Thứ 2, Ngày 10/7/2016

Lịch làm việc của UBND tỉnh

Thông báo về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Nai
​Ngày 12/4/2021, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh ban hành Thông báo số 1156/TB-STTTT về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Nai (Điều chỉnh mức thu, nộp phí thẩm định nội dung tài liệu không kinh doanh để cấp phép xuất bản, lệ phí cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh).
Triển khai chương trình ứng dụng Cảnh báo rủi ro trong kiểm soát chi Ngân sách Nhà nước
​Ngày 12/4/2021, Kho bạc Nhà nước Đồng Nai ban hành công văn số 197/KBĐN- KTNN về việc triển khai chương trình ứng dụng Cảnh báo rủi ro trong kiểm soát chi Ngân sách Nhà nước.
Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức tại buổi làm việc với các sở, ban, ngành, địa phương để xử lý các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện quyết toán 02 khu tái định cư phục vụ dự án tuyến Quốc lộ 1A-đoạn tránh TP Biên Hòa
Ngày 08/4/2021, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 3646/TB-UBND về kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh  Võ Tấn Đức tại buổi làm việc với các sở, ban, ngành, địa phương để xử lý các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện quyết toán 02 khu tái định cư phục vụ dự án tuyến Quốc lộ 1A  - đoạn tránh thành phố Biên Hòa.
Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Võ Văn Phi tại buổi họp nghe báo cáo rà soát hồ sơ đề nghị cấp chủ trương đầu tư tại mỏ đá Tân Cang 8 và mỏ đá Thiện Tân 10 của Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Cường Thuận IDICO
Ngày 07/4/2021, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 3571/TB-UBND về kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Võ Văn Phi tại buổi họp nghe báo cáo rà soát hồ sơ đề nghị cấp chủ trương đầu tư tại mỏ đá Tân Cang 8 và mỏ đá Thiện Tân 10 của Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Cường Thuận IDICO.
Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Võ Văn Phi tại buổi họp nghe báo cáo rà soát thời gian sử dụng đất tại Trường PTDL cấp II và cấp III Văn Hiến tại phường Xuân An, thành phố Long Khánh
Ngày 07/4/2021, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 3573/TB-UBND về kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Võ Văn Phi tại buổi họp nghe báo cáo rà soát thời gian sử dụng đất tại Trường PTDL cấp II và cấp III Văn Hiến tại phường Xuân An, thành phố Long Khánh.
Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Võ Văn Phi tại buổi làm việc nghe báo cáo kết quả thực hiện Đề án cấp nước sạch nông thôn giai đoạn 2015-2020, mục tiêu, nhiệm vụ và triển khai thực hiện Đề án giai đoạn 2021-2025
Ngày 06/4/2021, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 3527/TB-UBND về kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Võ Văn Phi tại buổi làm việc nghe báo cáo kết quả thực hiện Đề án cấp nước sạch nông thôn giai đoạn 2015-2020, mục tiêu, nhiệm vụ và triển khai thực hiện Đề án giai đoạn 2021-2025.
Thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án Nhà văn hóa ấp Bảo Thị tại xã Xuân Định, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai
Ngày 06/4/2021, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Thông báo số 3517/TB-UBND về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Nhà văn hóa ấp Bảo Thị tại xã Xuân Định, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai.
Thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án Nhà văn hóa ấp Bảo Thị tại xã Xuân Định, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai
Ngày 06/4/2021, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Thông báo số 3518/TB-UBND về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Nhà văn hóa ấp Bảo Thị tại xã Xuân Định, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai.
Thông báo Công ty Xuất nhập khẩu và Thương mại Phú Minh Châu - CN Đồng Nai xin thăm dò đá xây dựng tại phường Xuân Lập, thành phố Long Khánh trên khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản
Ngày 02/4/2021, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Văn bản số 2300/STNMT-TNN,KS&BĐKH  về việc Công ty Xuất nhập khẩu và Thương mại Phú Minh Châu  - CN Đồng Nai xin thăm dò đá xây dựng tại phường Xuân Lập, thành phố Long Khánh trên khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản.
Thông báo công khai danh sách khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
Ngày 31/3/2021, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Văn bản số 2178/STNMT-TNN,KS&BĐKH  về việc đăng tải công khai danh sách khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức tại buổi làm việc nghe báo cáo tình hình triển khai dự án Khu dân cư Long Tân - Phú Hội tại xã Long Tân, xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch do Công ty CP Teakwang Vina Industrial làm chủ đầu tư
