Liên kết website


Trang chủThông tin kinh tế, xã hội

Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tôn giáo

Đăng ngày: 28/02/2013
Từ ngày 26 đến 28-2, Ban Tôn giáo tỉnh tổ chức lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ về công tác tôn giáo cho hơn 300 cán bộ xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. ​
Ông Trần Thanh Hùng, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh cho biết, Đồng Nai là tỉnh có số dân theo đạo chiếm hơn 60% dân số toàn tỉnh. Việc bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ về công tác tôn giáo cho đội ngũ cán bộ các cấp là việc làm thường xuyên và cần thiết, nhằm trang bị những kiến thức về tôn giáo, giúp cho công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo trên địa bàn tỉnh theo đúng chủ trương, quy định, đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng chính đáng của nhân dân. 
 
P. Hằng