Thứ 2, Ngày 10/7/2016

Lịch làm việc của UBND tỉnh

Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng tại cuộc họp bàn giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh
Ngày 23/7/2021, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 8627/TB-UBND về kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng tại cuộc họp bàn giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.
Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Hoàng tại buổi làm việc nghe báo cáo tình hình thực hiện hoạt động vận tải gắn với nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19
Ngày 23/7/2021, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 8592/TB-UBND về kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Hoàng tại buổi làm việc nghe báo cáo tình hình thực hiện hoạt động vận tải gắn với nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19.
Thông báo kết luận của đồng chí Võ Tấn Đức - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc với các sở, ngành và địa phương để xử lý các vướng mắc trong mua bán, chuyển nhượng, tặng cho trong dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành
Ngày 22/7/2021, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 8566/TB-UBND về kết luận của đồng chí Võ Tấn Đức - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc với các sở, ngành và địa phương để xử lý các vướng mắc trong mua bán, chuyển nhượng, tặng cho trong dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành.
Sở Tài chính công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước Quý II năm 2021
​Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách.
Thông báo hướng dẫn đăng ký cấp Thẻ nhận diện cho phương tiện trên “Luồng xanh”, ưu tiên vận chuyển hàng hóa, công nhân, chuyên gia được lưu thông thông suốt 24/24h tại các địa phương thực hiện áp dụng Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Ngày 20/7/2021, Sở Giao thông vận tải Đồng Nai ban hành Công văn số 3429/SGTVT-QLVTPT về việc hướng dẫn đăng ký cấp Thẻ nhận diện cho phương tiện trên “Luồng xanh”, ưu tiên vận chuyển hàng hóa, công nhân, chuyên gia được lưu thông thông suốt 24/24h tại các địa phương thực hiện áp dụng Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
Thông báo chức danh và giới thiệu chữ ký Trưởng ban Tiếp công dân tỉnh Đồng Nai
Ngày 16/7/2020, Văn phòng UBND tỉnh ban hành Thông báo số 2000/TB-VP về việc thông báo chức danh và giới thiệu chữ ký Trưởng ban Tiếp công dân tỉnh Đồng Nai.
Thông báo kết luận của đồng chí Cao Tiến Dũng - Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tại cuộc họp nghe báo cáo tình hình thực hiện Chỉ thị 15/CT-UBND ngày 08/7/2021 về quyết liệt thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch
Ngày 18/7/2021, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 8262/TB-UBND về kết luận của đồng chí Cao Tiến Dũng - Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tại cuộc họp nghe báo cáo tình hình thực hiện Chỉ thị 15/CT-UBND ngày 08/7/2021 về quyết liệt thực hiện các biện pháp  phòng, chống dịch  Covid-19 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
Thông báo về việc gửi chứng từ thu, chi thường xuyên ngân sách nhà nước
​Ngày 14/7/2021, Kho bạc Nhà nước Đồng Nai ban hành Công văn số 443/KBĐN-KTNN về việc gửi chứng từ thu, chi thường xuyên ngân sách nhà nước.
Thông báo kết luận của đồng chí Võ Tấn Đức - Phó Chủ tịch UBND tỉnh về vướng mắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án đầu tư xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 đoạn qua huyện Cẩm Mỹ
Ngày 13/7/2021, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 8001/TB-UBND về kết luận của đồng chí Võ Tấn Đức Phó Chủ tịch UBND tỉnh về vướng mắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án đầu tư xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 đoạn qua huyện Cẩm Mỹ.
Thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú: bà Kiều Kim Hương (huyện Xuân Lộc)
Tòa án nhân dân huyện Xuân Lộc thông báo tìm kiếm bà Kiều Kim Hương, sinh năm 1967. Địa chỉ cư trú cuối cùng: ấp Nông Doanh, xã Xuân Định, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai. Bà Kiều Kim Hương vắng mặt tại nơi cư trú từ năm 2017.
Thông báo về việc ngưng tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh
Ngày 09/7/2020, Văn phòng UBND tỉnh ban hành Thông báo số 1926/TB-VP về việc ngưng tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh.
Thông báo về quyết liệt thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
Ngày 08/7/2021, ct UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Chỉ thị số 15/CT-UBND về quyết liệt thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
Công văn Kết luận của Tập thể Thường trực Tỉnh ủy về triển khai một số biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19
Ngày 08/7/2021, Tỉnh ủy Đồng Nai ban hành Công văn số 1640-CV/TU kết luận của Tập thể Thường trực Tỉnh ủy về triển khai một số biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19.
Tiếp nhận đối với người từ Thành phố Hồ Chí Minh về địa phương
Ngày 07/7/2021, Bộ Y tế  ban hành Văn bản số 5389/BYT-MT về việc tiếp nhận đối với người từ Thành phố Hồ Chí Minh về địa phương.
Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Võ Văn Phi tại buổi họp báo cáo hồ sơ thẩm định nhu cầu sử dụng đất tại Cụm công nghiệp Quang Trung thuộc xã Quang Trung, huyện Thống Nhất
Ngày 06/7/2021, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 7736/TB-UBND về kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Võ Văn Phi tại buổi họp báo cáo hồ sơ thẩm định nhu cầu sử dụng đất tại Cụm công nghiệp Quang Trung thuộc xã Quang Trung, huyện Thống Nhất.
Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức tại buổi làm việc về tiến độ triển khai các dự án, công trình trọng điểm trên địa bàn thành phố Biên Hòa
Ngày 06/7/2021, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 7735/TB-UBND về kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh  Võ Tấn Đức tại buổi làm việc về tiến độ triển khai các dự án, công trình trọng điểm trên địa bàn thành phố Biên Hòa.
Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Võ Văn Phi tại buổi làm việc nghe báo cáo kết quả khắc phục các tồn tại, vướng mắc trong quá trình hoạt động tại Khu Công nghệ cao công nghệ sinh học Đồng Nai
Ngày 06/7/2021, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 7705/TB-UBND về kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Võ Văn Phi tại buổi làm việc nghe báo cáo kết quả khắc phục các tồn tại, vướng mắc trong quá trình hoạt động tại Khu Công nghệ cao công nghệ sinh học Đồng Nai.
Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh -Nguyễn Thị Hoàng tại buổi làm việc nghe Sở Công Thương báo cáo tình hình phát triển thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh
Ngày 05/7/2021, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 7618/TB-UBND về kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Thị Hoàng tại buổi làm việc nghe Sở Công Thương báo cáo tình hình phát triển thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh.
Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức tại buổi làm việc với các sở, ngành và địa phương về vướng mắc trong công tác quyết toán dự án nâng cấp, mở rộng đường 319B đoạn qua Khu công nghiệp Nhơn Trạch tại huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai
Ngày 02/7/2021, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 7528/TB-UBND về kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh  Võ Tấn Đức tại buổi làm việc với các sở, ngành và địa phương về vướng mắc trong công tác quyết toán dự án nâng cấp, mở rộng đường 319B đoạn qua Khu công nghiệp Nhơn Trạch tại huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.
Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bảo tại cuộc họp nghe báo cáo việc củng cố, kiện toàn Hội đồng Nghệ thuật tượng đài, tranh hoành tráng tỉnh
Ngày 02/7/2021, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 7539/TB-UBND về kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bảo tại cuộc họp nghe báo cáo việc củng cố, kiện toàn Hội đồng Nghệ thuật tượng đài, tranh hoành tráng tỉnh.
1 - 20 Next

