Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
  
  
  
  
  
  
Nội dung
  
  
  
hoanganhnguyen251@gmail.com6317

​So sánh khóa học Bartender tại trường Dạy Pha Chế Á Âu

https://dayphache.edu.vn/dao-tao-pha-che/khoa-hoc-bartender​

Yes
  
0899 295 989nguyenhuuquynhvegiare@gmail.comĐịa chỉ  76A, khu phố 9, phường Tân Phong, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
 ​

Công ty Cổ phần đầu tư phát triển H.Q.H đề nghị đầu tư dự án Khu dân cư Bửu Hòa Phát theo quy hoạch khoảng 56.773,5m2 đất tại phường Bửu Hòa, thành phố Biên Hòa và đã được Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Nai quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 3341/QĐ-UBND ngày 23/10/2019.

Tuy nhiên Văn bản số 7288/STNMT-QH ngày 25/10/2019 Sở Tài nguyên và Môi trường về việc đăng danh mục dự án cần thu hồi đất; rừng phòng hộ, rừng đặc dụng và danh mục các dự án điều chỉnh quy mô, địa điểm thực hiện năm 2020 tỉnh Đồng Nai trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Đồng Nai để lấy ý kiến góp ý của nhân dân, doanh nghiệp thì dự án Khu dân cư Bửu Hòa Phát không có trong danh mục các dự án thu hồi đất; dự án có sử dụng đất trồng lúa.


Dự án Khu dân cư Bửu Hòa Phát đã được Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Nai quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 3341/QĐ-UBND ngày 23/10/2019. Do đó, căn cứ điểm d khoản 3 Điều 62 và điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai năm 2013, Công ty Cổ phần đầu tư phát triển H.Q.H kính đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai, Cổng thông tin điện tử tỉnh Đồng Nai, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND thành phố Biên Hòa, Phòng TNMT thành phố Biên Hòa xem xét, cho phép đăng ký dự án Khu dân cư Bửu Hòa Phát vào danh mục dự án cần thu hồi đất, dự án có sử dụng đất trồng lúa (diện tích đất dự án 56.773,5m2, trong đó có khoảng 13.552,7m2 đất lúa) thực hiện năm 2020 để trình HĐND tỉnh thông qua vào tháng 12 năm 2019 để thực hiện thủ tục đất đai theo quy định

106
No
  
0899 295 989nguyenhuuquynhvegiare@gmail.comĐịa chỉ  76A, khu phố 9, phường Tân Phong, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
 ​​

Công ty Cổ phần đầu tư phát triển H.Q.H đề nghị đầu tư dự án Khu dân cư Bửu Hòa Phát theo quy hoạch khoảng 56.773,5m2 đất tại phường Bửu Hòa, thành phố Biên Hòa và đã được Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Nai quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 3341/QĐ-UBND ngày 23/10/2019.

Tuy nhiên Văn bản số 7288/STNMT-QH ngày 25/10/2019 Sở Tài nguyên và Môi trường về việc đăng danh mục dự án cần thu hồi đất; rừng phòng hộ, rừng đặc dụng và danh mục các dự án điều chỉnh quy mô, địa điểm thực hiện năm 2020 tỉnh Đồng Nai trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Đồng Nai để lấy ý kiến góp ý của nhân dân, doanh nghiệp thì dự án Khu dân cư Bửu Hòa Phát không có trong danh mục các dự án thu hồi đất; dự án có sử dụng đất trồng lúa.


Dự án Khu dân cư Bửu Hòa Phát đã được Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Nai quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 3341/QĐ-UBND ngày 23/10/2019. Do đó, căn cứ điểm d khoản 3 Điều 62 và điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai năm 2013, Công ty Cổ phần đầu tư phát triển H.Q.H kính đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai, Cổng thông tin điện tử tỉnh Đồng Nai, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND thành phố Biên Hòa, Phòng TNMT thành phố Biên Hòa xem xét, cho phép đăng ký dự án Khu dân cư Bửu Hòa Phát vào danh mục dự án cần thu hồi đất, dự án có sử dụng đất trồng lúa (diện tích đất dự án 56.773,5m2, trong đó có khoảng 13.552,7m2 đất lúa) thực hiện năm 2020 để trình HĐND tỉnh thông qua vào tháng 12 năm 2019 để thực hiện thủ tục đất đai theo quy định

106
No
  
0899295989huuquynh.ktp@gmail.comphường Tân Phong, tp Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

​Công ty Cổ phần đầu tư phát triển H.Q.H đề nghị đầu tư dự án Khu dân cư

Bửu Hòa Phát theo quy hoạch khoảng 56.773,5m 2 đất tại phường Bửu Hòa, thành

phố Biên Hòa và đã được Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Nai quyết định chấp thuận

chủ trương đầu tư tại Quyết định số 3341/QĐ-UBND ngày 23/10/2019.

Tuy nhiên Văn bản số 7288/STNMT-QH ngày 25/10/2019 Sở Tài nguyên

và Môi trường về việc đăng danh mục dự án cần thu hồi đất; rừng phòng hộ, rừng

đặc dụng và danh mục các dự án điều chỉnh quy mô, địa điểm thực hiện năm

2020 tỉnh Đồng Nai trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Đồng Nai để lấy ý kiến góp

ý của nhân dân, doanh nghiệp thì dự án Khu dân cư Bửu Hòa Phát không có

trong danh mục các dự án thu hồi đất; dự án có sử dụng đất trồng lúa.

Dự án Khu dân cư Bửu Hòa Phát đã được Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Nai

quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 3341/QĐ-UBND ngày

23/10/2019. Do đó, căn cứ điểm d khoản 3 Điều 62 và điểm b khoản 1 Điều 58

Luật Đất đai năm 2013, Công ty Cổ phần đầu tư phát triển H.Q.H kính đề nghị

Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai, Cổng thông tin điện tử tỉnh Đồng Nai, Sở Tài

nguyên và Môi trường, UBND thành phố Biên Hòa, Phòng TNMT thành phố

Biên Hòa xem xét, cho phép đăng ký dự án Khu dân cư Bửu Hòa Phát vào danh

mục dự án cần thu hồi đất, dự án có sử dụng đất trồng lúa (diện tích đất dự án

56.773,5m 2 , trong đó có khoảng 13.552,7m 2 đất lúa) thực hiện năm 2020 để trình

HĐND tỉnh thông qua vào tháng 12 năm 2019 để thực hiện thủ tục đất đai theo

quy định​.

106
No
  
0783666530thycamtu@gmail.com455/A ấp 8, Quốc lộ 51, xã An Phước, H. Long Thành, tỉnh Đồng Nai

Tôi là đại diện pháp luật cho Công ty TNHH Anh Dũng. Thời gian qua, Công ty chúng tôi đang làm những thủ tục pháp lý để xin phep được đầu tư xây dựng Khu dân cư tại xã Phước Bình, huyện Long Thành.

Ngày 24/10/2019, Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Nai đã ban hành Quyết định số 3362/QĐ-UBND về việc chấp thuận chủ trương đầu tư của Công ty TNHH Anh Dũng với dự án Khu dân cư Phước Lộc Phát tại xã Phước Bình, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Qua rà soát Danh mục các dự án thu hồi đất trong kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của tỉnh Đồng Nai, Công ty chúng tôi kính mong các cơ quan ban ngành xem xét và hỗ trợ cập nhật dự án Khu dân cư Phước Lộc Phát của Công ty vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của tỉnh Đồng Nai, nhằm đảm bảo công tác hồ sơ thu hồi đất của Công ty chúng tôi được đúng theo quy định của Nhà nước.

Công ty chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

106
No
  
0937085147thycamtu@gmail.comToà nhà R3A, 72A Nguyễn Trãi, P. Thượng Đình, Q. Thanh Xuân, Hà Nội

Tôi là đại diện pháp luật cho Công ty CP Địa ốc DQ9. Thời gian qua, Công ty chúng tôi đang làm những thủ tục pháp lý để xin phép được đầu tư xây dựng Khu dân cư tại xã Long Phước, huyện Long Thành.

Ngày 23/10/2019, Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Nai đã ban hành Quyết định số 3340/QĐ-UBND về việc chấp thuận chủ trương đầu tư của Công ty CP Địa ốc DQ9 với dự án Khu dân cư Thiên Trường tại xã Long Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Qua rà soát Danh mục các dự án thu hồi đất trong kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của tỉnh Đồng Nai, Công ty chúng tôi kính mong các cơ quan ban ngành xem xét và hỗ trợ cập nhật dự án Khu dân cư Thiên Trường của Công ty vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của tỉnh Đồng Nai, nhằm đảm bảo công tác hồ sơ thu hồi đất của Công ty chúng tôi được đúng theo quy định của Nhà nước.

Công ty chúng tôi xin chân thành cảm ơn!​

106
No
  
0989108346thanhtulongphat@gmail.comSố 52, ngõ 5, Phan Đình Phùng, phường Quán Thánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội
Công ty cổ phần kinh doanh địa ốc Tiến An; mã số doanh nghiệp 0315467768 do phòng ĐKKD Sở KHĐT TP HCM cấp lần đầu ngày 08/01/2019 đã được UBND Tỉnh Đồng Nai chấp thuận chủ trương đầu tư dự án KDC Thee Queen tại xã Long Đức, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai tại Quyết định số 3347/QĐ-UBND ngày 23/10/2019.
Đê có cơ sở cho Doanh nghiệp thực hiện các thủ tục về đất, triển khai dự án theo qui định, kính đề nghị HĐND tỉnh, UBND tỉnh cho cập nhật vào danh mục các dự án cần thu hồi đất và kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của tỉnh Đồng Nai.
Trân trọng.
106
No
  
0937085147thycamtu@gmail.com455/A ấp 8 Quốc lộ 51, xã An Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai

​Đề nghị được bổ sung danh mục thu hồi đất đối với dự án KDC Phước Lộc Phát (UBND tỉnh ký Quyết định củ trương số 3362/QĐ-UBND ngày 24/10/2019)

106
No
  
thangphuc311@gmail.comTÂN HIỆP, BIÊN HÒA, ĐỒNG NAI

Sau khi xem dự thảo Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai áp dụng từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2024 đăng trên cổng thông tin điện tử UBND tỉnh Đồng Nai để lấy ý kiến nhân dân và dự thảo Quyết đinh thay thế quyết định 10/2009/QĐ-UBND ngày 11/3/2019 đăng trên cổng thông tin điện tử UBND tỉnh Đồng Nai để lấy ý kiến nhân dân,  tôi xin góp ý như sau:

Thực tế tại nhiều phường của thành phố Biên Hòa và các xã lân cận Thành phố Biên Hòa thuộc huyện Vĩnh Cửu, Trảng Bom, Long Thành giá đất nông nghiêp được giao dịch rất cao, nhưng giá tại bảng giá hiện nay quá thấp so với thực tế, trong khi đơn giá đất ở lại quá cao. Đơn cử, tại đường Nguyễn Du, phường Bửu Long hiện nay, giá đất nông nghiệp mà người dân chuyển nhượng thực tế khoảng 2 đến 6 triệu đồng/m2 nhưng bảng giá đất nông nghiệp của tỉnh chỉ dao động trong khoảng 370.000 đồng đến 450.000 đồng/m2 là quá thấp so với thực tế, trong khi đó giá đất ở lên đến 18.000.000 đồng/m2; tại các xã Thiện Tân, Thạnh Phú, Tân Bình, Bình Hòa của huyện Vĩnh Cửu giá đất nông nghiệp trong các khu dân cư được giao dịch lên đến 1- 3 triệu đồng /m2, trong khi giá đất nông nghiệp quy định trong bảng giá đất dự thảo chỉ dao động khoảng từ 80.000 đồng đến 220.000 đồng/m2  nhưng bảng giá đất ở thì lại quy định quá cao.

Điều này sẽ gây khó khăn khi giải phóng mặt bằng để triển khai các dự án vì không nhận được sự đồng thuận của người dân. Vướng cho cả dự án đầu tư công và các dự án đầu tư ngoài ngân sách. Nếu nhà đầu tư thương lượng với người dân thì không được khấu trừ đúng giá đất phải trả cho người dân, trong khi lại phải đóng tiền sử dụng đất quá cao so với đất nông nghiệp, do vậy các dự án đầu tư cũng rất khó triển khai, sẽ không thu hút đầu tư làm chậm sự phát triển của tỉnh; đồng thời người dân sẽ không có đủ tiền để  nộp tiền chuyển mục đích sử dụng đất, vì giá đất ở quy định trong bảng giá đất quá cao so với giá đất nông nghiệp.

