Liên kết website


Trang chủ Thông tin chỉ đạo


​Ngày 29 tháng 6 năm 2016, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 5460/UBND-VX về việc tiếp tục tăng cường chỉ đạo thực hiện phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em.
 
​Ngày 30 tháng 6 năm 2016, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 19/CT-UBND về việc tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
 
​Ngày 26 tháng 5 năm 2016, Chính phủ ban hành Nghị định số 46/2016/NĐ-CP về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt.
 
​Ngày 22 tháng 6 năm 2016, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 40/2016/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
 
​Ngày 24 tháng 6 năm 2016, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Kế hoạch số 5331/KH-UBND về việc tổng kết 10 năm công tác xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2006 - 2016.
 
​Ngày 24 tháng 6 năm 2016, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Kế hoạch số 5330/KH-UBND về việc thực hiện Đề án Bảo đảm tài chính cho các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016 - 2020.
 
​Ngày 21 tháng 6 năm 2016, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Kế hoạch số 5209/KH-UBND về việc tăng cường công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng.
 
​Ngày 10 tháng 6 năm 2016, Ban tổ chức Hội thi Tìm hiểu giá trị văn hóa - lịch sử Đồng Nai năm 2016 (Ban tổ chức) ban hành Quyết định số 145/QĐ-BTC về việc ban hành Thể lệ Hội thi Tìm hiểu giá trị văn hóa - lịch sử Đồng Nai năm 2016.
 
​Ngày 13 tháng 6 năm 2016, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 4856/KH-UBND về việc Phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016 - 2020.
 
​Ngày 06 tháng 6 năm 2016, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 4613/KH-UBND về việc Tổ chức triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý".
 

Xem tin theo ngày tháng năm

Từ Ngày:
 Tháng: Năm:
Đến Ngày:
 Tháng: Năm: