Đại hội UBMTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ VII: Bà Nguyễn Thị Kim Liên giữ chức vụ Chủ tịch UBMTTQ VN tỉnh Đồng Nai

Đăng ngày: 04/07/2011
Sáng ngày 21-5, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ VII (2009-2014) đã họp phiên bế mạc. Tham dự đại hội có UVBTT, Trưởng ban Ban tổ chức cán bộ, UBMTTQ VN Nguyễn Văn Vĩnh, Bí thư Tỉnh ủy Trần Đình Thành, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Một, đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang tỉnh; các huyện, thị xã, thành phố; các bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang và trên 300 đại biểu đại diện cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong tỉnh.
Bí thư Tỉnh uỷ Trần Đình Thành trao bức trướng cho MTTQVN tỉnh Đồng Nai.

Đại hội đã ghi nhận và tổng hợp các ý kiến đóng góp của đại diện các giới, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh thông qua các tham luận. Đại hội đã đi đến thống nhất với các nhận định: 5 năm qua, công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục các tầng lớp nhân dân, những người tiêu biểu trong các dân tộc, tôn giáo của Mặt trận các cấp có cải tiến, đạt hiệu quả quan trọng. Việc đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do MTTQ VN chủ trì, nhất là 2 cuộc vận động “ vì người nghèo” và “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” đã góp phần đưa Nghị quyết của Đảng và HĐND, Nghị quyết đại hội Mặt trận vào cuộc sống. Tích cực tham gia xây dựng pháp luật, văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách phục vụ cuộc sống của nhân dân, được nhân dân tin cậy. Triển khai các hoạt động đoàn kết, tập hợp, vận động nhân dân nâng cao ý thức tự hào, tự tôn dân tộc, phát huy dân chủ, xây dựng khối đại đoàn kết giữa đồng bào các dân tộc, các tôn giáo, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh…

Ra mắt uỷ viên Ủy ban MTTQ VN tỉnh khoá VII (nhiệm kỳ 2009-2014).

Đại hội cũng thẳng thắn nhìn nhận những mặt còn hạn chế trong phương thức và mô hình hoạt động của hệ thống MTTQ. Tiêu biểu như công tác tập hợp các tầng lớp nhân dân vào các đoàn thể, tổ chức hội quần chúng có nơi, có lúc còn hình thức; Việc tuyên truyền pháp luật trong nhân dân còn yếu, nhất là công tác tự giám sát của Mặt trận các cấp chưa vào nề nếp. Chưa làm tốt vai trò phát huy quyền làm chủ của nhân dân, nhiều nơi Mặt trận còn né tránh đấu tranh với những việc làm ảnh hưởng xấu đến đại đoàn kết toàn dân; Tổ chức bộ máy Mặt trận chưa đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ. Việc huy động sức mạnh của lực lượng chuyên gia, cộng tác viên đóng góp cho hoạt động của Mặt trận chưa có phương thức và cơ chế phù hợp…

Bí thư Tỉnh ủy Trần Đình Thành phát biểu tại đại hội.

Phát biểu tại đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Trần Đình Thành nhấn mạnh 5 vấn đề mà Mặt trận các cấp cần thực hiện trong nhiệm kỳ VII, đó là: Đại đoàn kết toàn dân tộc không phải là sách lược trong một thời kỳ, một giai đoạn cách mạng mà là chiến lược cơ bản lâu dài xuyên suốt tiến trình cách mạng Việt Nam, là nguồn sức mạnh vô tận của cách mạng. Do đó, phải làm chuyển biến sâu hơn nữa về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân về tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm và chính sách của Đảng về đại đoàn kết toàn dân tộc, nhằm tăng cường củng cố, mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc như lời dạy của Bác: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết, thành công, thành công, đại thành công”; Mặt trận và các tổ chức thành viên phải nâng cao vị trí, vai trò và uy tín của mình, tiếp tục tham gia cùng Đảng bộ, chính quyền thực hiện hiệu quả nhiêm vụ phát triển kinh tế, gắn liền với thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội; Cùng với việc đẩy mạnh công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, Mặt trận các cấp và các tổ chức thành viên tiếp tục nghiên cứu đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của mình cho phù hợp với thực tiễn; Tiếp tục thực hiện hiệu quả hơn nữa cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá khu dân cư”, “Ngày vì người nghèo” gắn với các phong trào thi đua theo phương châm “4 xây” và “4 xoá”; Để thực hiện tốt chức năng giám sát và phản biện xã hội, trước hết, Mặt trận các cấp cần triển khai các nội dung giám sát có trọng tâm, trọng điểm và đồng bộ…

Đại diện Ủy ban MTTQ VN tặng bức trướng cho Ủy ban MTTQ VN tỉnh.

Đại hội ra mắt Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ VII (2009-2014) gồm 83 vị, đại diện cho các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, các dân tộc, các tôn giáo và Đoàn đại biểu gồm 13 vị đi dự Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ VII. Bà Nguyễn Thị Kim Liên - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai, đã thay mặt Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai phát biểu tiếp thu ý kiến đại hội và nhận nhiệm vụ điều hành, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ VII (2009-2014).

Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN tỉnh Nguyễn Thị Kim Liên thăm hỏi các đại biểu dự đại hội.

Đại hội đã vinh dự được đón nhận bức trướng của Ủy ban MTTQ Việt Nam trao tặng và bức trướng của Tỉnh ủy Đồng Nai trao tặng.  Dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam cũng tặng cờ thi đua cho 17 tập thể  có thành tích xuất sắc trong 5 năm liền và Ủy ban MTTQ VN tỉnh cũng trao bằng khen cho 31 cá nhân và tập thể hoàn thành tốt các nhiệm vụ.

Thu Dung