Thứ 2, Ngày 10/7/2016

Tin chỉ đạo - điều hành

Cập nhật 13/04/2017 14:48
Xem với cỡ chữ

Quyết định ban hành Quy định về tiêu chí đánh giá, xếp hạng kết quả ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Ngày 24 tháng 3 năm 2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 12/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về tiêu chí đánh giá, xếp hạng kết quả ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
Mục đích của việc đánh giá nhằm phản ánh tình hình thực tế kết quả ứng dụng CNTT cụ thể của từng cơ quan, đơn vị. Giúp UBND tỉnh hoạch định các chính sách phát triển CNTT đồng bộ hơn, hiện đại hóa cơ sở hạ tầng thông tin, đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong các ngành kinh tế - xã hội. Đồng thời đảm bảo tính công khai, minh bạch trong các cơ quan nhà nước, tạo tiền đề cho việc phục vụ nhân dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.
Có 06 tiêu chí đánh giá đối với các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện: hạ tầng kỹ thuật CNTT; ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan (đối với sở, ban, ngành) và của địa phương (đối với UBND cấp huyện); cung cấp thông tin trên Trang/Cổng TTĐT, cung cấp dịch vụ công trực tuyến; cơ chế, chính sách và các quy định cho ứng dụng CNTT; nhân lực cho ứng dụng CNTT; tiêu chí điểm thưởng.
UBND tỉnh giao các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc quy định này, định kỳ có trách nhiệm tự đánh giá, chấm điểm cho cơ quan, đơn vị mình theo quy định và gửi kết quả về Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp, đánh giá, xếp hạng trình UBND tỉnh công bố kết quả.
Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 05/4/2017.
Hoài Tâm

 

Một cửa điện tử

10/07/2016 Tỉnh đã giải quyết
95.6%
Hồ sơ đúng hạn

Tổng đài 1022

Đến ngày
10/07/2016
99,61%
Đã xử lý

atlas tỉnh đồng nai

Thư viện hình ảnh

Văn miếu Trấn Biên về đêm
Đá ba chồng Định Quán
Cầu Ghềnh
Văn miếu Trấn Biên
Khu Du lich Buu Long
UBND tỉnh Đồng Nai

Số lượt truy cập

cổng thông tin điện tử tỉnh đồng nai

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Hoàng Ngọc - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Khu Chung cư B1, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Quang Vinh, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: (0251).3827555; Fax: (0251).3827569; Email: dona-ict@dongnai.gov.vn
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Đồng Nai' hoặc 'www.dongnai.gov.vn' khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này.