Liên kết website


Trang chủThông tin chỉ đạo

Thực hiện xây dựng cơ chế hỗ trợ vốn từ ngân sách thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới

Đăng ngày: 22/01/2013
​Ngày 17/01/2013 Ban Chỉ đạo, nông nghiệp, nông dân, nông thôn và xây dựng nông thôn mới, ban hành Kế hoạch số 190/KH-BCĐ-VPĐP xây dựng cơ chế hỗ trợ vốn từ ngân sách thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới theo quyết định 695/QĐ.TTg ngày 8/6/2012 của  Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn cấp xã của tỉnh Đồng Nai.

​Với mục đích, xây dựng nguyên tắc, định mức hỗ trợ vốn từ ngân sách nhà nước (ngân sách, tỉnh, huyện, xã) để thực hiện nội dung mới trên địa bàn cấp xã của tỉnh theo Kế hoạch, lộ trình đã ban hành. Về Nguyên tắc xây dựng cơ chế hỗ trợ vốn 100% từ ngân sách nhà nước cho các nội dung: công tác lập quy hoạch; xây dựng trụ sở xã; kinh phí cho công tác đào tạo kiến thức xây dựng nông thôn mới cho cán bộ xã, cán bộ thôn bản, cán bộ hợp tác xã. Hỗ trợ một phần từ ngân sách nhà nước cho: xây dựng đường giao thông, ấp, xóm; giao thông nội đồng và kênh mương nội đồng; xây dựng trường học đạt chuẩn; xây dựng trạm y tế xã; nhà văn hóa xã, ấp bản; công trình thể thao ấp bản; xây dựng công trình cấp nước sinh hoạt, thoát nước thải khu dân cư; phát triển sản xuất và dịch vụ; hạ tầng các khu sản xuất tập trung, tiểu thủ công nghiệp, thủy sản. Ngoài nội dung quy định tại Quyết định 695/QĐ-TTg ngày 8/6/2010 và các Sở, ban, ngành đề xuất thêm các nội dung cần thiết trong việc tổ chức thực hiện hoàn thành 19 tiêu chí, 56 chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới tại các xã. Bên cạnh đó Ban Chỉ đạo thống nhất địa bàn hỗ trợ, phương pháp xây dựng định mức hỗ trợ.

Đồng thời Kế hoạch đề ra việc thành lập tổ công tác của Ban Chỉ đạo tỉnh để xây dựng dự thảo về cơ chế hỗ trợ vốn, từ nguồn ngân sách cho xây dựng nông thôn mới gồm: Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nội vụ. Sở Lao động thương binh và Xã hội, Sở Giao thông Vận tải và Văn phòng điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới chủ trì. Tổ công tác làm việc theo lịch làm việc chung, địa điểm tại Chi cục Phát triển nông thôn, theo đó các đơn vị căn cứ vào Kế hoạch để triển khai công việc theo yêu cầu đề ra.

Xuân Trường

 
File đính kèm:kH190.PDFkH190.PDF