Thứ 2, Ngày 10/7/2016

Trả lời ý kiến người dân

Cập nhật 06/01/2017 14:16
Xem với cỡ chữ

Trả lời câu hỏi của bạn đọc Nguyễn Thị Mùi (huyện Tân Phú)

​Nội dung câu hỏi:

Theo công văn số 5174/HD-BVHTT hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm và bồi dưỡng bằng hiện vật đối với cán bộ, công chức, viên chức ngành VHTT và thông tư liên tịch số 13/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT về việc hướng dẫn thực hiện chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố độc hại, nguy hiểm. Cho tôi xin hỏi một số vấn đề như sau:
- Chúng tôi làm nhân viên thư viện trường học (trường THCS), chúng tôi đã có bằng đại học về chuyên môn thư viện thuộc huyện Tân Phú - tỉnh Đồng Nai thuộc vùng sâu vùng xa theo 2 công văn trên.
 - Chúng tôi được hưởng mức phụ cấp nào và hưởng bằng hiện vật được tính theo định suất và có giá trị bằng tiền như thế nào?
- Chúng tôi được hưởng bao nhiêu ngày trong một tháng?
- Hè chúng tôi được hưởng như thế nào?
Xin cám ơn.

UBND huyện Tân Phú có ý kiến trao đổi như sau:
Căn cứ Quyết định số 01/2003/BGD&ĐT ngày 02/01/2003 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy định tiêu chuẩn thư viện trường phổ thông;
Căn cứ Thông tư số 26/2006/TT-BVHTT ngày 21/2/2006 của Bộ Văn hoá - Thông tin (nay là Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch) hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm và bồi dưỡng bằng hiện vật đối với cán bộ, công chức, viên chức ngành văn hoá - thông tin
Thực hiện Công văn số 2002/SGDĐT-TCCB ngày 28/10/2009 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai hướng dẫn chế độ phụ cấp đối với nhân viên làm thư viện đang công tác tại các cơ sở giáo dục thì đối với cán bộ, công chức, viên chức, quy định các chế độ phụ cấp được hưởng như sau:
1. Kể từ ngày 01/9/2009, cán bộ thư viện không được hưởng phụ cấp ưu đãi theo Công văn số 500/LT/GDĐT-NV-TC ngày 31/3/2006 của Liên Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nội vụ và Sở Tài chính Đồng Nai để hưởng phụ cấp theo Công văn số 2002/SGDĐT-TCCB ngày 28/10/2009; (cơ sở để bỏ phụ cấp ưu đãi theo khu vực trước đây)
2. Mức phụ cấp độc hại, cách tính: Thực hiện theo (Công văn số 2002/SGDĐT-TCCB ngày 28 tháng 12 năm 2009).
- Mức phụ cấp độc hại, nguy hiểm: Hệ số 0,2 so với lương tối thiểu.
- Cách tính và chi trả phụ cấp:
Phụ cấp độc hại, nguy hiểm được tính theo thời gian thực tế làm việc tại nơi có các yếu tố độc hại, nguy hiểm, nếu làm việc dưới 4 giờ trong ngày thì được tính bằng ½ ngày làm việc, nếu làm việc từ 4 giờ trở lên thì được tính cả ngày làm việc.
Phụ cấp độc hại, nguy hiểm được trả cùng kỳ lương hàng tháng và không dùng để tính đóng, hưởng chế độ bảo hiểm xã hội.
3. Điều kiện được hưởng chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật và mức bồi dưỡng: Căn cứ Thông tư liên tịch số 25/2013/TT-BLĐTBXH ngày 18 tháng 10 năm 2013 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, độc hại.
Điều 2. Điều kiện được hưởng chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật và mức bồi dưỡng
1. Người lao động được hưởng chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật khi có đủ các điều kiện sau:
a) Làm các nghề, công việc thuộc danh mục nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiếm và nặng nhọc, độc hại, nguy hiếm do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành;
b) Đang làm việc trong môi trường lao động có ít nhất một trong các yếu tố nguy hiếm, độc hại không đạt tiêu chuẩn vệ sinh cho phép theo quy định của Bộ Y tế hoặc trực tiếp tiếp xúc với các nguồn gây bệnh truyền nhiễm.
2. Mức bồi dưỡng:
a) Bồi dưỡng bằng hiện vật được tính theo định suất hàng ngày và có giá trị bằng tiền tương ứng theo các mức sau:
