Thứ 2, Ngày 10/7/2016

Tin chỉ đạo - điều hành

Cập nhật 13/02/2017 10:36
Xem với cỡ chữ

Triển khai thực hiện thu phí bảo vệ môi trường nước thải trên địa bàn tỉnh.

​Ngày 23/01/2017, UBND tỉnh ban hành văn bản số 749/UBND-KT về việc triển khai thực hiện thu phí bảo vệ môi trường nước thải trên địa bàn tỉnh.

Để thực hiện nghiêm túc Nghị định 154/2016/NĐ-CP ngày 16/11/2016 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải cũng như tiếp tục triển khai có hiệu quả công tác thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh giao trách nhiệm cụ thể cho các sở, ngành, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao để triển khai thực hiện:

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục thuế và các đơn vị có liên quan tham mưu UBND tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh tại cuộc họp HĐND tỉnh gần nhất trong năm 2017; quy định tỷ lệ để lại về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt theo quy định tại Khoản 1, điều 9 Nghị định số 154/2016/NĐ-CP ngày 16/11/2016 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải; phối hợp với Cục Thuế, Kho bạc Nhà nước tỉnh và các sở,ban, ngành có liên quan hướng dẫn nghiệp vụ về tài chính cho các đơn vị tổ chức thu phí, đối tượng chịu phí liên quan đến phí bảo vệ môi trường đối với nước thải. Đồng thời chịu trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra, giám sát các đơn vị tổ chức thu phí nước thải sinh hoạt và kịp thời báo cáo UBND tỉnh xử lý các vấn đề phát sinh…

Sở Tài nguyên và Môi trường: phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa tổ chức phổ biến, tuyên truyền nội dung các văn bản hướng dẫn thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải của Chính phủ, các Bộ, ngành, trung ương về thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải cho các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đối tượng chịu phí bảo vệ môi trường nước thải công nghiệp do cấp Bộ và cấp tỉnh cấp giấy phép về bảo vệ môi trường. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện thu phí bảo vệ môi trường nước thải công nghiệp đối với các đối tượng chịu phí do cấp Bộ và cấp tỉnh cấp giấy phép về bảo vệ môi trường. Phối hợp với các sở, ngành liên quan trong việc rà soát, danh sách các cơ sở được cấp giấy chứng nhận đầu tư và hiện trạng hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp trên dịa bàn tỉnh để cập nhật bổ sung danh sách thu phí, nhằm tránh thất thoát nguồn thu cho ngân sách nhà nước… có trách nhiệm công khai số phí mà người dân, doanh nghiệp đã nộp của năm trước trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Cục thuế tỉnh có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn và thực hiện quyết toán việc thu, nộp, phí bảo vệ môi trường đối với nước thải của Sở Tài nguyên và Môi trường, Công ty CP Cấp nước Đồng Nai và các đơn vị cấp nước sạch khác.

UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa: phối hợp với các cơ quan liên quan tại địa phương tổ chức tuyên truyền phổ biến nội dung các văn bản hướng dẫn thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải của Chính phủ, các Bộ, Ngành, Trung ương, UBND tỉnh về thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải cho các đơn vị liên quan và các đối tượng chịu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp do UBND cấp huyện cấp giấy phép về bảo vệ môi trường và các đối tượng chịu phí bảo vệ môi trường nước thải sinh hoạt trên địa bàn quản lý; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra UBND các phường, xã, thị trấn trong việc tổ chức thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt của các đối tượng chịu phí tự khai thác để sử dụng…

Ngoài ra, UBND tỉnh cũng chỉ đạo các đơn vị: Kho bạc Nhà nước tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư và Công ty Cổ phần cấp nước Đồng Nai trong việc thực hiện nhiệm vụ hạch toán thu, chi ngân sách Nhà nước đối với phí thu được theo quy định tại Nghị định và Luật ngân sách nhà nước hiện hành; tổ chức thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt đối với tổ chức, cá nhân sử dụng nước sạch và cập nhật danh sách các cơ sở được cấp giấy chứng nhận đầu tư và hiện trạng hoạt động sản xuất của các cơ sở trên địa bàn tỉnh.

Thiên Bảo

 

 

Một cửa điện tử

10/07/2016 Tỉnh đã giải quyết
95.6%
Hồ sơ đúng hạn

Văn bản qua mạng

Đến ngày 10/07/2016 Tỉnh đã trao đổi
599.515
Văn bản qua mạng

Tổng đài 1022

Đến ngày
10/07/2016
99,81%
Đã xử lý

atlas tỉnh đồng nai

Thư viện hình ảnh

Văn miếu Trấn Biên về đêm
Đá ba chồng Định Quán
Cầu Ghềnh
Văn miếu Trấn Biên
Khu Du lich Buu Long
UBND tỉnh Đồng Nai

Số lượt truy cập

cổng thông tin điện tử tỉnh đồng nai

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Hoàng Ngọc - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Khu Chung cư B1, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Quang Vinh, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: (0251).3827555; Fax: (0251).3827569; Email: dona-ict@dongnai.gov.vn
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Đồng Nai' hoặc 'www.dongnai.gov.vn' khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này.