Ngày 02/4/2021, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 3385/TB-UBND về kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh  Võ Tấn Đức tại buổi làm việc nghe báo cáo tình hình triển khai dự án Khu dân cư Long Tân - Phú Hội tại xã Long Tân, xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch do Công ty CP Teakwang Vina Industrial làm chủ đầu tư.
Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh -Nguyễn Thị Hoàng tại cuộc họp nghe báo cáo tình hình hoạt động, các khó khăn vướng mắc, kiến nghị của Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai
Ngày 01/4/2021, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 3345/TB-UBND về kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Thị Hoàng tại cuộc họp nghe báo cáo tình hình hoạt động, các khó khăn vướng mắc, kiến nghị của Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai.
Mất Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số BA835243 ngày 19/8/2010 của Công ty trách nhiệm hữu hạn Sanlife
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số BA835243 do Sở Tài nguyên và Môi trường thừa ủy quyền UBND tỉnh ký cấp ngày 19/8/2010 cho Công ty trách nhiệm hữu hạn Sanlife, đã bị mất. Để có cơ sở giải quyết việc cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo đúng trình tự, thủ tục quy định của pháp luật. Văn phòng UBND tỉnh đăng thông tin về việc mất Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nêu trên lên Cổng TTĐT tỉnh theo đề nghị của Văn phòng Đăng ký đất đai.
Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Võ Văn Phi tại cuộc họp nghe báo cáo về hợp đồng cho thuê môi trường rừng
Ngày 31/3/2021, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 3224/TB-UBND về kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Võ Văn Phi tại cuộc họp nghe báo cáo về hợp đồng cho thuê môi trường rừng.
Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh - Cao Tiến Dũng tại cuộc họp xử lý các kiến nghị của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam tại Dự án Cảng HKVN Long Thành (giai đoạn 1)
Ngày 30/3/2021, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 3209/TB-UBND về kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh - Cao Tiến Dũng tại cuộc họp xử lý các kiến nghị của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam tại Dự án Cảng HKVN Long Thành (giai đoạn 1).
Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Võ Văn Phi tại buổi làm việc với Hiệp hội Trang trại và Doanh nghiệp nông nghiệp Việt Nam
Ngày 29/3/2021, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 3150/TB-UBND về kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Võ Văn Phi tại buổi làm việc với Hiệp hội Trang trại và Doanh nghiệp nông nghiệp Việt Nam. (
Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh -Nguyễn Thị Hoàng tại cuộc họp nghe báo cáo một số khó khăn, vướng mắc về lĩnh vực điện năng
Ngày 29/3/2021, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 3153/TB-UBND về kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Thị Hoàng tại cuộc họp nghe báo cáo một số khó khăn, vướng mắc về lĩnh vực điện năng.
Thông báo kết luận của đồng chí Nguyễn Thị Hoàng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Ban Chỉ đạo 389/ĐP tỉnh tại cuộc họp của Ban Chỉ đạo 389/ĐP tỉnh Đồng Nai
Ngày 29/3/2021, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 3171/TB-UBND về kết luận của đồng chí Nguyễn Thị Hoàng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Ban Chỉ đạo 389/ĐP tỉnh tại cuộc họp của Ban Chỉ đạo 389/ĐP tỉnh Đồng Nai.
Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Võ Văn Phi tại cuộc họp nghe báo cáo công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện tổng kết Luật Đất đai năm 2013 theo Kế hoạch số 2465/KH-UBND ngày 11/3/2021 của UBND tỉnh
Ngày 26/3/2021, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 3066/TB-UBND về kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Võ Văn Phi tại cuộc họp nghe báo cáo công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện tổng kết Luật Đất đai năm 2013 theo Kế hoạch số 2465/KH-UBND ngày 11/3/2021 của UBND tỉnh.
Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Võ Văn Phi tại cuộc họp nghe báo cáo Đề án “Xây dựng chính sách hỗ trợ ngư dân chuyển đổi nghề theo Thông tư số 19/2018/TT-BNNPTNT”
Ngày 26/3/2021, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 3067/TB-UBND về kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Võ Văn Phi tại cuộc họp nghe báo cáo Đề án “Xây dựng chính sách hỗ trợ ngư dân chuyển đổi nghề theo Thông tư số 19/2018/TT-BNNPTNT”.
1 - 20 Next