- Mức 1: 10.000 đồng;
- Mức 2: 15.000 đồng;
- Mức 3: 20.000 đồng;
- Mức 4: 25.000 đồng.
b) Việc xác định mức bồi dưỡng bằng hiện vật cụ thể theo điều kiện lao động và chỉ tiêu môi trường lao động được quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư này.
Điều 3. Nguyên tắc tổ chức bồi dưỡng bằng Itiện vật
1. Việc tổ chức bồi dưỡng bằng hiện vật phải thực hiện trong ca hoặc ngày làm việc, bảo đảm thuận tiện và vệ sinh.
2. Không được trả bằng tiền, không được trả vào lương (gồm cả đưa vào đơn giá tiền lương) thay cho hiện vật bồi dưỡng.
3. Trường hợp do tổ chức lao động không ổn định, không thể tổ chức bồi dưỡng tập trung tại chỗ được.
4. Mức bồi dưỡng cụ thể đối với từmg người lao động được xác định như sau:
a) Đối với người lao động đủ các điều kiện theo quy định tại Khoản I Điều 2 của Thông tư này, nếu làm việc từ 50% thời giờ làm việc bình thường trở lên của ngày làm việc thì được hường cả định suất bồi dưỡng, nếu làm duới 50% thời giờ làm việc bình thường của ngày làm việc thì được hưởng nửa định suất bồi dưỡng theo quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư này;
Trong trường hợp người lao động làm thêm giờ, định suất bồi dưỡng băng hiện vật được tăng lên tương ứng với số giờ làm thêm theo nguyên tắc trên;
b) Người sử dụng lao động xem xét, quyết định việc thực hiện bồi dưỡng bằng hiện vật ở mức 1 (10.000 đồng) đối với người lao động làm các công việc không thuộc danh mục nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiếm và nặng nhọc, độc hại, nguy hiếm do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành, nhưng đang làm việc trong môi trường lao động có ít nhất một trong các yếu tố nguy hiếm, độc hại không đạt tiêu chuẩn vệ sinh cho phép hoặc trực tiếp tiếp xúc với các nguồn gây bệnh truyền nhiễm.
5. Chi phí bồi dưỡng bằng hiện vật được hạch toán vào chi phí hoạt động thường xuyên, chi phỉ sản xuất kinh doanh của cơ sở lao động và là chi phí hợp lý khi tính thuế, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp của cơ sở lao động theo quy định hiện hành của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp; riêng đối với các đổi tượng là học sinh, sinh viên thực tập, học nghề, tập nghề thuộc cơ quan nào quản lý thì cơ quan đó cấp kinh phí.
Vì vậy, Căn cứ Điểm a, Khoản 2, Điều 2 và Điểm b, Khoản 4, Điều 3 Người sử dụng lao động xem xét, quyết định việc thực hiện bồi dưỡng bằng hiện vật ở mức 1 (10.000 đồng) hay mức 2 (15.000 đồng) đối với Nhân viên Thư viện trường học.
4. Việc hưởng chế độ phụ cấp độc hại trong hè: Theo quy định của Thông tư 26/2006/TT-BVHTT ngày 21/02/2006 của Bộ Văn hoá - Thông tin (nay là Bộ Văn hoá, Thế thao và Du lịch); cách tính và chi trả phụ cấp độc hại, bồi dưỡng bằng hiện vật đối với nhân viên thư viện được tính theo thời gian thực tế làm việc tại nơi có yếu tố độc hại, nguy hiểm.

Trân trọng.

Một cửa điện tử

10/07/2016 Tỉnh đã giải quyết
95.7%
Hồ sơ đúng hạn

Tổng đài 1022

Đến ngày
10/07/2016
99,55%
Đã xử lý

atlas tỉnh đồng nai

Thư viện hình ảnh

Văn miếu Trấn Biên về đêm
Đá ba chồng Định Quán
Cầu Ghềnh
Văn miếu Trấn Biên
Khu Du lich Buu Long
UBND tỉnh Đồng Nai

Số lượt truy cập

cổng thông tin điện tử tỉnh đồng nai

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Hoàng Ngọc - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Khu Chung cư B1, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Quang Vinh, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: (0251).3827555; Fax: (0251).3827569; Email: dona-ict@dongnai.gov.vn
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Đồng Nai' hoặc 'www.dongnai.gov.vn' khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này.