Thứ 2, Ngày 10/7/2016

Lịch làm việc của UBND tỉnh

Thông báo V/v hủy bỏ Thông báo số 10591/TB-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư khu dân cư theo quy hoạch tại xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai
Ngày 05/5/2022, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Thông báo số 175/TB-UBND V/v hủy bỏ Thông báo số 10591/TB-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư khu dân cư theo quy hoạch tại xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.
Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng tại buổi làm việc về xử lý một số vấn đề vướng mắc trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm của thành phố Biên Hòa
Ngày 04/5/2022, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 173/TB-UBND về kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng tại buổi làm việc về xử lý một số vấn đề vướng mắc trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm của thành phố Biên Hòa.
Thông báo kết luận của đồng chí Nguyễn Sơn Hùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp về bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh
Ngày 27/4/2022, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 164/TB-UBND về kết luận của đồng chí Nguyễn Sơn Hùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp về bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh.
Thông báo kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, nhà ở và công trình đã xây dựng Khu dân cư Long Hưng tại xã Long Hưng, thành phố Biên Hòa
​Ngày 26/4/2022, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông báo số 68/TB-STNMT về kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, nhà ở và công trình đã xây dựng Khu dân cư Long Hưng tại xã Long Hưng, thành phố Biên Hòa.
Thông báo kết luận của đồng chí Nguyễn Sơn Hùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp nghe báo cáo công tác quản lý di tích danh thắng trên địa bàn tỉnh
Ngày 21/4/2022, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 157/TB-UBND về kết luận của đồng chí Nguyễn Sơn Hùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp nghe báo cáo công tác quản lý di tích danh thắng trên địa bàn tỉnh.
Thông báo kết luận của đồng chí Võ Tấn Đức - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc với UBND huyện Trảng Bom về tình hình phát triển sản xuất nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới
Ngày 19/4/2022, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 152/TB-UBND về kết luận của đồng chí Võ Tấn Đức - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc với UBND huyện Trảng Bom về tình hình phát triển sản xuất nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới.
Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Phi tại buổi họp nghe báo cáo việc sử dụng đất của Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Miền Đông và kiến nghị tiếp tục thuê đất của Công ty Cổ phần Sản xuất và Xuất nhập khẩu Lâm sản Sài Gòn
Ngày 19/4/2022, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 154/TB-UBND về kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Phi tại buổi họp nghe báo cáo việc sử dụng đất của Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Miền Đông và kiến nghị tiếp tục thuê đất của Công ty Cổ phần Sản xuất và Xuất nhập khẩu Lâm sản Sài Gòn.
Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng về nghe báo cáo khó khăn, vướng mắc thực hiện Dự án Xa lộ nước Long Thành và Đề án khai thác quỹ đất của công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh
Ngày 19/4/2022, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 155/TB-UBND về kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng về nghe báo cáo khó khăn, vướng mắc thực hiện Dự án Xa lộ nước Long Thành và Đề án khai thác quỹ đất của công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh.
Thông báo về việc mất Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất của Công ty TNHH ô tô Bắc Quang, tại xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom

Ngày 26/3/2022, Văn phòng Đăng ký đất đai ban hành Công văn số 2181/VPĐK-PĐKTK về việc đăng thông tin mất Giấy chứng nhận chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất của Công ty TNHH ô tô Bắc Quang, tại xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom.

