Thứ 2, Ngày 10/7/2016

Lịch làm việc của UBND tỉnh

Thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú: ông Nguyễn Ngọc Thái Hòa và bà Trần Thị Ngọc Huệ ( thành phố Long Khánh )
Tòa án nhân dân thành phố Long Khánh thông báo tìm kiếm ông Nguyễn Ngọc Thái Hòa, sinh năm 1973 và bà Trần Thị Ngọc Huệ, sinh năm 1973. Địa chỉ cư trú trước khi biệt tích: Tổ 1, khu phố 2, phường Xuân An, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai, vắng mặt tại nơi cư trú từ năm 2016 cho đến nay.
Thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú: ông Nguyễn Ngọc Thái Hòa và bà Trần Thị Ngọc Huệ (thành phố Long Khánh)
Tòa án nhân dân thành phố Long Khánh thông báo tìm kiếm ông Nguyễn Ngọc Thái Hòa, sinh năm 1973 và bà Trần Thị Ngọc Huệ, sinh năm 1973. Địa chỉ cư trú trước khi biệt tích: Tổ 1, khu phố 2, phường Xuân An, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai, vắng mặt tại nơi cư trú từ năm 2016 cho đến nay.
Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Võ Văn Phi tại Hội nghị tổng kết đánh giá Chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2018 - 2020
Ngày 14/01/2021, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 537/TB-UBND về kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Võ Văn Phi tại Hội nghị tổng kết đánh giá Chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2018 - 2020.
Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Võ Văn Phi tại buổi họp nghe báo cáo kết quả thực hiện và những khó khăn vướng mắc trong cấp giấy phép thăm dò, khai thác và đăng ký thu hồi vật liệu san lấp
Ngày 15/01/2021, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 557/TB-UBND về kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Võ Văn Phi tại buổi họp nghe báo cáo kết quả thực hiện và những khó khăn vướng mắc trong cấp giấy phép thăm dò, khai thác và đăng ký thu hồi vật liệu san lấp.
Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Thái Bảo tại buổi làm việc với các sở, ngành, địa phương về khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị các nội dung liên quan về quản lý, tuyển dụng, sử dụng, đào tạo viên chức ngành giáo dục
Ngày 14/01/2021, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 506/TB-UBND về kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Thái Bảo tại buổi làm việc với các sở, ngành, địa phương về khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị các nội dung liên quan về quản lý, tuyển dụng, sử dụng, đào tạo viên chức ngành giáo dục.
Thông báo tìm kiếm thân nhân của trẻ Nguyễn Viết Gia Khang, sinh năm 2005.
Trẻ Nguyễn Viết Gia Khang, sinh năm 2005, địa chỉ: thị trấn Long Thành, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Là trẻ em, lang thang, xin ăn được UBND phường Tân Tiến, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai bàn giao cho Trung tâm Công tác xã hội – Sở Lao động – Thương binh và Xã hội ngày 03/01/2021.
Thông báo tìm kiếm thân nhân của ông Nguyễn Văn Thành, khoảng 62 tuổi.
Ông Nguyễn Văn Thành, khoảng 62 tuổi (bị móp nửa đầu trái), địa chỉ: tỉnh Thanh Hóa. Đối tượng là người tâm thần, lang thang, xin ăn được UBND phường Tam Hòa, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai bàn giao cho Trung tâm Công tác xã hội – Sở Lao động – Thương binh và Xã hội ngày 01/01/2021.
Thông báo tìm kiếm thân nhân của ông Nguyễn Đức Quang, sinh năm 1950.
Ông Nguyễn Đức Quang, sinh năm 1950, địa chỉ cư trú: không rõ. Đối tượng là người lang thang được UBND phường Tam Hòa, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai bàn giao cho Trung tâm Công tác xã hội – Sở Lao động – Thương binh và Xã hội ngày 31/12/2020.
Thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố là mất tích: bà Nguyễn Thị Kim Anh (thành phố Long Khánh)
Tòa án nhân dân thành phố Long Khánh thông báo tìm kiếm bà Nguyễn Thị Kim Anh, sinh năm 1965. Địa chỉ cư trú trước khi biệt tích: Tổ 21, khu phố Bảo Vinh A, phường Bảo Vinh, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai, vắng mặt tại nơi cư trú từ năm 2009 cho đến nay, không có tin tức gì.
Thông báo tìm kiếm thân nhân của người lang thang tên Khoa, khoảng 60 tuổi.
Ngày 07/01/2021 Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Đồng Nai đã tiếp nhận một người lang thang, xin ăn, không rõ địa chỉ, khoảng 60 tuổi, giới tính: nam, tình trạng sức khỏe rất yếu, do UBND phường Tam Hòa, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai bàn giao (đính kèm hình).
Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Võ Văn Phi tại Hội nghị sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện một số chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh
Ngày 13/01/2021, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 494/TB-UBND về kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Võ Văn Phi tại Hội nghị sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện một số chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh.
Thông báo tìm kiếm thân nhân của người tâm thần lang thang, khoảng 40 tuổi.
Ngày 06/01/2021 Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Đồng Nai đã tiếp nhận một người tâm thần lang thang, xin ăn không rõ địa chỉ, khoảng 40 tuổi, giới tính: nữ, do Phòng Lao động – Thương Binh và Xã Hội thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai bàn giao (đính kèm hình). Trung tâm tạm đặt tên đối tượng nói trên là Nguyễn Thị Lan.
Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo Kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất và điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại Dự án Khu đô thị, sân Golf, thể thao và du lịch sinh thái Long Thành do Công ty Cổ phần Đầu tư và kinh doanh Golf Long Thành làm
Ngày 31/12/2020, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành TB số 396/TB-STNMT thông báo Kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất và điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại Dự án Khu đô thị, sân Golf, thể thao và du lịch sinh thái Long Thành do Công ty Cổ phần Đầu tư và kinh doanh Golf Long Thành làm chủ đầu tư.
Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết và dịch vụ tổng hợp Đồng Nai tặng 3 tỷ đồng Quỹ Vì người nghèo
Ngày 11-1, ông Đinh Việt Tiến, Chủ tịch Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết và dịch vụ tổng hợp Đồng Nai đại diện đến trao tặng Quỹ Vì người nghèo tỉnh 3 tỷ đồng hỗ trợ xây dựng nhà tình thương, nhà đại đoàn kết cho người khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh.
Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo Kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, nhà ở và công trình đã xây dựng Khu dân cư Khu phố Bình Dương tại phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa.
Ngày 08/01/2021, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Công văn số 03/TB-STNMT thông báo Kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, nhà ở và công trình đã xây dựng Khu dân cư Khu phố Bình Dương tại phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa.
Thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố là mất tích: ông Nguyễn Thuận (thành phố Long Khánh)
Tòa án nhân dân thành phố Long Khánh thông báo tìm kiếm ông Nguyễn Thuận, sinh năm 1963. Địa chỉ cư trú trước khi biệt tích: Số nhà 905, Tổ 6, Khu phố 5, phường Xuân Hòa, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai. Ông Nguyễn Thuận đã biệt tích từ ngày 27-6-2016 cho đến nay, không có tin tức gì.
Thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố là mất tích: bà Nguyễn Thị Kim Thanh (thành phố Long Khánh)
Tòa án nhân dân thành phố Long Khánh thông báo tìm kiếm bà Nguyễn Thị Kim Thanh, sinh năm 1967. Địa chỉ cư trú trước khi biệt tích: Số 118 Nguyễn Tri Phương, khu phố 4, phường Xuân An, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai. Bà Nguyễn Thị Kim Thanh đã biệt tích từ đầu năm 2018 đến nay, không có tin tức gì.
Thông báo về việc tranh chấp hợp đồng tín dụng giữa nguyên đơn là Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) và bị đơn là anh Nguyễn Thanh Việt, sinh năm 1982
Ngày 11/12/2020, Tòa án Nhân dân thành phố Long Khánh ban hành TB số 86/TB-TA về việc thực hiện thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng.
Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2020
Ngày 31/12/2020, Giám đốc Sở Tài chính ban hành Công văn số 7759/STC-QLNS về việc công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2020.
công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 và quyết toán ngân sách năm 2019 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
Ngày 30/12/2020, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 5006/QĐ-UBND về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2019 tỉnh Đồng Nai và Quyết định số 4989/QĐ-UBND về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 tỉnh Đồng Nai.
1 - 20 Next

