Thứ 2, Ngày 10/7/2016

Tin chỉ đạo - điều hành

Cập nhật 21/03/2017 14:41
Xem với cỡ chữ

Chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 01/01/2017 của Chính phủ; Nghị quyết 06-NQ/TU ngày 11/01/2017 của Tỉnh ủy trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Ngày 07 tháng 3 năm 2017, UBND tỉnh ban hành Chương trình hành động số 1977/Ctr-UBND triển khai thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 01/01/2017 của Chính phủ; Nghị quyết 06-NQ/TU ngày 11/01/2017 của Tỉnh ủy trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
Theo đó, Chương trình hành động nhằm đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ đột phá, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh gắn với tái cấu trúc kinh tế theo hướng đi vào chiều sâu, chất lượng, hiệu quả. Phát triển văn hóa, con người; bảo đảm an sinh xã hội và chăm lo đời sống nhân dân. Ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu, chủ động phòng chống thiên tai; tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Chủ động, tích cực hội nhập quốc tế. Bảo đảm quốc phòng – an ninh, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị tổ chức triển khai xây dựng chương trình hành động cụ thể để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2017 của Chính phủ và các Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh và các chỉ đạo của UBND tỉnh về triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2017. Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, đánh giá kết quả triển khai thực hiện, báo cáo kết quả theo định kỳ và theo yêu cầu của UBND tỉnh.
Đính kèm: Chương trình hành động số 1977/Ctr-UBND

Hoài Tâm

 

Một cửa điện tử

10/07/2016 Tỉnh đã giải quyết
95.4%
Hồ sơ đúng hạn

Văn bản qua mạng

Đến ngày 10/07/2016 Tỉnh đã trao đổi
739.818
Văn bản qua mạng

Tổng đài 1022

Đến ngày
10/07/2016
99,57%
Đã xử lý

atlas tỉnh đồng nai

Thư viện hình ảnh

Văn miếu Trấn Biên về đêm
Đá ba chồng Định Quán
Cầu Ghềnh
Văn miếu Trấn Biên
Khu Du lich Buu Long
UBND tỉnh Đồng Nai

Số lượt truy cập

cổng thông tin điện tử tỉnh đồng nai

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Hoàng Ngọc - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Khu Chung cư B1, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Quang Vinh, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: (0251).3827555; Fax: (0251).3827569; Email: dona-ict@dongnai.gov.vn
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Đồng Nai' hoặc 'www.dongnai.gov.vn' khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này.