Liên kết website


Trang chủThông tin chỉ đạo

Phê duyệt tổng thể Trạm kiểm tra tải trọng xe đường bộ đến năm 2020, tầm nhìn 2030

Đăng ngày: 16/01/2013
​Ngày 11/10/2012 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 1502/QĐ-TTg về phê duyệt tổng thể Trạm kiểm tra tải trọng xe đường bộ đến năm 2020, tầm nhìn 2030.

​Với mục tiêu từng bước hình thành hệ thống, mạng lưới kiểm soát tải trọng, khổ giới hạn xe trên đường bộ nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về giao thông đường bộ, ngăn chặn các hành vi vi phạm về tải trọng, khổ giới hạn của đường bộ, góp phần bảo vệ và duy trì tuổi thọ của công trình đường bộ; thiết lập trật tự kỷ cương trong hoạt động vận tải đường bộ, hạn chế xảy ra tai nạn trên đường bộ. Theo đó Quyết định đề ra mục tiêu cụ thể cho từng giai đoạn năm 2012 đến  2015, giai đoạn năm 2016 đến năm 2020, giai đoạn 2021 đến 2030.

Đối với Quy hoạch tổng thể Quyết định cũng quy định rõ về: Nguyên tắc lựa chọn vị trí đặt Trạm kiểm tra tải trọng xe, số lượng và vị trí các Trạm kiểm tra tải trọng xe; quy mô công nghệ Trạm kiểm tra tải trọng xe cố định; kinh phí và nguồn vốn đầu tư.

Đồng thời Thủ tướng Chính phủ giao trách nhiệm các Bộ, ngành, địa phương gồm: Bộ Giao thông vận tải, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoach và Đầu tư; Bộ Thông tin và Truyền thông và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; căn cứ vào chức năng nhiệm vụ phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương để triển khai tổ chức thực hiện nội dung công việc theo Quyết định.

                                                                                                                       Xuân Trường

File đính kèm:Quyetdinh1502QĐTTg.pdfQuyetdinh1502QĐTTg.pdf