Thứ 2, Ngày 10/7/2016

VBQPPL về Phòng chống tham nhũng

Thông tư số 04/2014/TT-TTCP quy định về nhận định tình hình tham nhũng và đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng (17/11/2017 10:43)
Ngày 18/9/2014, Thanh tra Chính phủ ban hành Thông tư số 04/2014/TT-TTCP quy định về nhận định tình hình tham nhũng và đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng.
 
Quyết định số 81/2013/QĐ-TTg về Danh mục bí mật Nhà nước độ Tuyệt mật, Tối mật của ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng và Ban Nội chính Trung ương (17/11/2017 10:37)
Ngày 31/12/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 81/2013/QĐ-TTg về Danh mục bí mật Nhà nước độ Tuyệt mật, Tối mật của ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng và Ban Nội chính Trung ương.
Thông tư số 08/2013/TT-TTCP hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập (17/11/2017 10:33)
Ngày 31/10/2013, Thanh tra Chính phủ ban hành Thông tư số 08/2013/TT-TTCP về việc hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập.
Nghị định số 78/2013/NĐ-CP về việc minh bạch tài sản, thu nhập (17/11/2017 10:29)
Ngày 17/7/2013, Chính phủ ban hành Nghị định số 78/2013/NĐ-CP về minh bạch tài sản, thu nhập.
Nghị định số 59/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều Luật phòng, chống tham nhũng (17/11/2017 10:25)
Ngày 17/6/2013, Chính phủ ban hành Nghị định số 59/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều Luật phòng, chống tham nhũng.
Nghị quyết về chương trình hành động thực hiện Kết luận số 21-KT/TW ngày 25 tháng 5 năm 2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI... (17/11/2017 10:18)
Ngày 26/11/2012, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 82/NQ-CP về chương trình hành động thực hiện Kết luận số 21-KT/TW ngày 25 tháng 5 năm 2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “ tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí” giai đoạn 2012 - 2016.
Chỉ thị về việc tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (17/11/2017 10:11)
Ngày 26/11/2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 30/CT-TTg về việc tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng (17/11/2017 10:07)
Quốc hội ban hành Luật số 27/2012/QH13 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng.
Luật phòng chống rửa tiền (17/11/2017 09:58)
Quốc hội ban hành Luật số 07/2012/QH13 về việc phòng chống rửa tiền.
Luật tố cáo năm 2011 (17/11/2017 09:50)
Quốc hội ban hành Luật số 03/2011/QH13 về việc tố cáo
Luật khiếu nại năm 2011 (17/11/2017 09:43)
Quốc hội ban hành Luật số 02/2011/QH13 về việc khiếu nại
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng năm 2007 (17/11/2017 09:30)
Ngày 04/8/2007 Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng
Luật phòng chống tham nhũng 2005 (17/11/2017 09:26)
Ngày 29/11/2005 Quốc hội ban hành Luật phòng chống tham nhũng
Công ước của Liên hiệp quốc về chống tham nhũng (17/11/2017 09:01)
Công ước được Đại Hội đồng LHQ thông qua ngày 01.10.2003 tại Trụ sở LHQ ở New York. Công ước được mở cho tất cả các nước thành viên LHQ ký từ ngày 09 đến ngày 11.12.2003 tại Merida, Mexico, và sau đó là tại Trụ sở LHQ ở New York đến ngày 09.12.2005.

Một cửa điện tử

10/07/2016 Tỉnh đã giải quyết
95%
Hồ sơ đúng hạn

Văn bản qua mạng

Đến ngày 10/07/2016 Tỉnh đã trao đổi
1.294.866
Văn bản qua mạng

Tổng đài 1022

Đến ngày
10/07/2016
99,68%
Đã xử lý

atlas tỉnh đồng nai

Thư viện hình ảnh

Văn miếu Trấn Biên về đêm
Đá ba chồng Định Quán
Cầu Ghềnh
Văn miếu Trấn Biên
Khu Du lich Buu Long
UBND tỉnh Đồng Nai

Số lượt truy cập

cổng thông tin điện tử tỉnh đồng nai

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Hoàng Ngọc - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Khu Chung cư B1, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Quang Vinh, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: (0251).3827555; Fax: (0251).3827569; Email: dona-ict@dongnai.gov.vn
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Đồng Nai' hoặc 'www.dongnai.gov.vn' khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này.