Thứ 2, Ngày 10/7/2016

Tin chỉ đạo - điều hành

Cập nhật 04/01/2017 10:32
Xem với cỡ chữ

Thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh (khóa X) về huy động nguồn lực xây dựng và phát triển nông thôn mới giai đoạn 2016 đến 2020.

​Ngày 19/12/2016, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 12367/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh (khóa X) về huy động nguồn lực xây dựng và phát triển nông thôn mới giai đoạn 2016 đến 2020.

Với mục đích tập trung huy động tối đa và quản lý, bố trí hợp lý, hiệu quả các nguồn lực (nhân lực, tài lực, vật lực, đất đai) phục vụ, đáp ứng yêu cầu cao nhất cho xây dựng và phát triển nông thôn mới và nâng cao đời sống mọi mặt của người dân khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh. Đảm bảo việc thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết đề ra; góp phần quan trọng vào thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn phát triển toàn diện và bền vững. Phấn đấu xây dựng Đồng Nai trở thành tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2020.

Chỉ tiêu thực hiện chủ yếu giai đoạn 2016-2020: phấn đấu huy động tổng vốn đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn giao đoạn 2016-2020 đạt khoảng 216 ngàn tỷ đồng (trong đó, nguồn vốn Trung ương khoảng 325 tỷ đồng, nguồn vốn ngân sách địa phương khoảng 27 ngàn tỷ đồng, nguồn vốn doanh nghiệp khoảng 125 ngàn tỷ đồng, vốn tín dụng khoảng 34 ngàn tỷ đồng và nguồn vốn dân đóng góp khoảng 30 ngàn tỷ đồng); xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã đến năm 2020 có 100% đạt chuẩn theo quy định của Trung ương đối với xã đạt chuẩn nông thôn mới và quy định của tỉnh đối với xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Phấn đấu đến năm 2020 có trên 95% cán bộ, công chức cấp xã có trình độ chuyên môn từ trung cấp trở lên và có trình độ lý luận chính trị đảm bảo tiêu chuẩn quy định hiện hành của tỉnh…đào tạo nghề cho hơn 25.000 lao động nông thôn, góp phần nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề trên địa bàn tỉnh đến năm 2020 đạt 65%...

Việc thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh (khóa X) về huy động nguồn lực xây dựng và phát triển nông thôn mới giai đoạn 2016 đến 2020 trên cơ sở thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp: tổ chức thực hiện huy động các nguồn vốn trong và ngoài nước đầu tư xây dựng và phát triển nông thôn mới; bố trí, sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư để xây dựng phát triển nông thôn mới; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức theo hướng chuyên nghiệp, đảm bảo về trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ có năng lực tổ chức điều hành, thực thi công vụ; đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo nghề, phát triển mạnh nguồn lực lượng lao động kỹ thuật và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, đáp ứng nhu cầu phát triển và xây dựng nông thôn mới; tăng cường quản lý của Nhà nước, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể trong thực hiện xây dựng phát triển nông thôn mới.

Ngoài ra, UBND tỉnh cũng chỉ đạo các sở, ngành, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công để triển khai thực hiện kế hoạch. 

Thiên Bảo

 
 

 

Một cửa điện tử

10/07/2016 Tỉnh đã giải quyết
95.2%
Hồ sơ đúng hạn

Văn bản qua mạng

Đến ngày 10/07/2016 Tỉnh đã trao đổi
896.655
Văn bản qua mạng

Tổng đài 1022

Đến ngày
10/07/2016
99,57%
Đã xử lý

atlas tỉnh đồng nai

Thư viện hình ảnh

Văn miếu Trấn Biên về đêm
Đá ba chồng Định Quán
Cầu Ghềnh
Văn miếu Trấn Biên
Khu Du lich Buu Long
UBND tỉnh Đồng Nai

Số lượt truy cập

cổng thông tin điện tử tỉnh đồng nai

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Hoàng Ngọc - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Khu Chung cư B1, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Quang Vinh, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: (0251).3827555; Fax: (0251).3827569; Email: dona-ict@dongnai.gov.vn
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Đồng Nai' hoặc 'www.dongnai.gov.vn' khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này.