Liên kết website


Trang chủThông tin chỉ đạo

Tổ chức hưởng ứng Tuần lễ quốc gia về An toàn vệ sinh lao động- Phòng chống cháy nổ lần thứ 15 năm 2013 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Đăng ngày: 04/03/2013
​Ngày 27/2/2013 Ban chỉ đạo Tuần lễ quốc gia về An toàn vệ sinh lao động- Phòng chống cháy nổ tỉnh ban hành Kế hoạch số 24/KH-BCĐ về tổ chức hưởng ứng Tuần lễ quốc gia về An toàn vệ sinh lao động- Phòng chống cháy nổ lần thứ 15 năm 2013 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

​Theo đó mục đích tổ chức tuần lễ quốc gia ATVSLĐ-PCCN phải đảm bảo thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, thu hút được sự quan tâm và hưởng ứng rộng rãi, của các cấp, các ngành các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, động đảo người sử dụng lao động và toàn xã hội cùng tham gia thực hiện tốt công tác ATVSLĐ- PCCN.


Để hoạt động Tuần lễ quốc gia ATVSLĐ-PCCN trở thành phong trào rộng lớn ở địa phương, các thành phần kinh tế, lĩnh vực sản xuất kinh doanh; đặc biệt trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp có nhiều yếu tố nguy hiểm, độc hại nguy cơ cháy nổ cao. BCĐ  tỉnh đề ra nội dung cách làm cụ thể, chi tiết theo phụ lục đính kèm. Đồng thời BCĐ quy định thời gian, địa điểm cụ thể về hưởng ứng tuần lễ quốc gia ATVSLĐ- PCCN và xây dựng kinh phí thực hiện. Đối với cấp tỉnh dự toán chi ngân sách hàng năm đã phân bổ cho Sở Lao động - Thương binh và xã hội; cấp huyện sử dụng ngân sách của các các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa; Doanh nghiệp sử dụng từ nguồn kinh phí của doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh.


Bên cạnh đó BCĐ tuần lễ quốc gia ATVSLĐ-PCCN giao nhiệm vụ cho các Sở, Ban, ngành, Ban Quản lý Khu Công nghiệp, Chủ tịch UBND các huyện, Thị xã Long Khánh và TP Biên Hòa căn cứ chức năng nhiệm vụ đế thực hiện nhiệm vụ mình.
                                                                                                                    Xuân Trường 

File đính kem:24-kh.pdf24-kh.pdf