Một cửa điện tử

10/07/2016 Tỉnh đã giải quyết
84.2%
Hồ sơ đúng hạn

Văn bản qua mạng

Đến ngày 10/07/2016 Tỉnh đã trao đổi
387.400
Văn bản qua mạng

Tổng đài 1022

Đến ngày
10/07/2016
99,93%
Đã xử lý
Họp báo UBND tỉnhDanh sách người phát ngôn tỉnh Đồng NaiCuộc thi trực tuyến "tìm hiểu pháp luật năm 2020"SĐT đường dây nóng BCĐ 389/ĐP tỉnh Đồng NaiXÂY DỰNG ĐẢNGSÂN BAY LONG THÀNHDANH SÁCH NGƯỜI PHÁT NGÔN BCĐ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 CẤP TỈNH, CẤP HUYỆN VÀ THÀNH PHỐCHUYỂN ĐỔI SỐChương trình đề tài khoa họcPhòng chống
tham nhũng
Lịch tiếp người dân, doanh nghiệpCải cách hành chính và cuộc sốngchuẩn tiếp cận pháp luậtĐẦU TƯ - ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNGGIÁO DỤCTƯ PHÁPQUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNGTÀI CHÍNH VÀ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚCQUẢN LÝ SỬ DỤNG CÁC KHOẢN HỖ TRỢ VIỆN TRỢDOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚCY TẾTHỂ DỤC - THỂ THAOVĂN HÓA - THÔNG TIN TRUYỀN THÔNGNÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔNTÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNGTHỰC HIỆN CHÍNH SÁCH AN SINH XÃ HỘITHỰC HIỆN CHÍNH SÁCH DÂN TỘCCÔNG KHAI TỔ CHỨC CÁN BỘTHANH TRA GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁOBẢN ÁN QĐ CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN CÁC CẤPPHÒNG CHỐNG TỘI PHẠMSố ĐT đường dây nóngDân hỏi - Giám đốc sở trả lờiKiến trúc chính quyền điện tử phiên bản 2.0An sinh xã hội tỉnh Đồng NaiThư điện tửGiá cả thị trườngCông báo đồng naiKhen thưởng xử phạtTủ sách đồng naiThông tin thống kêCƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ VBPLVăn bản QPPLĐào tạo sau Đại họcĐỀ ÁN SỐ HÓA TRUYỀN HÌNH MẶT ĐẤTTra cứu thông tin đất đaiThông tin xe khách, xe buýtĐiện lực Đồng Nai

atlas tỉnh đồng nai

Thư viện hình ảnh

Văn miếu Trấn Biên về đêm
Đá ba chồng Định Quán
Cầu Ghềnh
Văn miếu Trấn Biên
Khu Du lich Buu Long
UBND tỉnh Đồng Nai

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Kim Long – Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.
Địa chỉ: Số 02 đường Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thoại: (0251).3847292.
Ghi rõ nguồn "Cổng Thông tin điện tử tỉnh Đồng Nai" hoặc "www.dongnai.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này.
 

 

ipv6 ready