Một cửa điện tử

10/07/2016 Tỉnh đã giải quyết
84.2%
Hồ sơ đúng hạn

Văn bản qua mạng

Đến ngày 10/07/2016 Tỉnh đã trao đổi
41.250
Văn bản qua mạng

Tổng đài 1022

Đến ngày
10/07/2016
99,87%
Đã xử lý
Họp báo UBND tỉnhDanh sách người phát ngôn tỉnh Đồng NaiCuộc thi trực tuyến "tìm hiểu pháp luật năm 2020"SĐT đường dây nóng BCĐ 389/ĐP tỉnh Đồng NaiXÂY DỰNG ĐẢNGSÂN BAY LONG THÀNHDANH SÁCH NGƯỜI PHÁT NGÔN BCĐ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 CẤP TỈNH, CẤP HUYỆN VÀ THÀNH PHỐCHUYỂN ĐỔI SỐChương trình đề tài khoa họcPhòng chống
tham nhũng
Lịch tiếp người dân, doanh nghiệpCải cách hành chính và cuộc sốngchuẩn tiếp cận pháp luậtĐẦU TƯ - ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNGGIÁO DỤCTƯ PHÁPQUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNGTÀI CHÍNH VÀ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚCQUẢN LÝ SỬ DỤNG CÁC KHOẢN HỖ TRỢ VIỆN TRỢDOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚCY TẾTHỂ DỤC - THỂ THAOVĂN HÓA - THÔNG TIN TRUYỀN THÔNGNÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔNTÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNGTHỰC HIỆN CHÍNH SÁCH AN SINH XÃ HỘITHỰC HIỆN CHÍNH SÁCH DÂN TỘCCÔNG KHAI TỔ CHỨC CÁN BỘTHANH TRA GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁOBẢN ÁN QĐ CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN CÁC CẤPPHÒNG CHỐNG TỘI PHẠMBầu cử quốc hội & HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026Số ĐT đường dây nóngDân hỏi - Giám đốc sở trả lờiChuyển đổi sốKiến trúc chính quyền điện tử phiên bản 2.0An sinh xã hội tỉnh Đồng NaiThư điện tửGiá cả thị trườngCông báo đồng naiKhen thưởng xử phạtTủ sách đồng naiThông tin thống kêCƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ VBPLVăn bản QPPLĐào tạo sau Đại họcĐỀ ÁN SỐ HÓA TRUYỀN HÌNH MẶT ĐẤTTra cứu thông tin đất đaiThông tin xe khách, xe buýt

atlas tỉnh đồng nai

Thư viện hình ảnh

Văn miếu Trấn Biên về đêm
Đá ba chồng Định Quán
Cầu Ghềnh
Văn miếu Trấn Biên
Khu Du lich Buu Long
UBND tỉnh Đồng Nai

Số lượt truy cập

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Kim Long – Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.
Địa chỉ: Số 02 đường Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thoại: (0251).3847292.
Ghi rõ nguồn "Cổng Thông tin điện tử tỉnh Đồng Nai" hoặc "www.dongnai.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này.
 

 

ipv6 ready