B1, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Quang Vinh, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: (0251).3827555; Fax: (0251).3827569; Email: dona-ict@dongnai.gov.vn
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Đồng Nai' hoặc 'www.dongnai.gov.vn' khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này.