Liên kết website


 Góp ý dự thảo Hiến pháp năm 1992 (sửa đổi, bổ sung năm 2013)

​     I. Tin tức:

     Để xem tin tức, sự kiện về việc Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, vui lòng click vào liên kết bên dưới:

     Tổng hợp tin tức, sự kiện về việc Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992

     II. Văn bản chỉ đạo:

     Theo Nghị quyết số 38/2012/QH13 ngày 23/11/2012 của Quốc hội, bắt đầu từ ngày 02/01/2013 sẽ triển khai tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.

     Để công tác tổ chức lấy ý kiến các tổ chức và nhân dân đóng góp Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 được tiến hành chặt chẽ, có chất lượng, bảo đảm đúng tiến độ, đề nghị các tổ chức và nhân dân tải về và tham khảo các tài liệu liên quan sau, theo các liên kết bên dưới:

     1. Nghị quyết số 38/2012/QH13 ngày 23/11/2012 của Quốc hội về tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992

     2. Chỉ thị của Bộ Chính trị về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 

     3. Kế hoạch của Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992

     4. Ban hành Kế hoạch của Chính phủ về việc tổ chức lấy ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992  

     5. Kết luận của Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 tại Hội nghị toàn quốc triển khai lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992

     6. Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 của BCĐ tỉnh Tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992

     7. Chỉ thị về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 (Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 25/01/2013 của UBND tỉnh Đồng Nai)

     8. Quyết định về việc thành lập Tổ giúp việc giúp Thường trực HĐND, UBND tổ chức lấy ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 (Quyết định số 250/QĐ-UBND ngày 18/01/2013 của UBND tỉnh Đồng Nai)

     9. Kế hoạch tổ chức Hội nghị cấp tỉnh lấy ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 (Kế hoạch số 1222/KH-UBND ngày 07/02/2013 của UBND tỉnh Đồng Nai)

     10. Bảng phân công nhiệm vụ các thành viên Ban chỉ đạo lấy ý kiến về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 (văn bản số 61/BCĐ-VP ngày 24/01/2013 của Ban chỉ đạo tỉnh)

     11. Hướng dẫn tập hợp, tổng hợp ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến Pháp năm 1992 (văn bản số 239/HD-UBDTSĐHP ngày 23/02/2013 của Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992)

     12. Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 từ ngày 01/4/2013 đến ngày 30/9/2013 (Kế hoạch số 228/KH-BCĐ ngày 11/4/2013 của Ban Chỉ đạo tỉnh về tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992)

     13. Hướng dẫn điền phiếu xin ý kiến, tổng hợp và báo cáo kết quả lấy ý kiến góp ý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 từ ngày 01/4/2013 đến ngày 30/9/2013 (Văn bản số 21/HD-TGV ngày 22/4/2013 của Tổ giúp việc lấy ý kiến sửa đổi Hiến pháp 1992)

     14. Phiếu xin ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992

     III. Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992:

     - Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 công bố lấy ý kiến nhân dân

     - Bảng so sánh giữa Hiến pháp năm 1992 với Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992

     - Báo cáo thuyết minh về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 

     IV. Tài liệu tuyên truyền:

      - Tài liệu hỏi đáp một số vấn đề cơ bản của Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.

     - Gợi ý thảo luận, góp ý dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992

      V. Phương thức gửi ý kiến đóng góp, vui lòng thực hiện một trong các cách thức sau:

     1. Ý kiến đóng góp vui lòng gửi qua các địa chỉ email sau: hdnd@dongnai.gov.vn hoặc stp@dongnai.gov.vn

     2. Gửi ý kiến đóng góp theo địa chỉ sau: Ban chỉ đạo tỉnh (Sở Tư pháp), số 02 Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, Biên Hòa, Đồng Nai (thư đóng góp ý kiến không phải dán tem, không đóng phí bưu điện, ngoài bì thư ghi "Thư góp ý dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992")

     3. Đóng góp ý kiến trực tiếp trên Cổng thông tin điện tử Đồng Nai, vui lòng click vào đường liên kết bên dưới để vào trang góp ý, nội dung vui lòng ghi rõ "Góp ý dự thảo Hiến pháp 1992"

     Click vào đây để vào trang góp ý dự thảo Hiến pháp năm 1992

      Kính đề nghị các tổ chức và nhân dân tham khảo thêm thông tin, tài liệu được Văn phòng Quốc Hội cung cấp trên trang web http://duthaoonline.quochoi.vn