Thứ 2, Ngày 10/7/2016

VBQPPL về Phòng chống tham nhũng

Quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Tố cáo (31/05/2019 22:45)
Ngày 10/4/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 31/2019/NĐ-CP về việc Quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Tố cáo.
Nghị định mới quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Tố cáo (22/05/2019 10:48)
Ngày 10/4/2019, Chỉnh phủ ban hành Nghị định số 31/2019/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Tố cáo.
Quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Tố cáo (18/04/2019 07:28)
Ngày 10/4/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 31/2019/NĐ-CP về quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Tố cáo.
Kế hoạch khảo sát để hoàn thiện Dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về ngăn chặn, xử lý có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc (26/02/2019 10:04)
Ngày 29/11/2018, Thanh tra Chính phủ ban hành kế hoạch khảo sát để hoàn thiện Dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về ngăn chặn, xử lý có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.
Quy định về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân (26/02/2019 10:01)
Ngày 18/02/2019, Bộ Chính trị ban hành Quy định số 11-Qđi/TW về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân.
Kế hoạch Công tác phòng, chống tham nhũng và thực hiện Chương trình hành động về phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh năm 2019. (01/02/2019 15:26)
Ngày 28/01/2019 UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1111/KH-UBND về Công tác phòng, chống tham nhũng và thực hiện Chương trình hành động về phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh năm 2019.
Luật Tố cáo năm 2018 (14/12/2018 14:39)
Luật Tố cáo lần đầu tiên được ban hành năm 2011, sau nhiều năm thi hành đã bộc lộ những hạn chế, bất cập về thẩm quyền giải quyết tố cáo; về trình tự, thủ tục giải quyết tố cáo; về tổ chức thi hành kết luận nội dung tố cáo; về bảo vệ người tố cáo… làm giảm hiệu lực, hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, trật tự, kỷ cương pháp luật. Để khắc phục tình trạng này, ngày 12/6/2018, Quốc hội khóa XIV kỳ họp thứ 5 đã thông qua Luật Tố cáo mới. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2019, thay thế Luật Tố cáo năm 2011 kể từ ngày có hiệu lực.
Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 126/NQ-CP về công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020. (14/12/2018 14:04)
Thực hiện Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 29/11/2017 của Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020.
Triển khai thực hiện minh bạch tài sản, thu nhập năm 2018 (30/11/2018 10:26)
Thực hiện các quy định của pháp luật về minh bạch tài sản, thu nhập, ngày 26/10/2018, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Công văn số 11422/UBND-NC chỉ đạo các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện minh bạch tài sản, thu nhập năm 2018.
Thông tư số 04/2014/TT-TTCP quy định về nhận định tình hình tham nhũng và đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng (17/11/2017 10:43)
Ngày 18/9/2014, Thanh tra Chính phủ ban hành Thông tư số 04/2014/TT-TTCP quy định về nhận định tình hình tham nhũng và đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng.
 
Quyết định số 81/2013/QĐ-TTg về Danh mục bí mật Nhà nước độ Tuyệt mật, Tối mật của ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng và Ban Nội chính Trung ương (17/11/2017 10:37)
Ngày 31/12/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 81/2013/QĐ-TTg về Danh mục bí mật Nhà nước độ Tuyệt mật, Tối mật của ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng và Ban Nội chính Trung ương.
Thông tư số 08/2013/TT-TTCP hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập (17/11/2017 10:33)
Ngày 31/10/2013, Thanh tra Chính phủ ban hành Thông tư số 08/2013/TT-TTCP về việc hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập.
Nghị định số 78/2013/NĐ-CP về việc minh bạch tài sản, thu nhập (17/11/2017 10:29)
Ngày 17/7/2013, Chính phủ ban hành Nghị định số 78/2013/NĐ-CP về minh bạch tài sản, thu nhập.
Nghị định số 59/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều Luật phòng, chống tham nhũng (17/11/2017 10:25)
Ngày 17/6/2013, Chính phủ ban hành Nghị định số 59/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều Luật phòng, chống tham nhũng.
Nghị quyết về chương trình hành động thực hiện Kết luận số 21-KT/TW ngày 25 tháng 5 năm 2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI... (17/11/2017 10:18)
Ngày 26/11/2012, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 82/NQ-CP về chương trình hành động thực hiện Kết luận số 21-KT/TW ngày 25 tháng 5 năm 2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “ tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí” giai đoạn 2012 - 2016.
Chỉ thị về việc tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (17/11/2017 10:11)
Ngày 26/11/2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 30/CT-TTg về việc tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng (17/11/2017 10:07)
Quốc hội ban hành Luật số 27/2012/QH13 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng.
Luật phòng chống rửa tiền (17/11/2017 09:58)
Quốc hội ban hành Luật số 07/2012/QH13 về việc phòng chống rửa tiền.
Luật tố cáo năm 2011 (17/11/2017 09:50)
Quốc hội ban hành Luật số 03/2011/QH13 về việc tố cáo
Luật khiếu nại năm 2011 (17/11/2017 09:43)
Quốc hội ban hành Luật số 02/2011/QH13 về việc khiếu nại
1 - 20 Next

Một cửa điện tử

10/07/2016 Tỉnh đã giải quyết
Unable to connect to the remote server
Hồ sơ đúng hạn

Văn bản qua mạng

Đến ngày 10/07/2016 Tỉnh đã trao đổi
1.042.956
Văn bản qua mạng

Tổng đài 1022

Đến ngày
10/07/2016
99,89%
Đã xử lý

atlas tỉnh đồng nai

Thư viện hình ảnh

Văn miếu Trấn Biên về đêm
Đá ba chồng Định Quán
Cầu Ghềnh
Văn miếu Trấn Biên
Khu Du lich Buu Long
UBND tỉnh Đồng Nai

Số lượt truy cập

cổng thông tin điện tử tỉnh đồng nai

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Hoàng Ngọc - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Khu Chung cư B1, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Quang Vinh, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: (0251).3827555; Fax: (0251).3827569; Email: dona-ict@dongnai.gov.vn
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Đồng Nai' hoặc 'www.dongnai.gov.vn' khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này.