Liên kết website


Trang chủThông tin kinh tế, xã hội

Hơn 400 tỷ đồng làm đường cho các xã điểm

Đăng ngày: 05/03/2013
Theo Ban Chỉ đạo nông nghiệp, nông dân, nông thôn và xây dựng nông thôn mới của tỉnh, để hoàn thành tiêu chí làm đường giao thông nông thôn cho 34 xã điểm xây dựng nông thôn mới phải đầu tư hơn 400 tỷ đồng.​
 Số tiền trên sẽ dùng xây dựng mới gần 218km đường giao thông và 6 chiếc cầu tại các xã. Đến thời điểm này, tỷ lệ nhựa hóa và bê tông đường huyện quản lý đạt gần 90%, cấp xã đạt trên 80%. Trong đó có 9/34 xã đạt 100% tiêu chí về giao thông thuộc các huyện Xuân Lộc, Nhơn Trạch và TX. Long Khánh. Nguồn vốn để đầu tư cho giao thông, gồm: vốn ngân sách nhà nước, vốn huy động từ doanh nghiệp và người dân. Đến nay, toàn tỉnh đã có 5 xã hoàn thành xây dựng nông thôn mới. Dự kiến đến năm 2015, Đồng Nai sẽ hoàn thành các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới ở 34 xã điểm.  
 
 
Khánh Minh