Liên kết website


Trang chủ Thông tin chỉ đạo


​Ngày 01 tháng 7 năm 2016, Chính phủ ban hành Nghị định 108/2016/NĐ-CP về việc quy định chi tiết điều kiện kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng.
 
​Ngày 24 tháng 8 năm 2016, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 7553/UBND-NC về việc xử lý nghiêm người tham gia giao thông chơi trò “Pokemon Go” gây mất an toàn giao thông.
 
​Ngày 18 tháng 8 năm 2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2642/QĐ-UBND về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 18/2016/NQ-HĐND ngày 14/7/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai về quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp công lập thuộc tỉnh trực tiếp quản lý từ năm học 2016 – 2017 đến năm học 2020 – 2021.
 
​Ngày 15 tháng 8 năm 2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2590/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Nhơn Trạch.
 
​Ngày 29 tháng 7 năm 2016, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 6566/KH-UBND về việc thực hiện Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 05/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các giải pháp cấp bách bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa trong tình hình mới (giai đoạn 2016 – 2020).
 
​Ngày 02 tháng 8 năm 2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 45/2016/QĐ-UBND về việc quy định phân cấp nhiệm vụ quản lý nhà nước về hội và quỹ xã hội, quỹ từ thiện trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
 
​Ngày 22 tháng 7 năm 2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2304/QĐ-UBND về Chương trình bảo vệ trẻ em trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016 - 2020.
 
​Ngày 02 tháng 8 năm 2016, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 2420/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án “Hỗ trợ doanh nghiệp trong công tác đăng ký doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016 - 2020”.
 
​Ngày 25 tháng 7 năm 2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2325/QĐ-UBND về việc ban hành Chương trình Bảo vệ môi trường tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016 – 2020.
 
​Ngày 29 tháng 6 năm 2016, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 5460/UBND-VX về việc tiếp tục tăng cường chỉ đạo thực hiện phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em.
 

Xem tin theo ngày tháng năm

Từ Ngày:
 Tháng: Năm:
Đến Ngày:
 Tháng: Năm: