Thứ 2, Ngày 10/7/2016

Tin chỉ đạo - điều hành

Cập nhật 24/03/2017 10:15
Xem với cỡ chữ

Chương trình công tác đối ngoại nhân dân tỉnh Đồng Nai năm 2017

Ngày 21 tháng 3 năm 2017, UBND tỉnh ban hành Chương trình số 2524/CTr-UBND về công tác đối ngoại nhân dân tỉnh Đồng Nai năm 2017.

Chương trình được xây dựng nhằm tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 06/7/2011 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới và Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 10/4/2013 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế, nâng cao hiệu quả các hoạt động đối ngoại nhân dân, nhằm góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X (nhiệm kỳ 2015 – 2020), củng cố và xây dựng quan hệ hữu nghị với nhân dân các nước. Đẩy mạnh các hoạt động hòa bình, đoàn kết, hữu nghị, vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh; tranh thủ các nguồn lực và điều kiện thuận lợi để góp phần phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà, đẩy mạnh giao lưu văn hóa giữa nhân dân Đồng Nai với các nước trên khu vực và trên thế giới…
Các nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp thực hiện: đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng, tăng cường hiệu lực quản lý của Nhà nước về công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới; tăng cường và mở rộng các hoạt động hòa bình, đoàn kết, hữu nghị với nhân dân các nước trong khu vực và thế giới; nâng cao hiệu quả công tác vận động và quản lý các nguồn viện trợ nước ngoài, tham gia phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; đẩy mạnh công tác thông tin đối ngoại đến các tầng lớp nhân dân trong tỉnh và các nước; xây dựng và củng cố hoạt động của các Hội hữu nghị…
UBND tỉnh giao các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ thực hiện các nội dung cụ thể Chương trình đề ra.
Hoài Tâm
 
 
 

 

Một cửa điện tử

10/07/2016 Tỉnh đã giải quyết
95.6%
Hồ sơ đúng hạn

Văn bản qua mạng

Đến ngày 10/07/2016 Tỉnh đã trao đổi
599.515
Văn bản qua mạng

Tổng đài 1022

Đến ngày
10/07/2016
99,81%
Đã xử lý

atlas tỉnh đồng nai

Thư viện hình ảnh

Văn miếu Trấn Biên về đêm
Đá ba chồng Định Quán
Cầu Ghềnh
Văn miếu Trấn Biên
Khu Du lich Buu Long
UBND tỉnh Đồng Nai

Số lượt truy cập

cổng thông tin điện tử tỉnh đồng nai

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Hoàng Ngọc - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Khu Chung cư B1, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Quang Vinh, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: (0251).3827555; Fax: (0251).3827569; Email: dona-ict@dongnai.gov.vn
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Đồng Nai' hoặc 'www.dongnai.gov.vn' khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này.