Thông báo kết luận của đồng chí Võ Tấn Đức - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trưởng ban Ban Chỉ đạo triển khai hóa đơn điện tử trên địa bàn tỉnh
Ngày 14/4/2022, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 148/TB-UBND về kết luận của đồng chí Võ Tấn Đức - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trưởng ban Ban Chỉ đạo triển khai hóa đơn điện tử trên địa bàn tỉnh.
Thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích: Ông Nguyễn Văn Hồng (huyện Xuân Lộc)
Tòa án nhân dân huyện Xuân Lộc thông báo tìm kiếm ông Nguyễn Văn Hồng; Tên gọi khác Nguyễn Thanh Hồng, sinh năm 1957.
Thông báo V/v tổ chức chào cờ vào sáng thứ Hai hàng tuần
Ngày 07/4/2022, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Thông báo số 141/TB-UBND V/v tổ chức chào cờ vào sáng thứ Hai hàng tuần.
Thông báo kết luận của đồng chí Nguyễn Sơn Hùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị giao ban lĩnh vực Khoa giáo Văn xã về tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ quý II năm 2022
Ngày 05/4/2022, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 139/TB-UBND về kết luận của đồng chí Nguyễn Sơn Hùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị giao ban lĩnh vực Khoa giáo Văn xã về tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ quý II năm 2022.
Sở Tài chính công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước quý I/2022 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
​Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách.
Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Phi tại buổi làm việc nghe báo cáo các nội dung liên quan đến tiến độ đầu tư và tình hình hoạt động xử lý chất thải của các khu xử lý chất thải theo quy hoạch trên địa bản tỉnh
Ngày 07/4/2022, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 140/TB-UBND về kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Phi tại buổi làm việc nghe báo cáo các nội dung liên quan đến tiến độ đầu tư và tình hình hoạt động xử lý chất thải của các khu xử lý chất thải theo quy hoạch trên địa bản tỉnh.
Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Phi tại buổi làm việc với UBND huyện Long Thành về tình hình phát triển sản xuất nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới
Ngày 05/4/2022, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 137/TB-UBND về kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Phi tại buổi làm việc với UBND huyện Long Thành về tình hình phát triển sản xuất nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới.
Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh -Nguyễn Thị Hoàng tại buổi làm việc nghe báo cáo khó khăn, vướng mắc các dự án đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh
Ngày 31/3/2022, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 130/TB-UBND về kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Thị Hoàng tại buổi làm việc nghe báo cáo khó khăn, vướng mắc các dự án đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.
Đính chính Thông báo số 11/TB-STNMT ngày 18 tháng 01 năm 2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường về kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, nhà ở và công trình đã xây dựng Khu dân cư Long Hưng tại xã Long Hưng, thành phố Biên Hòa
​Ngày 01/4/2022, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Công văn số 2052/STNMT-QH về việc đính chính Thông báo số 11/TB-STNMT ngày 18 tháng 01 năm 2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường về kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, nhà ở và công trình đã xây dựng Khu dân cư Long Hưng tại xã Long Hưng, thành phố Biên Hòa.
Thông báo kết luận của đồng chí Lê Anh Tuấn - Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải và đồng chí Cao Tiến Dũng - Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp Báo cáo tình hình triển khai Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án Cảng HKQT Long Thành
Ngày 31/3/2022, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 133/TB-UBND về kết luận của đồng chí Lê Anh Tuấn - Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải và đồng chí Cao Tiến Dũng - Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp Báo cáo tình hình triển khai Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án Cảng HKQT Long Thành.
Thông báo kết luận của đồng chí Cao Tiến Dũng - Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp xử lý vướng mắc mua bán, chuyển nhượng, cho tặng quyền sử dụng đất bằng giấy tay của các hộ dân thuộc dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án Cảng HKQT Long T
Ngày 31/3/2022, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 131/TB-UBND về kết luận của đồng chí Cao Tiến Dũng - Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp xử lý vướng mắc mua bán, chuyển nhượng, cho tặng quyền sử dụng đất bằng giấy tay của các hộ dân thuộc dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án Cảng HKQT Long Thành.
1 - 20 Next

Văn bản qua mạng

Đến ngày 10/07/2016 Tỉnh đã trao đổi
519,751
Văn bản qua mạng

Tổng đài 1022

Đến ngày
10/07/2016
99,79%
Đã xử lý
LỊCH LÀM VIỆC CỦA UBND TỈNHĐĂNG KÝ HỒ SƠ QUA MẠNGĐƯỜNG DÂY NÓNG VỀ TRẬT TỰ, AN TOÀN GIAO THÔNGHọp báo UBND tỉnhChương trình đề tài khoa họcPhòng chống
tham nhũng
Lịch tiếp người dân, doanh nghiệpCải cách hành chính và cuộc sốngchuẩn tiếp cận pháp luậtDanh sách người phát ngôn tỉnh Đồng NaiCuộc thi trực tuyến "tìm hiểu pháp luật năm 2020"SĐT đường dây nóng BCĐ 389/ĐP tỉnh Đồng NaiĐẦU TƯ - ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNGGIÁO DỤCTƯ PHÁPQUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNGTÀI CHÍNH VÀ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚCQUẢN LÝ SỬ DỤNG CÁC KHOẢN HỖ TRỢ VIỆN TRỢDOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚCY TẾTHỂ DỤC - THỂ THAOVĂN HÓA - THÔNG TIN TRUYỀN THÔNGNÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔNTÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNGTHỰC HIỆN CHÍNH SÁCH AN SINH XÃ HỘITHỰC HIỆN CHÍNH SÁCH DÂN TỘCCÔNG KHAI TỔ CHỨC CÁN BỘTHANH TRA GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁOBẢN ÁN QĐ CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN CÁC CẤPXÂY DỰNG ĐẢNGSÂN BAY LONG THÀNHDANH SÁCH NGƯỜI PHÁT NGÔN BCĐ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 CẤP TỈNH, CẤP HUYỆN VÀ THÀNH PHỐPHÒNG CHỐNG TỘI PHẠMCHUYỂN ĐỔI SỐSố ĐT đường dây nóngDân hỏi - Giám đốc sở trả lờiKiến trúc chính quyền điện tử phiên bản 2.0An sinh xã hội tỉnh Đồng NaiThư điện tửGiá cả thị trườngCông báo đồng naiKhen thưởng xử phạtTủ sách đồng naiThông tin thống kêCƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ VBPLVăn bản QPPLĐào tạo sau Đại họcĐỀ ÁN SỐ HÓA TRUYỀN HÌNH MẶT ĐẤTTra cứu thông tin đất đaiThông tin xe khách, xe buýtĐiện lực Đồng Nai

atlas tỉnh đồng nai

Thư viện hình ảnh

Văn miếu Trấn Biên về đêm
Đá ba chồng Định Quán
Cầu Ghềnh
Văn miếu Trấn Biên
Khu Du lich Buu Long
UBND tỉnh Đồng Nai

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Kim Long – Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.
Địa chỉ: Số 02 đường Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thoại: (0251).3847292.
Ghi rõ nguồn "Cổng Thông tin điện tử tỉnh Đồng Nai" hoặc "www.dongnai.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này.
 

 

ipv6 ready