Liên kết website


Trang chủThông tin chỉ đạo

Hướng dẫn tổng kết và khen thưởng công tác quốc phòng địa phương năm 2012

Đăng ngày: 04/12/2012
​Ngày 29/11/2012 UBND tỉnh ban hành văn bản số 9540/HD-UBND về việc hướng dẫn tổng kết và khen thưởng công tác quốc phòng địa phương (QPĐP) năm 2012.

​Theo đó nhằm kiểm điểm, đánh giá thực chất công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác (QPĐP) năm 2012 của các địa phương, cơ sở; rút ra những mặt làm được và chưa làm được trên cơ sở đề ra phương hướng và nhiệm vụ QPĐP năm 2013. Bên cạnh đó biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc; tạo khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp trong thực hiện công tác quốc phòng địa phương trên địa bàn tỉnh.
UBND tỉnh cũng phân rõ đối tượng, thời gian tổng kết và công tác khen thưởng đối với địa phương và cấp tỉnh.
  Xuân Trường 

Đính kèm file:9540ubnd.pdf9540ubnd.pdf