Một cửa điện tử

10/07/2016 Tỉnh đã giải quyết
83.8%
Hồ sơ đúng hạn

Văn bản qua mạng

Đến ngày 10/07/2016 Tỉnh đã trao đổi
226.052
Văn bản qua mạng

Tổng đài 1022

Đến ngày
10/07/2016
99,95%
Đã xử lý
Họp báo UBND tỉnhDanh sách người phát ngôn tỉnh Đồng NaiCuộc thi trực tuyến "tìm hiểu pháp luật năm 2020"SĐT đường dây nóng BCĐ 389/ĐP tỉnh Đồng NaiXÂY DỰNG ĐẢNGSÂN BAY LONG THÀNHDANH SÁCH NGƯỜI PHÁT NGÔN BCĐ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 CẤP TỈNH, CẤP HUYỆN VÀ THÀNH PHỐCHUYỂN ĐỔI SỐChương trình đề tài khoa họcPhòng chống
tham nhũng
Lịch tiếp người dân, doanh nghiệpCải cách hành chính và cuộc sốngchuẩn tiếp cận pháp luậtĐẦU TƯ - ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNGGIÁO DỤCTƯ PHÁPQUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNGTÀI CHÍNH VÀ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚCQUẢN LÝ SỬ DỤNG CÁC KHOẢN HỖ TRỢ VIỆN TRỢDOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚCY TẾTHỂ DỤC - THỂ THAOVĂN HÓA - THÔNG TIN TRUYỀN THÔNGNÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔNTÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNGTHỰC HIỆN CHÍNH SÁCH AN SINH XÃ HỘITHỰC HIỆN CHÍNH SÁCH DÂN TỘCCÔNG KHAI TỔ CHỨC CÁN BỘTHANH TRA GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁOBẢN ÁN QĐ CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN CÁC CẤPPHÒNG CHỐNG TỘI PHẠMSố ĐT đường dây nóngDân hỏi - Giám đốc sở trả lờiKiến trúc chính quyền điện tử phiên bản 2.0An sinh xã hội tỉnh Đồng NaiThư điện tửGiá cả thị trườngCông báo đồng naiKhen thưởng xử phạtTủ sách đồng naiThông tin thống kêCƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ VBPLVăn bản QPPLĐào tạo sau Đại họcĐỀ ÁN SỐ HÓA TRUYỀN HÌNH MẶT ĐẤTTra cứu thông tin đất đaiThông tin xe khách, xe buýtĐiện lực Đồng Nai

atlas tỉnh đồng nai

Thư viện hình ảnh

Văn miếu Trấn Biên về đêm
Đá ba chồng Định Quán
Cầu Ghềnh
Văn miếu Trấn Biên
Khu Du lich Buu Long
UBND tỉnh Đồng Nai

Số lượt truy cập

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Kim Long – Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.
Địa chỉ: Số 02 đường Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thoại: (0251).3847292.
Ghi rõ nguồn "Cổng Thông tin điện tử tỉnh Đồng Nai" hoặc "www.dongnai.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này.
 

 

ipv6 ready