Vì vậy, cần tăng hệ số điều chỉnh giá đất k đối với đất nông nghiệp và giảm giá phi nông nghiệp để tránh gánh nặng nghĩa vụ tài chính cho người dân khi chuyển mục đích sử dụng đất giúp người sử dụng đất có điều kiện nộp tiền và có nơi an cư, lạc nghiệp, cũng như tạo sự đồng thuận của người dân trong việc giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư, giúp các dự án đầu tư công, các nhà đầu tư có thể triển khai được dự án, góp phần thu hút đầu tư, phát triển kinh tế xã hội.

Mặt khác, hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 quy định tại Quyết định 10/2009/QĐ-UBND ngày 11/3/2019, tại TP Biên Hòa và các huyện lân cận đã là 2-3 lần bảng giá đất. Ví dụ, tại phường Bửu Long, TP Biên Hòa giá đất cây lâu năm quy định năm 2019 là 350.000 đồng/m2, sau khi đã áp hệ số điều chỉnh năm 2019 (giá k=3) là 1.050.000 đồng/m2 nhưng năm 2020 bảng giá đất cây lâu năm quy định giá là 370.000 đồng/m2- 450.000 đồng/m2 và hệ số điều chỉnh giá đất là k=1 (theo dự thảo) thì giá đất sau điều chỉnh chỉ là 370.000 đồng/m2- 450.000 đồng/m2; giá đất cây lâu năm sau khi áp dụng hệ số điểu chỉnh giá đất giảm quá nhiều so với giá cây lâu năm năm 2019 (chỉ bằng khoảng 35%) như vậy là quá bất hợp lý; trong khi giá thị trường tăng thêm hàng năm.

Từ những lý do trên, tôi đề nghị các Quý cơ quan xem xét sửa đổi Điều 2 của dự thảo theo hướng sau:

- Hệ số điều chỉnh giá đất đối với đất ở, đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp, đất kinh doanh thương mại dịch vụ áp dụng năm 2020 là bằng 1 (vì  giá đất đối với đất ở, đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp, đất kinh doanh thương mại dịch vụ quy định tại bảng giá đất đã tiệm cận với giá thị trường)

- Hệ số điều chỉnh giá đất đối với đất nông nghiệp cần phân theo các địa bàn, nhưng đối với các địa bàn phường thuộc thành phố Biên Hòa và các xã của huyện Vĩnh Cửu lân cận Biên Hòa như Thạnh Phú, Thiện Tân, Bình Hòa, Tân Bình cần quy định hệ số điều chỉnh giá đất nông nghiệp áp dụng năm 2020 tối thiểu là bằng 3, thậm chí nên quy định cao hơn nữa vì sau khi áp dụng hệ số này vẫn thấp hơn giá thị trường rất nhiều.

Rất mong UBND tỉnh Đồng nai và các cơ quan có thẩm quyền xem xét. Tôi xin chân thành cảm ơn./.

 

119
No
  
abcbiên hòa, đồng nai

Thực tế tại nhiều phường của thành phố Biên Hòa và các xã lân cận Thành phố Biên Hòa thuộc huyện Vĩnh Cửu, Trảng Bom, Long Thành giá đất nông nghiêp được giao dịch rất cao, nhưng giá tại bảng giá hiện nay quá thấp so với thực tế, trong khi đơn giá đất ở lại quá cao. Điều này sẽ gây khó khăn khi giải phóng mặt bằng để triển khai các dự án vì không nhận được sự đồng thuận của người dân, do vậy các dự án đầu tư cũng rất khó triển khai, sẽ không thu hút đầu tư làm chậm sự phát triển của tỉnh; đồng thời người dân sẽ không có đủ tiền để  nộp tiền chuyển mục đích sử dụng đất.

Vì vậy, cần tăng hệ số điều chỉnh giá đất k đối với đất nông nghiệp và giảm giá phi nông nghiệp để tránh gánh nặng nghĩa vụ tài chính cho người dân khi chuyển mục đích sử dụng đất giúp người sử dụng đất có điều kiện nộp tiền và có nơi an cư, lạc nghiệp, cũng như tạo sự đồng thuận của người dân trong việc giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư, giúp các dự án đầu tư công, các nhà đầu tư có thể triển khai được dự án, góp phần thu hút đầu tư, phát triển kinh tế xã hội.

Mặt khác, hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 quy định tại Quyết định 10/2009/QĐ-UBND ngày 11/3/2019, tại TP Biên Hòa và các huyện lân cận đã là 2-3 lần bảng giá đất. Ví dụ, tại các phường TP Biên Hòa giá đất cây lâu năm quy định năm 2019 là 350.000 đồng/m2, sau khi đã áp hệ số điều chỉnh năm 2019 (giá k=3) là 1.050.000 đồng/m2; nhưng năm 2020 bảng giá đất cây lâu năm quy định giá là 370.000 đồng/m2- 450.000 đồng/m2 và hệ số điều chỉnh giá đất là k=1 (theo dự thảo) thì giá đất sau điều chỉnh chỉ là 370.000 đồng/m2- 450.000 đồng/m2; giá đất cây lâu năm sau khi áp dụng hệ số điểu chỉnh giá đất giảm quá nhiều so với giá cây lâu năm năm 2019 (chỉ bằng khoảng 35%) như vậy là quá bất hợp lý; trong khi giá thị trường tăng thêm hàng năm.

Từ những lý do trên, tôi đề nghị các Quý cơ quan xem xét sửa đổi Điều 2 của dự thảo theo hướng sau:

- Hệ số điều chỉnh giá đất đối với đất ở, đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp, đất kinh doanh thương mại dịch vụ áp dụng năm 2020 là bằng 1 (vì giá đất đối với đất ở, đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp, đất kinh doanh thương mại dịch vụ quy định tại bảng giá đất đã tiệm cận với giá thị trường)

- Hệ số điều chỉnh giá đất đối với đất nông nghiệp cần phân theo các địa bàn, nhưng đối với các địa bàn phường thuộc thành phố Biên Hòa và các xã của huyện Vĩnh Cửu lân cận thành phố Biên Hòa như Thạnh Phú, Thiện Tân, Bình Hòa, Tân Bình cần quy định hệ số điều chỉnh giá đất nông nghiệp áp dụng năm 2020 tối thiểu là bằng 3, thậm chí nên quy định cao hơn nữa vì sau khi áp dụng hệ số này vẫn thấp hơn giá thị trường rất nhiều.

Rất mong UBND tỉnh Đồng nai và các cơ quan có thẩm quyền xem xét. Tôi xin chân thành cảm ơn./.

 

 ​

119
No
  
abcbien hoa, dong nai

Thực tế tại nhiều phường của thành phố Biên Hòa và các xã lân cận Thành phố Biên Hòa thuộc huyện Vĩnh Cửu, Trảng Bom, Long Thành giá đất nông nghiêp được giao dịch rất cao, nhưng giá tại bảng giá hiện nay quá thấp so với thực tế, trong khi đơn giá đất ở lại quá cao. Điều này sẽ gây khó khăn khi giải phóng mặt bằng để triển khai các dự án vì không nhận được sự đồng thuận của người dân, do vậy các dự án đầu tư cũng rất khó triển khai, sẽ không thu hút đầu tư làm chậm sự phát triển của tỉnh; đồng thời người dân sẽ không có đủ tiền để  nộp tiền chuyển mục đích sử dụng đất.

Vì vậy, cần tăng hệ số điều chỉnh giá đất k đối với đất nông nghiệp và giảm giá phi nông nghiệp để tránh gánh nặng nghĩa vụ tài chính cho người dân khi chuyển mục đích sử dụng đất giúp người sử dụng đất có điều kiện nộp tiền và có nơi an cư, lạc nghiệp, cũng như tạo sự đồng thuận của người dân trong việc giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư, giúp các dự án đầu tư công, các nhà đầu tư có thể triển khai được dự án, góp phần thu hút đầu tư, phát triển kinh tế xã hội.

Mặt khác, hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 quy định tại Quyết định 10/2009/QĐ-UBND ngày 11/3/2019, tại TP Biên Hòa và các huyện lân cận đã là 2-3 lần bảng giá đất. Ví dụ, tại các phường TP Biên Hòa giá đất cây lâu năm quy định năm 2019 là 350.000 đồng/m2, sau khi đã áp hệ số điều chỉnh năm 2019 (giá k=3) là 1.050.000 đồng/m2; nhưng năm 2020 bảng giá đất cây lâu năm quy định giá là 370.000 đồng/m2- 450.000 đồng/m2 và hệ số điều chỉnh giá đất là k=1 (theo dự thảo) thì giá đất sau điều chỉnh chỉ là 370.000 đồng/m2- 450.000 đồng/m2; giá đất cây lâu năm sau khi áp dụng hệ số điểu chỉnh giá đất giảm quá nhiều so với giá cây lâu năm năm 2019 (chỉ bằng khoảng 35%) như vậy là quá bất hợp lý; trong khi giá thị trường tăng thêm hàng năm.

Từ những lý do trên, tôi đề nghị các Quý cơ quan xem xét sửa đổi Điều 2 của dự thảo theo hướng sau:

- Hệ số điều chỉnh giá đất đối với đất ở, đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp, đất kinh doanh thương mại dịch vụ áp dụng năm 2020 là bằng 1 (vì giá đất đối với đất ở, đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp, đất kinh doanh thương mại dịch vụ quy định tại bảng giá đất đã tiệm cận với giá thị trường)

- Hệ số điều chỉnh giá đất đối với đất nông nghiệp cần phân theo các địa bàn, nhưng đối với các địa bàn phường thuộc thành phố Biên Hòa và các xã của huyện Vĩnh Cửu lân cận thành phố Biên Hòa như Thạnh Phú, Thiện Tân, Bình Hòa, Tân Bình cần quy định hệ số điều chỉnh giá đất nông nghiệp áp dụng năm 2020 tối thiểu là bằng 3, thậm chí nên quy định cao hơn nữa vì sau khi áp dụng hệ số này vẫn thấp hơn giá thị trường rất nhiều.

Rất mong UBND tỉnh Đồng nai và các cơ quan có thẩm quyền xem xét. Tôi xin chân thành cảm ơn./.

 

 ​

119
No
  
Chưa coThanhphu, vinh cuu
Phí cao quá. Nên giữ như cũ
127
No
  
xuattinhsomkhoqua@gmail.comHau Giang

TOP 15+ cách trị xuất tinh sớm đơn giản từ tự nhiên ở nhà

cách trị xuất tinh sớm đơn giản do những nguyên liệu thiên nhiên, đảm bảo lành mạnh, không gây ra hậu quả, đem lại kết quả hăng hái tạo thành xu hướng lúc này. Nếu một số quý ông chưa biết mẹo nào tốt nhất hãy nghiên cứu top 15 biện pháp chữa trị chứng sinh lý yếu Bài viết này cùng nhé!

biện pháp chữa xuất tinh sớm đơn giản với vì thức ăn

Ngoài việc áp dụng thuốc nhằm khắc phục hiện tượng xuất tinh sớm, bây giờ ta có thể chữa đơn giản bởi vì đồ ăn. Thực phẩm hàng ngày bị chức năng gia tăng chức năng lưu thông máu, kích thích thèm muốn "yêu", những thức ăn dành cho bạn như sau:

các thức ăn từ hải sản

các chủng hải sản chứa cao chất dinh dưỡng, đặc biệt là kẽm giúp cho tương tác quá trình lưu thông máu đến "cậu bé", tăng thèm muốn, nâng cao sức khỏe đấng mày râu. Một số loại hải sản nhất là hàu, sò huyết… có lớn vitamin B6, magie, canxi…những khoáng vật quan yếu trong việc chữa xuất tinh sớm.

Hải sản kích thích thèm muốn giao hợp, chữa trị chứng xuất tinh sớm

Tuyệt nhiên các kiểu hải sản này lây lượng kẽm dồi dào dễ tiếp nhận, món ăn khi sử dụng tươi đem lại nhiều hiệu quả trong việc “giường chiếu”.

phương pháp chữa trị xuất tinh sớm từ lúa mạch, gạo lứt

Theo tìm hiểu từ Đại học Kuwait Ả Rập chứng minh cấp độ tác động của magie đối với chất lượng tinh lực. Theo đó, những món ăn chứa nhiều magie đóng vai trò quan trọng trong vấn đề chữa xuất tinh sớm. Một số đồ ăn mà người bị “ra” sớm phải dùng đó là những loại ngũ cốc, yến mạch từ gạo lứt, cơm gạo lứt… thức ăn lây Serotonin giúp cho an thần, giảm stress, gia tăng hiện tượng bệnh ở nam giới.

Măng tây

đối tượng trong măng tây gồm những kiểu vitamin A,C,E,kali … các kiểu khoáng vật không bình thường giúp kích thích khả năng tăng testosterone tại đấng mày râu. Nâng cao sức khoẻ, khiến đàn ông thèm muốn quan hệ hơn mặt khác giúp cho tình trạng xuất tinh sớm được nâng cao. Măng tây lớn dinh dưỡng nhất khi được sơ chế nhanh tới nhiệt độ.

Bài tập trị xuất tinh sớm tự nhiên

Ngoài vấn đề dùng thuốc và thức ăn tương trợ, phái mạnh bị cần một số bệnh chuyên khoa nam có khả năng sử dụng cách trị xuất tinh sớm đơn giản tới các bài tập. Điểm mạnh của biện pháp này chủ yếu là vừa rèn luyện sức khoẻ, tăng khả năng dẻo dài Ngoài ra giúp cho hiện tượng xuất tinh ổn định hơn.

tập tành Kegel

phương pháp chữa xuất tinh sớm đơn giản từ bài tập sự liên quan tới nhóm cơ mu cụt (PC). Điểm mạnh của phương pháp này để kiểm soát hiện tượng “ra” sớm, kéo dài giai đoạn quan hệ, tăng lưu lượng máu đến "cậu bé", kích thích một số dây tâm thần tại hạ bộ khiến đấng mày râu đạt cực khoái.

luyện tập động tác nâng hông, tăng chức năng co bóp cơ PC

mặt khác, bài tập Kegel còn có thể cải thiện chất lượng tinh trùng, tăng tỷ lệ thụ tinh tại những cặp đôi. Nâng cao sức khoẻ, làm giảm một số căn bệnh về con đường tiết niệu…

tập dượt tại nhà:

 • Ép chặt cơ PC (cơ từ xương mu tới xương cụt, tiến hành chức năng điều tiết xuất tinh) rồi buông lỏng thật nhanh trong Các giây, lặp lại động tác 3 lần, nghỉ 10 giây mỗi lượt.
 • Rút ngắn thời gian giữ cơ PC, mỗi lượt nghỉ 30 giây dưới đây đó lặp lại. Thực hiện động tác này trong 5 lượt.

thực hiện bài tập này hằng ngày chỉ tốn từ 2 – 5 phút sẽ cải thiện tình trạng xuất tinh sớm tại đấng mày râu.

tập tành Yoga

Yoga tụ họp vào việc thư giãn, điều hoà hơi thở, tăng chức năng dai sức của những bó cơ… bài tập yoga hợp lý cho những đấng mày râu bị yếu sinh lý ở cấp độ nhẹ. Để chữa xuất tinh sớm, đấng mày râu có nguy cơ tiến hành động tác nâng hông. Biện pháp thực hành như sau:

 • Nằm thả lỏng cơ thể trên thảm.
 • Co hai chân lại với hông, khoảng cách bởi vai. Đẩy từ từ phần mông và hông lên nhiều, hai tay thả lỏng trên thảm. Giữ nguyên động tác càng lâu càng tốt, bài tập này giúp cho siết chặt cơ PC.
 • Hít thở đều và sâu, thả lỏng cơ PC, hạ từ từ phần hông xuống. Mỗi ngày dành thời gian thực thi 5 lần nhằm đem lại hiệu quả.

Squat với tạ điều trị xuất tinh sớm ở nhà

để giúp cho cơ thể sản sinh nên lớn hormone testosterone, kích thích máu vận chuyển đến dương vật, giúp cho “cậu bé” cương dương tối đa. Squat với tạ giúp cho tăng sức mạnh cho những bó cơ tại phần hông và đùi, giúp cho cơ thể khoẻ mạnh, dẻo dai hơn, giải vây một số năng lượng dư thừa bị lắng đọng.

biện pháp trị xuất tinh sớm từ bài tập nâng tạ squat

Tập luyện:

 • áp dụng căn tạ tay từ 5 – 8kg.
 • Giữ thân thể thẳng, đưa hai chân rộng bởi vì vai, phương án mũi chân về phía trước sau đó thực hiện động tác. Vùng eo lưng thẳng, ngực biện pháp về phía trước, hơi cong hông ra dưới đây.
 • Hạ từ từ phần hông xuống, để ý vẫn phải giữ vùng eo lưng thẳng, chân trụ vững, phần ống chân và đùi vuông góc.
 • thực thi động tác 10 – 15 lần dưới đây đó nghỉ giữa hiệp cỡ 10 giây. Lặp lại bài tập tầm 3 lượt, song song với đó phải hít thở đều, sâu. Hít bằng mũi và thở từ từ thông qua miệng. Đặc biệt không nín thở hay thở gấp.

chữa bệnh xuất tinh sớm không cần thuốc vì biện pháp tâm lý

đấng mày râu tại độ tuổi ngoài 40 sẽ khởi đầu biểu hiện những triệu chứng của yếu sinh lý. Trong đó câu hỏi về tâm lý cũng là một nguyên do khiến đàn ông biểu hiện chứng bệnh này. Biểu hiện cơ bản như chán nản, mỏi mệt, hàng ngày cáu gắt, lo lắng kéo dài gây nên giảm ham muốn dục tình. Một số câu hỏi tâm lý trên khiến não bộ không sản đẻ là đủ lượng testosterone nhất thiết cho thân thể, dẫn đến tác động nhiều tới đời sống vợ chồng.

việc trị bệnh xuất tinh sớm có nguy cơ sử dụng những phương pháp tâm lý.

 • Bước 1: người mắc bệnh phải hiểu rõ về chứng bệnh yếu sinh lý, lí do và một số triệu chứng của căn bệnh.
 • Bước 2: lựa chọn những sở thích giúp cho thân thể thư giãn như: đọc sách, nghe nhạc, tập tành thể thao… (hạn chế sử dụng các thiết bị điện tử)
 • Bước 3: Bổ sung cho thân thể một số đồ ăn giàu dưỡng chất, đặc biệt là kali, magie,… khi thân thể đủ chất, ý thức sẽ được tăng cường, không còn stress.

biện pháp điều trị xuất tinh sớm bởi liệu pháp tâm lý chỉ hợp lý với những người bị bệnh mắc bệnh sinh lý yếu bằng căng thẳng quá độ. Bệnh nhân ở thể mạn tính nhất thiết lây sự chỉ định của các chuyên gia nhằm mang cách trị bệnh hợp lý.

phương pháp chữa xuất tinh sớm đơn giản tại nhà thông qua bài thuốc dân gian

Từ xưa đến nay, dân gian đã nhiễm nhiều bài thuốc để tăng cường hiện tượng “yếu” ở nam giới. Những vật liệu đến từ 100% thiên nhiên giúp cho trị bệnh hiện tượng xuất tinh sớm một cách sử dụng biện pháp an toàn, không dẫn tới tai biến. Đồng thời một số vật liệu cực kỳ dễ kiếm, phải đối tượng nào cũng có thể dùng một số bài thuốc này nhằm chữa bệnh.

điều trị xuất tinh sớm bởi lá hẹ

Hẹ là loại cây thảo, mắc tính ấm, vị cay nồng thường được dùng trong một số thức ăn của người Việt. Trong lá hẹ chứa lớn kiểu khoáng vật và vitamin như vitamin A, vitamin B, vitamin C, các nhóm vitamin K… phù hợp nhằm trị bệnh các căn bệnh về bệnh nam khoa như yếu sinh lý hay xuất tinh sớm.

tác dụng của lá hẹ đối với đẻ lý phái nam

những bài thuốc từ lá hẹ mà đấng mày râu có thể áp dụng như sau:

Bài thuốc 1 – Nước ép hẹ chữa xuất tinh sớm

Chuẩn bị: 500g lá hẹ, máy xay, màng lọc, nước.

cách thực hiện:

 • Rửa sạch 500g lá hẹ và để ráo
 • sau đây đó cho vào máy xay sinh tố nghiền nhỏ hỗn hợp trên.
 • Lọc lấy nước dùng liên tiếp sẽ nâng cao tình trạng “ra” sớm tại đàn ông.

Bài thuốc 2: Là hẹ và những dược liệu bất thường

Chuẩn bị: Lá hẹ 200g, sơn thù 300g, khởi tử 200g, thục địa 400g, ba kích, dâm dương mỗi vị 300g, rượu trắng 5 lít

cách thực hiện:

 • Rửa sạch một số nguyên liệu trên, cho vào bình cùng 5 lít rượu trắng.
 • Ngâm rượu từ 2 – 3 tháng có khả năng dùng.
 • Ngày sử dụng 1 – 2 chén trong bữa ăn, kích thích ham muốn ở đàn ông, tăng thời kỳ "yêu", chữa xuất tinh sớm kết quả.

cách chữa xuất tinh sớm bởi vì trứng gà

Trứng gà mang cao nhất những chất như protein, vitamin, một số axit béo omega 3… đây là một số khoáng vật cần phải cho sức khoẻ phái mạnh. Cách trị xuất tinh sớm vì trứng gà thực hiện như sau:

biện pháp điều trị xuất tính sớm hiệu quả từ trứng gà

Chuẩn bị: Trứng gà 2 quả, 2 thìa mật ong.

phương pháp làm:

 • Tách lòng đỏ của trứng ra sau đây đó trộn với mật ong
 • Đánh bông lên do phớt hay máy đánh trứng. Dùng ngay khi vừa thực thi 3 lần/tuần lây lại kết quả chữa trị lớn.

dùng bài thuốc này đều đặn cỡ 2 tuần sẽ nhận thấy sự biến đổi.

biện pháp trị xuất tinh sớm vì mật ong

Không bất thường khi mật ong được liên lạc là “tình dược” khiến những cặp đôi tăng ham muốn trong chuyện vợ chồng. Mật ong mang chức năng tăng khả năng sản gây nên hormone nội đào thải tố tại phái nam, khiến phái mạnh khoẻ mạnh, kéo dài thời kỳ quan hệ.

Chuẩn bị: 2 thìa mật ong, 220ml sữa tươi.

cách làm:

 • Sữa được hâm nóng
 • Cho 2 thìa mật ong vào cùng sữa, khuấy đều
 • áp dụng vào mỗi buổi sáng giúp cho tăng cường hệ tiêu hoá, cải thiện khả năng sinh lý, nâng cao tình trạng xuất tinh sớm.

lưu ý không cần dùng quá 2 ly/ngày phòng ngừa hiện tượng đầy bụng, tác động tới hệ tiêu hoá.

trị xuất tinh sớm qua chuối hiệu quả tại nhà

Chuối là chủng thức ăn bị cao làm lượng axit amin tryptophan – một trong một số chất chuyển đổi serotonin giúp cho giảm stress, mệt mỏi, thư giãn tâm não. Ngoài tác dụng giúp an thần, chuối cũng đóng góp không nhỏ trong việc chữa bệnh sinh lý đàn ông.

Chuẩn bị: Chuối 1 – 2 quả chín, rau bina 1 nắm, sữa tươi, nước.

biện pháp thực hiện:

 • Chuối lột vỏ cắt miếng
 • Rau bina cắt khúc cho mọi nguyên liệu vào máy xay sinh tố.
 • Mỗi ngày dùng một cốc giúp nâng cao hiện tượng “yếu” của đàn ông.

công dụng của gừng trong vấn đề chữa trị xuất tinh sớm

Trong Đông y, gừng là vị thuốc bị tính nóng, vị cay thích hợp để chữa trị các căn bệnh bởi vì thương tổn can, tỳ, thận… những bài thuốc dùng gừng nhằm chữa trị bệnh xuất tinh sớm cũng cực kỳ kết quả.

Khắc phục tình trạng “xuất sớm” ở phái mạnh bởi vì gừng tươi

Chuẩn bị: 20g gừng tươi

biện pháp thực hiện:

 • Gừng rửa sạch sau đó thái lát
 • Hãm trà sau đây đó cho gừng vào trà dùng trước khi "yêu" 10 – 15 phút.

quan tâm không sử dụng biện pháp này đối với các người lây tiền sử bệnh lớn huyết áp, tim mạch… công dụng của gừng chỉ tạm bợ, do vậy không phải lạm dụng cách này nhằm chữa trị chứng xuất tinh sớm tại nam giới.

biện pháp trị xuất tinh sớm từ rễ cây cau

Từ xa xưa thì rễ cây cau đã được dân gian áp dụng nhằm khắc phục tình trạng yếu sinh lý tại đấng mày râu. Trong rễ cây cau mang mắc hoạt chất ancaloit, chất này tác dụng trực tiếp lên hệ tâm thần giúp kích thích lưu thông máu đến dương vật. Tăng thời gian giao hợp cũng như khắc phục hiện tượng xuất tinh sớm.

Chuẩn bị: 8g quế thanh, 20g rễ cây cau, 20g thục đại, 10g ba kích, 40g sâm ý trung nhân

cách thực hiện:

 • Làm sạch một số nguyên liệu, để khô.
 • Đem các vị trên tán nhỏ thành bột mịn
 • Trộn cùng với siro hoặc mật ong vo thành viên. Uống 5 viên trước khi ngủ trong vòng 1 tháng tình trạng chứng bệnh sẽ tăng cường.

biện pháp điều trị xuất tinh sớm đơn giản với ba kích

Ba kích là một trong một số vị thảo dược được dùng lớn nhất để kích thích thèm muốn giao hợp ở đấng mày râu. Đặc tính tính vị ấm, cay nóng, hơi chát, cây ba kích giúp cho chữa trị xuất tinh bởi phương pháp áp dụng bài thuốc sau:

 • Chuẩn bị: 3kg ba kích, 5 lít rượu, 3kg cỏ xước
 • biện pháp thực hiện: Ngâm những vật liệu trên trong bình rượu, giai đoạn từ 2 – 3 tháng có thể dùng. Dùng mỗi ngày 1 chén hoặc dùng trước khi quan hệ 5 phút.

chữa bệnh xuất tinh sớm bằng kem đánh răng

Các loại kem đánh răng sẽ nhiễm chức năng khắc phục tình trạng xuất tinh sớm, giúp cho kéo dài thời kỳ “lâm trận”. Nhiều quý ông tiến hành và bị lại hiệu quả tốt.

cách thực hiện:

 • Vệ đẻ bộ phận kín
 • sử dụng một lượng nhỏ kem đánh răng xoa lên phần bao quy đầu tới gốc "cậu nhỏ"
 • sau 15 phút thì có thể quan hệ như bình thường.

phương pháp chữa xuất tinh sớm đơn giản với rau mùng tơi

Không phải ai cũng biết đến chức năng của rau mùng tơi, kiểu rau mắc tính mát, lợi tiểu, giải độc giúp tăng cường làn da của chị em phụ nữ. Song chức năng đối với một số bệnh chuyên khoa nam của chúng cũng vô cùng tuyệt vời. Đàn ông có nguy cơ áp dụng rau mùng tơi ở nhiều hình thức như trong những thức ăn hay áp dụng nước ép nhằm sử dụng hằng ngày.

biện pháp thực thi như sau:

 • Rau mùng tơi rửa sạch, để ráo
 • Chuẩn bị máy xay dưới đây đó bỏ mùng tơi, nước chín và bột đậu xanh vào máy.
 • Lọc lấy phần nước, có khả năng cho thêm một ít mật ong nhằm dễ dùng.

Rễ đinh lăng gia tăng tình trạng xuất tinh sớm

tăng cường tình trạng xuất tinh sớm với rễ đinh lăng

Đinh lăng là một trong một số vị sử dụng quan yếu YHCT, loại cây được chẳng hạn như “nhân sâm của người giàu” lây bị nhiều saponin, hơn 20 chủng axit amin hỗ trợ chứng sinh lý yếu hoặc xuất tinh sớm ở đấng mày râu.

 • Chuẩn bị: 100g rễ đinh lăng đã sao vàng, 5 lít rượu trắng.
 • phương pháp thực hiện: Rửa sạch rễ đinh lăng, dưới đây đó cho 100g thảo dược vào bình thuỷ tinh kiểu nhiều. Đổ 5 lít rượu trắng vào bình, ngâm trong thời gian 3 tháng là có nguy cơ sử dụng. Mỗi ngày uống một chén nhỏ, kích thích quá trình sản sinh hormone nội đào thải. Bên cạnh đó các chất trong đinh lăng còn giúp cho an thần, giúp ngủ ngon hơn.

Củ hoa súng điều trị xuất tinh sớm

gần đây, củ hoa súng là chủng thuốc được cao người truy lùng nhằm trị bệnh chứng xuất tinh sớm. Có khả năng kết hợp dược chất này cùng hạt sen hay đậu đen nhằm phát huy hết công dụng.

Chuẩn bị: Củ hoa súng 16g, đậu đen rang 20g, hạt sen 16g có thể thay thế qua tâm sen.

biện pháp thực hiện:

 • Củ súng, hạt sen đen rửa, ngâm.
 • Cho mọi nguyên liệu vào ấm cùng 600ml nước dung nhan còn 1/2 lượng nước.
 • Chia nước thuốc củ hoa súng ra sử dụng 2 lần/ngày

Lá lốt chữa trị xuất tinh sớm

Lá lốt lây tác dụng chữa bệnh một số chứng mối quan hệ tới phong hàn. Trong thành phần của cây bị có ancaloit, benzylaxetat… đóng vai trò quan yếu trong sinh lý phái nam.

Chuẩn bị: 8 – 12g lá lốt

biện pháp thực hiện:

 • sử dụng lá lốt tươi rửa sạch hay lá lốt sấy khô.
 • Cho vào ấm chế nước sôi vào hãm như trà.
 • sử dụng nước lá lốt uống thay nước liên tiếp.

Chỉ dùng lượng vừa phải, lá lốt không phù hợp đối với người mang tiền sử căn bệnh táo bón, nhiệt miệng….

chữa xuất tinh sớm tại nhà thông qua củ tỏi

ưu điểm vị cay, tính nóng phải ăn tỏi sẽ giúp cho nam giới sản gây cho lớn hormone nội bài tiết hơn. Tăng thèm muốn, thời kỳ cương dương "cậu bé" cũng được nâng cao. Có khả năng dùng tỏi theo hai kiểu: dùng trong đồ ăn hay ngâm rượu.

Kích thích ham muốn quan hệ bởi vì tỏi ngâm rượu

Chuẩn bị: 100g tỏi tươi, 1 lít rượu trắng

phương pháp thực hiện:

 • Tỏi bóc sạch vỏ
 • Đem tỏi cho vào đi kèm với 1 lít rượu, chỉ trong 1 tháng là đã có khả năng áp dụng. Rượu tỏi có khả năng áp dụng trước khi quan hệ 30 phút, kéo dài giai đoạn giao hợp, điều trị xuất tinh sớm.

hỗ trợ điều trị xuất tinh sớm bởi sâm cau

Sâm cau hay tên liên lạc lạ là cau rừng kiểu cây mang cao saponin, tamin, một số loại axit amin và đặc biệt là steriod. Tác dụng của sâm cau trong chữa xuất tinh sớm đã được bác sĩ kiểm chứng, tăng chức năng cương cứng, chữa trị hư nhược tâm thần kết quả.

Chuẩn mắc: 100g tiên linh tỳ, 500g cau rừng, 500g cây đại tràng, rượu trắng

phương pháp làm:

 • mọi vật liệu sau đây khi mua về cho vào bình thủy tinh sạch.
 • Đổ thêm rượu vào ngậm các dược liệu.
 • để cỡ 1 tháng hay ngâm càng lâu càng tốt.
 • Mỗi ngày dùng 1 chén nhỏ rượu sâm cau dưới đây bữa cơm.

cách chữa xuất tinh sớm đơn giản khoa học với các thành phần người mắc bệnh mới ở thời kỳ đầu của chứng bệnh, không mắc hiệu quả đối với thể kinh niên.

Hành tây trị xuất tinh sớm đơn giản

Quexetin là thành phần chính trong hành tây, chất này giúp chống oxy hoá cực mạnh, phòng ngừa hiện tượng mãn dục tại đàn ông. Dùng hành để chữa trị căn bệnh như sau:

cách thực hiện:

 • Lột vỏ hành, thái nhỏ
 • Ngâm với giấm trong 4 tiếng.
 • Ẳn với con đường và ít gia vị. Mỗi ngày sử dụng từ 50 – 100g nhằm nâng cao tình trạng “ra sớm”

phương pháp chữa trị xuất tinh sớm đơn giản bởi một số kiểu hạt

Ngũ cốc, các căn hạt như óc chó, hạnh nhân, lây nhiều vitamin E, thăng bằng tốt một số hormone trong cơ thể, tăng cường tình trạng “xuất sớm” ở đấng mày râu.

phương pháp sử dụng: có nguy cơ ăn trực tiếp những căn hạt từ 100 – 200g/ ngày. Mặt khác nam giới cũng có nguy cơ thay thế bởi vì một số kiểu sữa hạt có trên thị trường. Ngoài khả năng trên, các căn hạt và ngũ cốc còn giảm tỷ lệ mỡ máu, làm giảm hiện tượng béo phì, mệt mỏi tại đấng mày râu trưởng thành.

biện pháp chữa xuất tinh sớm bởi những chủng món ăn trên chỉ có công dụng tương trợ chữa bệnh chứng bệnh sinh lý yếu. Nếu người mắc bệnh tại giai đoạn nặng nề phải tới các phòng khám để thăm khám chữa kịp thời. Song song với vấn đề nạp đầy đủ dinh dưỡng, người mắc yếu sinh lý nên giữ ý thức thoải mái, lo lắng.

Trên đây là các tri thức về cách chữa trị xuất tinh sớm đơn giản mà đấng mày râu có khả năng tiến hành ngay tại nhà. Chứng xuất tinh sớm có thể chữa bệnh tận gốc nếu người mắc bệnh phát hiện sớm và kịp thời điểm. Hy vọng Bài viết này có thể chứa tới tin tức hữu ích cho một số bạn về biện pháp trị bệnh chứng xuất sớm. Nếu tình trạng chứng bệnh vẫn không tăng cường nên tới ngay các địa điểm uy tín nhằm kiểm tra nhé!.​

129
No
  
haugiangnhul@gmail.comHau Giang

lưu tâm trước và dưới đây công nghệ thu nhỏ âm đạo

Thu nhỏ âm đạo là một trong một số biện pháp làm đẹp khu vực sinh dục mà hàng ngàn phụ nữ hiện đại đã dùng và hài lòng. Tuy rằng đây là một phương pháp không phức tạp song đòi hỏi cần bị sự khéo léo của bác sĩ chuyên khoa trình độ thực thi trong điều kiện đầy đủ thiết bị y tế tân tiến. Đặc biệt, phái đẹp nhất thiết chú ý trước và sau kỹ thuật thu nhỏ âm đạo nhằm đạt được kết quả như xin muốn.

Theo một số chuyên gia bệnh viện, thẩm mỹ thu nhỏ âm đạo là công nghệ mới và tân tiến nhất giúp tái tạo và phục hồi chức năng của vùng kín, khắc phục tình trạng giãn, trùng, chảy xệ tại âm đạo. Tuy vậy, nhằm sử dụng công nghệ làm đẹp này thành công và sử dụng biện pháp bảo vệ thì nữ nhất thiết chú tâm trước và sau đây khi thực hiện.

lưu ý trước khi thực hiện công nghệ thu nhỏ âm đạo

nhằm thực thi thu hẹp âm đạo xảy ra thành công, đạt được hiệu quả cao như ý nguyện thì chị em phải biết các chú tâm trước khi thực thi như sau:

 • Chuẩn bị thời điểm thực hiện, phải đi vào sau ngày hành kinh 10-15 ngày, đề phòng một số ngày hành kinh hoặc chuẩn mắc hành kinh.
 • phải kiêng "yêu" dục tình 3 ngày trước khi tiến hành, không sử dụng các kiểu thuốc đặt âm đạo, nếu nhiễm sử dụng trước đó nên thông báo với thầy thuốc chuyên khoa.
 • Tuyệt nhiên không thụt rửa âm đạo, không lạm dụng dung dịch vệ đẻ hay chất gột rửa nhiễm nồng độ kiềm cao vào vùng kín.
 • Bạn cần tham khảo giá tiền thu hẹp âm đạo nhằm nhiễm sự chuẩn bị trước khi thực thi.
 • rốt cục, bạn phải chọn lựa phòng khám chuyên khoa uy tín tiến hành thẩm mỹ khu vực nhạy cảm, thu nhỏ âm đạo với bác sỹ giỏi chuyên môn tiến hành trong điều kiện đầy đủ thiết bị y tế tân tiến nhằm cho kết quả cao.

chú ý sau kỹ thuật thu nhỏ âm đạo

sau khi thực thi thu nhỏ âm đạo, phái nữ phải quan tâm các rõ sau đây:

 • chú tâm vệ đẻ vùng sinh dục sạch sẽ, không lạm dụng dung dịch vệ sinh, không thụt rửa âm đạo
 • Kiêng giao hợp dục tình 3-5 ngày
 • lưu ý nghỉ ngơi, cần phòng ngừa vận động mạnh, nên nghỉ ngơi cỡ 5-7 ngày dưới đây khi tiến hành.
 • Bổ sung đầy đủ chất dinh dưỡng, hăng hái bổ sung chất xơ, vitamin và khoáng vật cho cơ thể.
 • Mặc đồ lót thoáng, chất liệu cotton
 • Tái thăm khám theo lịch hẹn của chuyên gia

Một vài giải đáp: kỹ thuật thu nhỏ âm đạo tuy là biện pháp làm đẹp vùng nhạy cảm đơn giản song cũng có khả năng xảy ra các biến chứng như: chảy máu, viêm nhiễm, tổn thương âm đạo,….vì thế, điều quan yếu hơn cả là phái yếu lựa chọn địa chỉ thẩm mỹ vùng sinh dục, thu nhỏ âm đạo uy tín, chú ý kiêng cữ một số gì mà thầy thuốc chủng dặn nhằm cho hiệu quả tối ưu nhất.

thực thi thẩm mỹ thu nhỏ âm đạo tại đâu an toàn- hiệu quả lâu dài

hiện nay, ở trung tâm y tế bây giờ, tại trung tâm y tế , những bác sĩ đã và đang khai triển dịch vụ thẩm mỹ thu nhỏ âm đạo áp dụng qua kỹ thuật laser Co2 nhập khẩu từ Mỹ làm săn chắc một số cơ thành âm đạo. Laser mắc bước sóng 10600nm, là sự phối hợp hoàn hảo của việc áp dụng kỹ thuật ma trận điểm 3D và công nghệ phát xạ 360nhằm làm cho nhiệt độ cao từ 50-700C ở độ sâu có thể kiểm soát của niêm mạc âm đạo, nó liên quan sự tổng hợp và đào thải những lượng cao các nguyên bào sợi thành sợi collagen, sợi đàn hồi, sợi võng mạc và ma trận hữu cơ giúp cho thành âm đạo được làm dầy và đạt được mục tiêu se khít âm đạo. Một số điểm mạnh của cách này như:

 • chữa bệnh nhanh, lành mạnh, ngăn chặn viêm nhiễm
 • Chế độ quét Laser Co2 không đau, không chảy máu
 • thời điểm tiến hành chỉ 20 phút
 • Laser cải tiến phục hồi tái sinh âm đạo từ bên trong
 • sau đây thu hẹp, nữ cảm nhận được sự se khít, bôi trót lọt trong vòng 1 bước
 • sau đây thực thi, chị em được nghỉ ngơi tại bệnh viện 1-3h có khả năng trở về nhà, không phải nằm viện.
 • sau ba ngày có nguy cơ quan hệ tình dục thông thường, không tác động tới chức năng đẻ lý và khả năng sinh sản của chị em.

kết quả sau đây thu nhỏ âm đạo, phục hồi se khít

khu vực sinh dục săn chắc – thu hẹp se khít

vùng nhạy cảm khôi phục trạng thái mịn màng trơn tru mượt.

tái hiện vi mạch, nâng cao phản ứng của tĩnh mạch với hưng phấn tình dục, giúp cho phái đẹp tự tin giữ lửa “cuộc yêu”

vùng sinh dục khỏe mạnh, giảm số trường hợp viêm nhiễm phụ khoa.

tương tác sự tiết ra nhiều kiểu hormone,tạm biệt tình trạng khô âm đạo, tạo cảm thấy như thời son trẻ

giúp tăng khoái cảm trong mỗi lần quan hệ tình dục,cải thiện chuyện vợ chồng.

thực hiện thẩm mỹ vùng sinh dục, thu hẹp âm đạo ở bệnh viện cho hiệu quả hoàn hảo, không sinh nên nhiễm trùng hay hậu quả, không ảnh hưởng đến chức năng đẻ lý và khả năng sản xuất của nữ giới. Cùng với hệ thống bác bác sỹ giỏi tay nghề tiến hành thu hẹp âm đạo với công nghệ tối tân, quy trình đạt chuẩn theo chỉ định, kiên cố sẽ mang đến sự hài lòng cho chị em phụ nữ.

Bên cạnh đó, giá tiền thu nhỏ âm đạo hợp lý, niêm yết công khai sáng tỏ. Nếu bạn còn băn khoăn về thắc mắc lưu tâm trước và dưới đây kỹ thuật thu nhỏ âm đạo, hãy liên hệ đến số máyđể được chia sẻ miễn phí!.​

129
No
  
deroidoitimkia@gmail.comroi mang theo nhung mong mo
129
No
  
lukhachquathoigia@gmail.comTham Quyen

khám phụ khoa cho người chưa lập gia đình sẽ không thực hiện can thiệp vào sâu bên trong âm đạo, thay vào đó sẽ thực hiện những thăm khám cận lâm sàng để kiểm tra sức khỏe của cơ quan bên trong. Vấn đề thăm khám sẽ không gây đớn đau và không tác động đến màng trinh, Bởi vậy phái nữ khỏi hẳn có khả năng yên tâm đi xét nghiệm nếu thấy có biểu hiện khác thường tại cơ quan sinh dục.

thăm khám phụ khoa cho người chưa quan hệ tình dục được diễn ra như thế nào?

tại sao phái đẹp chưa giao hợp ngại đi xét nghiệm phụ khoa?

khám phụ khoa là thực thi kiểm tra tại bộ phận sản xuất của nữ giới như âm hộ, âm đạo, tử cung, buồng trứng,… việc kiểm tra này để mục tiêu xét nghiệm sức khỏe của bộ phận sinh dục, sớm nhận ra những lạ để nhiễm biện pháp can thiệp đúng biện pháp. Khám phụ khoa là một trong một số biện pháp giúp cho phụ nữ khuyên vệ sức khỏe chính mình, nhưng mà đây là điều gì đó cực kỳ tế nhị đối với phái yếu chưa lập gia đình. Chủ yếu, một số phái yếu chưa trải đời đến chuyện chăn gối đều khá mặc cảm trong vấn đề đi xét nghiệm phụ khoa bằng một số lí do sau đây đây:

 • Tâm lý: một số nữ khi chưa trải tới chuyện chăn gối thường sẽ khá lo ngại và ngượng ngùng khi nhằm người bất thường đụng chạm vào khu vực sinh dục. Chủ yếu Do đó, khám xét phụ khoa là điều khá tế nhị đối với họ và rất ít người nghĩ tới điều này.
 • Chưa quan hệ sẽ không mắc bệnh: Đây là quan niệm lành hẳn sai lầm tại các nữ giới, phái đẹp đã từng "yêu" hay chưa quan hệ đều có khả năng lây mang phụ khoa là ngang nhau. Do khu vực sinh dục là bộ phận sinh sản rất nhạy cảm và dễ bị căn nguyên gây nên hại tấn công gây căn bệnh.
 • Sợ rách màng trình: Màng trinh là tấm màng mỏng nằm tại bên trong âm đạo và cách cửa âm đạo từ 2 – 3 cm. Màng trinh thường sẽ rách khi tiến hành quan hệ tình dục trong lần trước hết, chính Do đó chúng thường sử dụng nhằm đánh giá sự trinh bạch của người phụ nữ. Phụ nữ cho rằng, khám phụ khoa sẽ cần áp dụng công cụ y học xâm nhập vào bên trong nhằm kiểm tra cơ quan sinh sản và dẫn tới rách màng trinh, chính Bởi vậy rất nhiều người lo ngại trong việc thăm khám phụ khoa khi chưa từng quan hệ tình dục.

mắc nên đi thăm khám phụ khoa khi chưa lập gia đình không?

nữ giới cần đi khám phụ khoa ngay khi mắc một số triệu chứng không bình thường ở cơ quan kín

vùng kín là khu vực khá sinh dục, luôn trong trạng thái ẩm ướt phải là điều kiện lý tưởng nhằm vi rút nhiễm hại sinh sôi tiến triển và gây ra bệnh. Thống kê y học cho thấy, số ca mắc bệnh phụ khoa tại nước ta đang nhiễm sự cải thiện tới các năm với số trường hợp cỡ 15%. Chứng bệnh có thể xảy ra ở bất kỳ thành phần nào và không phân biệt độ tuổi. Chủ yếu Vì vậy vấn đề thăm khám phụ khoa là điều hết sức cần thiết đối với nữ đã chứa gia đình, chưa gia đình và cả trẻ vị thành niên đã dậy thì.

Bởi vậy, nữ dù thuộc vào thành phần nào đi nữa cũng phải duy trì thói quen kiểm tra phụ khoa định kỳ từ 3 – 6 tháng/lần để khoảng soát sức khỏe cơ quan sinh sản. Mặt khác, thực hiện thăm khám phụ khoa ngay nếu thấy lây một số hiện tượng khác thường ở vùng nhạy cảm như khí hư ra lớn nhiễm màu nhan sắc lạ, vùng kín mắc mùi hôi khó chịu, ngứa rát âm đạo, đau bụng dưới,…

phác đồ khám xét phụ khoa ở nữ giới chưa giao hợp

quy trình khám phụ khoa tại nữ chưa từng "yêu" dục tình xảy ra đơn giản hơn so với những phụ nữ đã từng lập gia đình. Nhưng, tâm lý là tác nhân tác động lớn đến phác đồ kiểm tra ở những nữ giới. Bình thường, trước khi bước vào cuộc thăm khám chuyên gia sẽ phải lây cuộc trò chuyện thân mật giúp chị em giải tỏa được tâm lý lo lắng và lo lắng. Quy trình thăm khám phụ khoa tại phái đẹp chưa lập gia đình được diễn ra theo phác đồ dưới đây đây:

+ Bước 1: Lấy tin tức nhất thiết

Hỏi các thông tin cần phải để phục vụ cho việc kiểm tra như các triệu chứng không bình thường mà phái đẹp gặp phải, tiền sử căn bệnh và cách điều trị đã từng dùng trước đó, đã từng "yêu" tình dục chưa,… Tùy thuộc vào đây, bác sĩ mới lên kế hoạch kiểm tra cụ thể.

bác sỹ tiến hành lấy những tin tức nhất thiết của người mang bệnh trước khi xét nghiệm

+ Bước 2: thăm khám tổng quát vùng bụng

hiện giờ, nữ giới nằm tại phong độ sản khoa và chuyên gia sẽ dùng tay ấn vào vùng bụng để thăm khám khác thường như dấu hiệu của dịch cổ trướng, sẹo phẫu, phát hiện khối u, tuần hoàn bàng hệ,… Nếu lây sự xuất hiện khối u, cách này sẽ giúp cho xác định được vị trí, kích thước và chức năng di động của chúng.

+ Bước 3: khám xét bộ phận kín ngoài

thầy thuốc chuyên khoa sẽ sử dụng tay và mắt thường để kiểm tra các cơ quan sinh dục tại bên ngoài xem nhiễm hiện tượng không bình thường hay không như mu, âm hộ, tầng sinh môn, môi lớn, môi bé, âm vật,… Nếu chứa biểu hiện nhiễm trùng thì bác sỹ sẽ tiến hành xét nghiệm bước tiếp theo.

+ Bước 4: khám cận lâm sàng

ở nữ giới đã từng quan hệ nếu chứa dấu hiệu nhiễm trùng sẽ sử dụng mỏ vịt đưa vào bên trong nhằm xét nghiệm biểu hiện viêm nhiễm cũng như dấu hiệu khác thường bên trong âm đạo và tử cung. Còn đối với một số tình huống chưa giao hợp, thầy thuốc sẽ dùng phương tiện y khoa lấy dịch âm đạo để đi làm thăm khám kiểm tra nhiễm trùng.

Bên cạnh đó, nếu nghi ngờ mắc Một số lạ bên trong bộ phận sản xuất thì thầy thuốc chuyên khoa sẽ chỉ định phái đẹp làm một số kiểm tra cận lâm sàng không bình thường như xét nghiệm máu và nước tiểu, siêu âm tử cung và buồng trứng,… biện pháp này sẽ giúp cho phát hiện chính xác bệnh lý mà không dẫn đến rách màng trinh, Vì vậy nữ giới hãy an tâm khi thực hiện.

Làm thăm khám cận lâm sàng để nhận ra bất thường ở một số cơ quan kín nằm bên trong

+ Bước 5: Kết luận

sau đây khi trải đến quá trình thăm khám tại trên bác sỹ sẽ Dựa vào đó để phát hiện hiện tượng sức khỏe bộ phận sinh sản của bạn. Nếu mang bệnh phụ khoa, chuyên gia sẽ tư vấn cho người có bệnh các cách điều trị phù hợp nhất và đưa ra phác đồ. Nếu cơ quan sinh sản vẫn quan hệ khỏe mạnh thông thường thì sẽ được chỉ dẫn cách vệ đẻ đúng biện pháp nhằm đề phòng nhiễm trùng.

để ý khi đi thăm khám phụ khoa cho người chưa lập gia đình

kiểm tra phụ khoa là biện pháp độc nhất vô nhị giúp bạn phát hiện căn bệnh lý và thăm khám sức khỏe của bộ phận sinh sản. Nhằm quá trình kiểm tra diễn ra thuận lợi và mang lại kết quả chính xác nhất thì bạn phải chú tâm các điều dưới đây:

 • thăm khám phụ khoa tốt đặc biệt là 72 giờ sau đây khi kết thúc kỳ hành kinh, Tuyệt đối không đi xét nghiệm phụ khoa vào một số ngày hành kinh, máu kinh sẽ làm sai lệch kết quả kiểm tra.
 • Trước khi đi xét nghiệm phụ khoa Tuyệt đối không được dùng rượu bia, áp dụng chất kích thích hoặc một số món ăn ngọt mang lớn đường.
 • Hãy ổn định tâm lý khi đi xét nghiệm phụ khoa, nghiên cứu những thông tin cần thiết về việc thăm khám phụ khoa dành cho chị em chưa quan hệ giúp bạn cảm giác an tâm hơn.
 • nhất thiết ghi nhớ ngày hành kinh và tắt kinh gần nhất, thống kê những dấu hiệu không bình thường mà bản thân gặp cần nhằm trao đổi trực tiếp với thầy thuốc xét nghiệm.

phái đẹp nên mặc váy rộng rãi và thoải mái khi đi kiểm tra phụ khoa

 • Khi đi kiểm tra phải mặc những y phục rộng rãi và thoải mái giúp cho quá trình kiểm tra tiếp diễn dễ dàng hơn. Tốt nhất hãy mặc váy và không phải mặc quần bó sát hoặc y phục áo liền quần.
 • thực hiện khám xét phụ khoa định kỳ hay ngay khi bị các biểu hiện khác thường ở bộ phận sinh dục như nóng rát âm đạo, rối loạn kinh nguyệt, đau bụng kinh dữ dội, khác lạ về bạch đái,…
 • thực hiện xét nghiệm phụ khoa ở những bệnh viện uy tín, giữ gìn chất lượng và tay nghề thầy thuốc chuyên khoa lớn. Việc này giúp cho quá trình xét nghiệm có thể có lại kết quả chuẩn xác nhất, phòng tránh hiện tượng “tiền mất tật mang”.

Trên đây là các tin tức nên biết về việc kiểm tra phụ khoa cho người chưa lập gia đình phái yếu có thể tham khảo để hiểu rõ hơn. Kiểm tra phụ khoa giúp phái đẹp khuyên vệ sức khỏe của bản thân, chủ yếu Vì thế nó hết sức cần phải đối với một số người đã từng và chưa từng quan hệ tình dục. Phái yếu chưa lập gia đình nếu còn tâm lý tự ti trong chuyện này thì hãy gạt bỏ và đi kiểm tra ngay khi thấy vùng kín chứa triệu chứng khác thường.​

129
No
  
nguyentrai@gmail.comnguyen trai


http://khambenhphukhoa.net/
http://khambenhphukhoa.net/da-khoa-quoc-te-cong-dong-phong-kham-phu-khoa-uy-tin-hang-dau-mien-bac-2020.html
http://khambenhphukhoa.net/nhung-dia-chi-kham-phu-khoa-ngoai-gio-o-ha-noi.html
http://khambenhphukhoa.net/xet-nghiem-mau-cach-phat-hien-co-thai-som-cho-do-chinh-xac.html
http://khambenhphukhoa.net/nhung-dieu-chi-em-can-biet-khi-di-kham-phu-khoa.html
http://khambenhphukhoa.net/nhung-dieu-can-biet-ve-kham-va-chua-benh-phu-khoa.html
http://khambenhphukhoa.net/canh-bao-nhung-nguyen-nhan-chinh-gay-benh-phu-khoa.html
http://khambenhphukhoa.net/mach-ban-phong-kham-chua-benh-phu-khoa-uy-tin-tai-ha-noi.html
http://khambenhphukhoa.net/nhung-dau-hieu-mang-thai-thoi-ky-dau-ma-me-bau-nao-cung-tung-trai-qua.html
http://khambenhphukhoa.net/xet-nghiem-nuoc-tieu-phat-hien-benh-phu-khoa.html
http://khambenhphukhoa.net/
http://khambenhphukhoa.net/da-khoa-quoc-te-cong-dong-phong-kham-phu-khoa-uy-tin-hang-dau-mien-bac-2020.html
http://khambenhphukhoa.net/nhung-dia-chi-kham-phu-khoa-ngoai-gio-o-ha-noi.html
http://khambenhphukhoa.net/xet-nghiem-mau-cach-phat-hien-co-thai-som-cho-do-chinh-xac.html
http://khambenhphukhoa.net/nhung-dieu-chi-em-can-biet-khi-di-kham-phu-khoa.html
http://khambenhphukhoa.net/nhung-dieu-can-biet-ve-kham-va-chua-benh-phu-khoa.html
http://khambenhphukhoa.net/canh-bao-nhung-nguyen-nhan-chinh-gay-benh-phu-khoa.html
http://khambenhphukhoa.net/mach-ban-phong-kham-chua-benh-phu-khoa-uy-tin-tai-ha-noi.html
http://khambenhphukhoa.net/nhung-dau-hieu-mang-thai-thoi-ky-dau-ma-me-bau-nao-cung-tung-trai-qua.html
http://khambenhphukhoa.net/xet-nghiem-nuoc-tieu-phat-hien-benh-phu-khoa.htmlhttp://khambenhphukhoa.net/
http://khambenhphukhoa.net/da-khoa-quoc-te-cong-dong-phong-kham-phu-khoa-uy-tin-hang-dau-mien-bac-2020.html
http://khambenhphukhoa.net/nhung-dia-chi-kham-phu-khoa-ngoai-gio-o-ha-noi.html
http://khambenhphukhoa.net/xet-nghiem-mau-cach-phat-hien-co-thai-som-cho-do-chinh-xac.html
http://khambenhphukhoa.net/nhung-dieu-chi-em-can-biet-khi-di-kham-phu-khoa.html
http://khambenhphukhoa.net/nhung-dieu-can-biet-ve-kham-va-chua-benh-phu-khoa.html
http://khambenhphukhoa.net/canh-bao-nhung-nguyen-nhan-chinh-gay-benh-phu-khoa.html
http://khambenhphukhoa.net/mach-ban-phong-kham-chua-benh-phu-khoa-uy-tin-tai-ha-noi.html
http://khambenhphukhoa.net/nhung-dau-hieu-mang-thai-thoi-ky-dau-ma-me-bau-nao-cung-tung-trai-qua.html
http://khambenhphukhoa.net/xet-nghiem-nuoc-tieu-phat-hien-benh-phu-khoa.html
http://khambenhphukhoa.net/
http://khambenhphukhoa.net/da-khoa-quoc-te-cong-dong-phong-kham-phu-khoa-uy-tin-hang-dau-mien-bac-2020.html
http://khambenhphukhoa.net/nhung-dia-chi-kham-phu-khoa-ngoai-gio-o-ha-noi.html
http://khambenhphukhoa.net/xet-nghiem-mau-cach-phat-hien-co-thai-som-cho-do-chinh-xac.html
http://khambenhphukhoa.net/nhung-dieu-chi-em-can-biet-khi-di-kham-phu-khoa.html
http://khambenhphukhoa.net/nhung-dieu-can-biet-ve-kham-va-chua-benh-phu-khoa.html
http://khambenhphukhoa.net/canh-bao-nhung-nguyen-nhan-chinh-gay-benh-phu-khoa.html
http://khambenhphukhoa.net/mach-ban-phong-kham-chua-benh-phu-khoa-uy-tin-tai-ha-noi.html
http://khambenhphukhoa.net/nhung-dau-hieu-mang-thai-thoi-ky-dau-ma-me-bau-nao-cung-tung-trai-qua.html
http://khambenhphukhoa.net/xet-nghiem-nuoc-tieu-phat-hien-benh-phu-khoa.html

Things I would change about the class:

http://khambenhphukhoa.net/
http://khambenhphukhoa.net/da-khoa-quoc-te-cong-dong-phong-kham-phu-khoa-uy-tin-hang-dau-mien-bac-2020.html
http://khambenhphukhoa.net/nhung-dia-chi-kham-phu-khoa-ngoai-gio-o-ha-noi.html
http://khambenhphukhoa.net/xet-nghiem-mau-cach-phat-hien-co-thai-som-cho-do-chinh-xac.html
http://khambenhphukhoa.net/nhung-dieu-chi-em-can-biet-khi-di-kham-phu-khoa.html
http://khambenhphukhoa.net/nhung-dieu-can-biet-ve-kham-va-chua-benh-phu-khoa.html
http://khambenhphukhoa.net/canh-bao-nhung-nguyen-nhan-chinh-gay-benh-phu-khoa.html
http://khambenhphukhoa.net/mach-ban-phong-kham-chua-benh-phu-khoa-uy-tin-tai-ha-noi.html
http://khambenhphukhoa.net/nhung-dau-hieu-mang-thai-thoi-ky-dau-ma-me-bau-nao-cung-tung-trai-qua.html
http://khambenhphukhoa.net/xet-nghiem-nuoc-tieu-phat-hien-benh-phu-khoa.htmlhttp://khambenhphukhoa.net/
http://khambenhphukhoa.net/da-khoa-quoc-te-cong-dong-phong-kham-phu-khoa-uy-tin-hang-dau-mien-bac-2020.html
http://khambenhphukhoa.net/nhung-dia-chi-kham-phu-khoa-ngoai-gio-o-ha-noi.html
http://khambenhphukhoa.net/xet-nghiem-mau-cach-phat-hien-co-thai-som-cho-do-chinh-xac.html
http://khambenhphukhoa.net/nhung-dieu-chi-em-can-biet-khi-di-kham-phu-khoa.html
http://khambenhphukhoa.net/nhung-dieu-can-biet-ve-kham-va-chua-benh-phu-khoa.html
http://khambenhphukhoa.net/canh-bao-nhung-nguyen-nhan-chinh-gay-benh-phu-khoa.html
http://khambenhphukhoa.net/mach-ban-phong-kham-chua-benh-phu-khoa-uy-tin-tai-ha-noi.html
http://khambenhphukhoa.net/nhung-dau-hieu-mang-thai-thoi-ky-dau-ma-me-bau-nao-cung-tung-trai-qua.html
http://khambenhphukhoa.net/xet-nghiem-nuoc-tieu-phat-hien-benh-phu-khoa.htmlhttp://khambenhphukhoa.net/
http://khambenhphukhoa.net/da-khoa-quoc-te-cong-dong-phong-kham-phu-khoa-uy-tin-hang-dau-mien-bac-2020.html
http://khambenhphukhoa.net/nhung-dia-chi-kham-phu-khoa-ngoai-gio-o-ha-noi.html
http://khambenhphukhoa.net/xet-nghiem-mau-cach-phat-hien-co-thai-som-cho-do-chinh-xac.html
http://khambenhphukhoa.net/nhung-dieu-chi-em-can-biet-khi-di-kham-phu-khoa.html
http://khambenhphukhoa.net/nhung-dieu-can-biet-ve-kham-va-chua-benh-phu-khoa.html
http://khambenhphukhoa.net/canh-bao-nhung-nguyen-nhan-chinh-gay-benh-phu-khoa.html
http://khambenhphukhoa.net/mach-ban-phong-kham-chua-benh-phu-khoa-uy-tin-tai-ha-noi.html
http://khambenhphukhoa.net/nhung-dau-hieu-mang-thai-thoi-ky-dau-ma-me-bau-nao-cung-tung-trai-qua.html
http://khambenhphukhoa.net/xet-nghiem-nuoc-tieu-phat-hien-benh-phu-khoa.htmlhttp://khambenhphukhoa.net/
http://khambenhphukhoa.net/da-khoa-quoc-te-cong-dong-phong-kham-phu-khoa-uy-tin-hang-dau-mien-bac-2020.html
http://khambenhphukhoa.net/nhung-dia-chi-kham-phu-khoa-ngoai-gio-o-ha-noi.html
http://khambenhphukhoa.net/xet-nghiem-mau-cach-phat-hien-co-thai-som-cho-do-chinh-xac.html
http://khambenhphukhoa.net/nhung-dieu-chi-em-can-biet-khi-di-kham-phu-khoa.html
http://khambenhphukhoa.net/nhung-dieu-can-biet-ve-kham-va-chua-benh-phu-khoa.html
http://khambenhphukhoa.net/canh-bao-nhung-nguyen-nhan-chinh-gay-benh-phu-khoa.html
http://khambenhphukhoa.net/mach-ban-phong-kham-chua-benh-phu-khoa-uy-tin-tai-ha-noi.html
http://khambenhphukhoa.net/nhung-dau-hieu-mang-thai-thoi-ky-dau-ma-me-bau-nao-cung-tung-trai-qua.html
http://khambenhphukhoa.net/xet-nghiem-nuoc-tieu-phat-hien-benh-phu-khoa.html
http://khambenhphukhoa.net/
http://khambenhphukhoa.net/da-khoa-quoc-te-cong-dong-phong-kham-phu-khoa-uy-tin-hang-dau-mien-bac-2020.html
http://khambenhphukhoa.net/nhung-dia-chi-kham-phu-khoa-ngoai-gio-o-ha-noi.html
http://khambenhphukhoa.net/xet-nghiem-mau-cach-phat-hien-co-thai-som-cho-do-chinh-xac.html
http://khambenhphukhoa.net/nhung-dieu-chi-em-can-biet-khi-di-kham-phu-khoa.html
http://khambenhphukhoa.net/nhung-dieu-can-biet-ve-kham-va-chua-benh-phu-khoa.html
http://khambenhphukhoa.net/canh-bao-nhung-nguyen-nhan-chinh-gay-benh-phu-khoa.html
http://khambenhphukhoa.net/mach-ban-phong-kham-chua-benh-phu-khoa-uy-tin-tai-ha-noi.html
http://khambenhphukhoa.net/nhung-dau-hieu-mang-thai-thoi-ky-dau-ma-me-bau-nao-cung-tung-trai-qua.html
http://khambenhphukhoa.net/xet-nghiem-nuoc-tieu-phat-hien-benh-phu-khoa.html

http://khambenhphukhoa.net/
http://khambenhphukhoa.net/da-khoa-quoc-te-cong-dong-phong-kham-phu-khoa-uy-tin-hang-dau-mien-bac-2020.html
http://khambenhphukhoa.net/nhung-dia-chi-kham-phu-khoa-ngoai-gio-o-ha-noi.html
http://khambenhphukhoa.net/xet-nghiem-mau-cach-phat-hien-co-thai-som-cho-do-chinh-xac.html
http://khambenhphukhoa.net/nhung-dieu-chi-em-can-biet-khi-di-kham-phu-khoa.html
http://khambenhphukhoa.net/nhung-dieu-can-biet-ve-kham-va-chua-benh-phu-khoa.html
http://khambenhphukhoa.net/canh-bao-nhung-nguyen-nhan-chinh-gay-benh-phu-khoa.html
http://khambenhphukhoa.net/mach-ban-phong-kham-chua-benh-phu-khoa-uy-tin-tai-ha-noi.html
http://khambenhphukhoa.net/nhung-dau-hieu-mang-thai-thoi-ky-dau-ma-me-bau-nao-cung-tung-trai-qua.html
http://khambenhphukhoa.net/xet-nghiem-nuoc-tieu-phat-hien-benh-phu-khoa.html
http://khambenhphukhoa.net/
http://khambenhphukhoa.net/da-khoa-quoc-te-cong-dong-phong-kham-phu-khoa-uy-tin-hang-dau-mien-bac-2020.html
http://khambenhphukhoa.net/nhung-dia-chi-kham-phu-khoa-ngoai-gio-o-ha-noi.html
http://khambenhphukhoa.net/xet-nghiem-mau-cach-phat-hien-co-thai-som-cho-do-chinh-xac.html
http://khambenhphukhoa.net/nhung-dieu-chi-em-can-biet-khi-di-kham-phu-khoa.html
http://khambenhphukhoa.net/nhung-dieu-can-biet-ve-kham-va-chua-benh-phu-khoa.html
http://khambenhphukhoa.net/canh-bao-nhung-nguyen-nhan-chinh-gay-benh-phu-khoa.html
http://khambenhphukhoa.net/mach-ban-phong-kham-chua-benh-phu-khoa-uy-tin-tai-ha-noi.html
http://khambenhphukhoa.net/nhung-dau-hieu-mang-thai-thoi-ky-dau-ma-me-bau-nao-cung-tung-trai-qua.html
http://khambenhphukhoa.net/xet-nghiem-nuoc-tieu-phat-hien-benh-phu-khoa.htmlhttp://khambenhphukhoa.net/
http://khambenhphukhoa.net/da-khoa-quoc-te-cong-dong-phong-kham-phu-khoa-uy-tin-hang-dau-mien-bac-2020.html
http://khambenhphukhoa.net/nhung-dia-chi-kham-phu-khoa-ngoai-gio-o-ha-noi.html
http://khambenhphukhoa.net/xet-nghiem-mau-cach-phat-hien-co-thai-som-cho-do-chinh-xac.html
http://khambenhphukhoa.net/nhung-dieu-chi-em-can-biet-khi-di-kham-phu-khoa.html
http://khambenhphukhoa.net/nhung-dieu-can-biet-ve-kham-va-chua-benh-phu-khoa.html
http://khambenhphukhoa.net/canh-bao-nhung-nguyen-nhan-chinh-gay-benh-phu-khoa.html
http://khambenhphukhoa.net/mach-ban-phong-kham-chua-benh-phu-khoa-uy-tin-tai-ha-noi.html
http://khambenhphukhoa.net/nhung-dau-hieu-mang-thai-thoi-ky-dau-ma-me-bau-nao-cung-tung-trai-qua.html
http://khambenhphukhoa.net/xet-nghiem-nuoc-tieu-phat-hien-benh-phu-khoa.html
http://khambenhphukhoa.net/
http://khambenhphukhoa.net/da-khoa-quoc-te-cong-dong-phong-kham-phu-khoa-uy-tin-hang-dau-mien-bac-2020.html
http://khambenhphukhoa.net/nhung-dia-chi-kham-phu-khoa-ngoai-gio-o-ha-noi.html
http://khambenhphukhoa.net/xet-nghiem-mau-cach-phat-hien-co-thai-som-cho-do-chinh-xac.html
http://khambenhphukhoa.net/nhung-dieu-chi-em-can-biet-khi-di-kham-phu-khoa.html
http://khambenhphukhoa.net/nhung-dieu-can-biet-ve-kham-va-chua-benh-phu-khoa.html
http://khambenhphukhoa.net/canh-bao-nhung-nguyen-nhan-chinh-gay-benh-phu-khoa.html
http://khambenhphukhoa.net/mach-ban-phong-kham-chua-benh-phu-khoa-uy-tin-tai-ha-noi.html
http://khambenhphukhoa.net/nhung-dau-hieu-mang-thai-thoi-ky-dau-ma-me-bau-nao-cung-tung-trai-qua.html
http://khambenhphukhoa.net/xet-nghiem-nuoc-tieu-phat-hien-benh-phu-khoa.html

Things I would change about the class:

http://khambenhphukhoa.net/
http://khambenhphukhoa.net/da-khoa-quoc-te-cong-dong-phong-kham-phu-khoa-uy-tin-hang-dau-mien-bac-2020.html
http://khambenhphukhoa.net/nhung-dia-chi-kham-phu-khoa-ngoai-gio-o-ha-noi.html
http://khambenhphukhoa.net/xet-nghiem-mau-cach-phat-hien-co-thai-som-cho-do-chinh-xac.html
http://khambenhphukhoa.net/nhung-dieu-chi-em-can-biet-khi-di-kham-phu-khoa.html
http://khambenhphukhoa.net/nhung-dieu-can-biet-ve-kham-va-chua-benh-phu-khoa.html
http://khambenhphukhoa.net/canh-bao-nhung-nguyen-nhan-chinh-gay-benh-phu-khoa.html
http://khambenhphukhoa.net/mach-ban-phong-kham-chua-benh-phu-khoa-uy-tin-tai-ha-noi.html
http://khambenhphukhoa.net/nhung-dau-hieu-mang-thai-thoi-ky-dau-ma-me-bau-nao-cung-tung-trai-qua.html
http://khambenhphukhoa.net/xet-nghiem-nuoc-tieu-phat-hien-benh-phu-khoa.htmlhttp://khambenhphukhoa.net/
http://khambenhphukhoa.net/da-khoa-quoc-te-cong-dong-phong-kham-phu-khoa-uy-tin-hang-dau-mien-bac-2020.html
http://khambenhphukhoa.net/nhung-dia-chi-kham-phu-khoa-ngoai-gio-o-ha-noi.html
http://khambenhphukhoa.net/xet-nghiem-mau-cach-phat-hien-co-thai-som-cho-do-chinh-xac.html
http://khambenhphukhoa.net/nhung-dieu-chi-em-can-biet-khi-di-kham-phu-khoa.html
http://khambenhphukhoa.net/nhung-dieu-can-biet-ve-kham-va-chua-benh-phu-khoa.html
http://khambenhphukhoa.net/canh-bao-nhung-nguyen-nhan-chinh-gay-benh-phu-khoa.html
http://khambenhphukhoa.net/mach-ban-phong-kham-chua-benh-phu-khoa-uy-tin-tai-ha-noi.html
http://khambenhphukhoa.net/nhung-dau-hieu-mang-thai-thoi-ky-dau-ma-me-bau-nao-cung-tung-trai-qua.html
http://khambenhphukhoa.net/xet-nghiem-nuoc-tieu-phat-hien-benh-phu-khoa.htmlhttp://khambenhphukhoa.net/
http://khambenhphukhoa.net/da-khoa-quoc-te-cong-dong-phong-kham-phu-khoa-uy-tin-hang-dau-mien-bac-2020.html
http://khambenhphukhoa.net/nhung-dia-chi-kham-phu-khoa-ngoai-gio-o-ha-noi.html
http://khambenhphukhoa.net/xet-nghiem-mau-cach-phat-hien-co-thai-som-cho-do-chinh-xac.html
http://khambenhphukhoa.net/nhung-dieu-chi-em-can-biet-khi-di-kham-phu-khoa.html
http://khambenhphukhoa.net/nhung-dieu-can-biet-ve-kham-va-chua-benh-phu-khoa.html
http://khambenhphukhoa.net/canh-bao-nhung-nguyen-nhan-chinh-gay-benh-phu-khoa.html
http://khambenhphukhoa.net/mach-ban-phong-kham-chua-benh-phu-khoa-uy-tin-tai-ha-noi.html
http://khambenhphukhoa.net/nhung-dau-hieu-mang-thai-thoi-ky-dau-ma-me-bau-nao-cung-tung-trai-qua.html
http://khambenhphukhoa.net/xet-nghiem-nuoc-tieu-phat-hien-benh-phu-khoa.htmlhttp://khambenhphukhoa.net/
http://khambenhphukhoa.net/da-khoa-quoc-te-cong-dong-phong-kham-phu-khoa-uy-tin-hang-dau-mien-bac-2020.html
http://khambenhphukhoa.net/nhung-dia-chi-kham-phu-khoa-ngoai-gio-o-ha-noi.html
http://khambenhphukhoa.net/xet-nghiem-mau-cach-phat-hien-co-thai-som-cho-do-chinh-xac.html
http://khambenhphukhoa.net/nhung-dieu-chi-em-can-biet-khi-di-kham-phu-khoa.html
http://khambenhphukhoa.net/nhung-dieu-can-biet-ve-kham-va-chua-benh-phu-khoa.html
http://khambenhphukhoa.net/canh-bao-nhung-nguyen-nhan-chinh-gay-benh-phu-khoa.html
http://khambenhphukhoa.net/mach-ban-phong-kham-chua-benh-phu-khoa-uy-tin-tai-ha-noi.html
http://khambenhphukhoa.net/nhung-dau-hieu-mang-thai-thoi-ky-dau-ma-me-bau-nao-cung-tung-trai-qua.html
http://khambenhphukhoa.net/xet-nghiem-nuoc-tieu-phat-hien-benh-phu-khoa.html
http://khambenhphukhoa.net/
http://khambenhphukhoa.net/da-khoa-quoc-te-cong-dong-phong-kham-phu-khoa-uy-tin-hang-dau-mien-bac-2020.html
http://khambenhphukhoa.net/nhung-dia-chi-kham-phu-khoa-ngoai-gio-o-ha-noi.html
http://khambenhphukhoa.net/xet-nghiem-mau-cach-phat-hien-co-thai-som-cho-do-chinh-xac.html
http://khambenhphukhoa.net/nhung-dieu-chi-em-can-biet-khi-di-kham-phu-khoa.html
http://khambenhphukhoa.net/nhung-dieu-can-biet-ve-kham-va-chua-benh-phu-khoa.html
http://khambenhphukhoa.net/canh-bao-nhung-nguyen-nhan-chinh-gay-benh-phu-khoa.html
http://khambenhphukhoa.net/mach-ban-phong-kham-chua-benh-phu-khoa-uy-tin-tai-ha-noi.html
http://khambenhphukhoa.net/nhung-dau-hieu-mang-thai-thoi-ky-dau-ma-me-bau-nao-cung-tung-trai-qua.html
http://khambenhphukhoa.net/xet-nghiem-nuoc-tieu-phat-hien-benh-phu-khoa.html​
129
No
  
0966666666hoimotty@gmail.comTham Quyen


viem lo tuyen co tu cung la can benh. Cach chua viem lo tuyen co tu cung ra sao

https://blogxinchaobacsi.blogspot.com/2020/08/viem-lo-tuyen-co-tu-cung-tram-trong-va.html
129
No
  
115115115115
Mức hỗ trợ đối với các bác sĩ đang công tác tại các cơ sở y tế theo dự thảo theo tôi là vẫn còn thấp, không thỏa mãn dc việc dữ chân các bác sĩ đang công tác tại các đơn vị y tế cơ sở. Đề nghị tăng lên 0,75 lần so với dự thảo!​
​Mức thu hút đối với các BS mới về công tác tại tỉnh cơ bản cạnh tranh được việc thu hút  của các tỉnh lân cận Đồng Nai.
Đề nghị có chính sách hỗ trợ đối với các nhân viên y tế khác không phải là bác sĩ. Bởi vì cả 1 hệ thống ngành y tế làm việc nếu như mình bs làm thì cũng ko dc phải có các nhân viên y tế khác như Điều dưỡng, nữ hộ sinh, dược sĩ...vv.. Thời gan và công sức mồ hôi nước mắt là như nhau!
203
No
  
mocmun@gmail.comThanh Dao
129
No
  
03308652452tahanguyen@yahoo.com.vnCẩm Mỹ

​Tôi có ý kiến đóng góp là nên kéo thẳng đoạn đường Xuân Mỹ - Bảo Bình sang đường Xuân Định Lâm Sang để giúp khu vực rất rộng này phát triển kinh tế và giao thông đi lại sang huyện nhanh hơn, giúp giảm tải cho đường 764 trong tương lai. 

240
No
  
05308652452tiahanguyen@yahoo.com.vnTP Biên Hòa
Người dân chúng tôi cho rằng khu nào dân cư thì để khu dân cư cho ổn định, vẽ ra nhiều quy hoạch quá lại không làm được. Tại Phước Tân quy hoạch quá nhiều trường học trên tỷ lệ khu dân cư, khu dân cư sinh sống tái đường số 5, số 12, đề nghị bỏ quy hoạch trường học, vì đi lại rất khó khăn và nguy hiểm, các em bên Tân Lập phải băng qua đường quốc lộ đề vào trường trong khi đây rất nhiều xe tại và xảy ra tai nạn thường xuyên, vì vậy đề nghị quy hoạch trường học bên trục dọc trục đường vào KCN Giang Điền là đẹp nhất phục vụ khu dân cư phần lớn bên này. Chứ bên Tân Cang đã có KDC Tân Cang có trường cấp 1, thì nên bổ sung trường cấp 2,3 ở đây cho bố mẹ đưa con cái thuận tiện và học sinh đi học yên tĩnh. 
248
No
  
033303751458dannhunhdanhyen@yahoo.com.vnTP Biên Hòa

​Quy hoạch các khu vùng ven không vì người dân, các cụm dân cư dân đang sống yên ổn thì nên để thành khu dân cư, đằng này phá nát các nền móng cũ, thử hỏi quy hoạch như vậy có thực hiện được không. Người dân sẽ sống sao trong 10 năm tới có khả thi không. Trường Học nhảy vào khu dân cư thử hỏi nếu bồi thường thì chi phí rất lớn, đến tiền xây trường còn không có mà xây đằng này còn phải giải tỏa động chạm đến quyền lợi của dân, rồi phải xây khu tái định cư. Cư chi chúng tôi đề nghị các khu dân cư hiện hữu thì để nguyên hiện trạng đó là lịch sử, các khu dân cư mới cần phải có công viên, trường học các cấp. 

248
No
  
0934157141datnl76@gmail.comThị trấn Vĩnh An, Vĩnh Cửu, Đồng Nai

1. Trang 38 danh mục dự án, công trình TT Vĩnh An

Có 02 Công trình phòng thủ huyện (điểm số 7,8) nhưng trên bản đồ chỉ thể hiện 01 khu đất CQP (không kể khu mở rộng BCH quân sự).

2. Trang 41 danh mục, công trình dự án TT Vĩnh An

Có 02 Khu đất lợi thế nhưng trên bản đồ chỉ thể hiện 01.

3. Trên bản đồ có 01 Khu đất lợi thế (đất ONT) thuộc xã Mã Đà nhưng trong danh mục dự án xã Mã Đà không có.

Đề nghị bổ sung, làm rõ​

249
No
  
0909071984tungatran@yahoo.comKhu phố 8-Vĩnh An-Vĩnh Cửu
Trong báo cáo thuyết minh ở thị trấn Vĩnh An có hai khu đất lợi thế nhưng trên bản đồ chỉ có một; ba khu tái định cư nhưng trên bản đồ chỉ có hai. Ở Mã Đà không có khu đất lợi thế nào nhưng trên bản đồ lại có một.
249
No
  
vinhthang308@gmail.comPhường Phước Tân, TP. Biên Hòa

Tôi có góp ý quy hoạch sử dụng đất của phường Phước Tân, TP. Biên Hòa giai đoạn 2020 - 2030 như sau: Theo bảng đồ dự thảo của TP. Biên Hòa thì phường Phước Tân mở thêm 1 con đường SỐ 1 nối từ đường 60m (đường đấu nối KCN Giang Điền với đường tránh Biên Hòa) là không phù hợp. Vì: hiện tại đã có con đường Phước Tân Giang Điền, đồng thời con đường mới này đi qua rất nhiều công trình nhà dân đang sinh sống cũng như qua các đền thờ.

Tôi nhận thấy: mở thêm con đường này sẽ tốn rất nhiều chi phí giải phóng mặt bằng cũng như làm xáo trộn nhiều nhà dân đang sinh sống ổn định. Đề nghị nghiên cứu mở rộng con đường hiện hữu (đường Phước Tân Giang Điền) rộng thêm (rộng từ 16-20m) sẽ giải quyết được vấn đề lưu thông trong khu vực.

Cảm ơn cơ quan ban ngành chức năng.

Trân trọng

248
No
  
0948526283tungnguyen1154030618@gmail.comKP9, P.Tân Hòa, Biên Hòa, Đồng Nai

Theo dự thảo quy hoạch mới tại TP.Biên Hòa, cụ thể P.Trảng Dài, khu vực tờ bản đồ số 9 + Số 3. Việc quy hoạch phải dựa theo tình hình thực tế của khu vực, tính khả thi nhằm hạn chế tổn thất nhân lực cũng như ngân sách của nhà nước. Đồng thời gây hoang mang, bất ổn cho người dân, đặc biệt vào thời điểm dịch Civid-19 vẫn chưa kết thúc và ảnh hưởng đến kinh tế của người dân.Khu vực đang dự thảo QH đất VH, giáo dục, y tế đang có mật độ dân cư kín với gần 2000 hộ dân, 10.000 nhân khẩu, công trình giao thông ổn định, phát triển (Hầu như do dân tự đóng góp mở đường). Việc QH chỗ cũ nhiều năm qua không khả thi nay lại được chuyển dời sang chỗ mới chỉ cách 1 con đường 768B. Cá nhân tôi nhận thấy điều này chưa thực sự phù hợp. Quan trọng nhất vẫn là tính ổn định dân cư sinh sống khu vực đó, từ đó mới tạo tiền đề phát triển kinh tế khu vực.​

248
No
  
0938050113nhatlongsos@gmail.comấp ông hường, xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu

Qua tham khảo nội dung lấy ý kiến nhân dân đăng tải trên Website của UBND tỉnh về quy hoạch sử dụng đất huyện tôi có ý kiến góp ý như sau :

- Theo quy hoạch giao thông vận tải tỉnh Đồng Nai được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 615/QĐ-UBND ngày 03/03/2017 và Quyết định số 792/QĐ-UBND ngày 17/03/2020 có quy hoạch tuyến đường Sở Quýt nối dài (đường Kỳ Lân đoạn 2).

- Theo Thông báo số 6627/TB-UBND ngày 12/6/2019 của UBND tỉnh Đồng Nai về kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc về tình hình kinh tế - xã hội của huyện Vĩnh Cửu 05 tháng đầu năm 2019. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh chấp thuận hỗ trợ kinh phí đầu tư tuyến đường Kỳ Lân và đường Sở Quýt nối dài.

- Tại Báo cáo số 421/BC-UBND ngày 14/5/2020 của UBND huyện Vĩnh Cửu thẩm định nội bộ để xin chủ trương đầu tư đường Kỳ Lân có nêu đầu tư tuyến đường dài 4,75km với kinh phí 76 tỷ đồng (tỉnh hộ trợ 60%, doanh nghiệp đóng góp 40%) thời gian thực hiện 2021-2023.

- Theo nội dung Văn bản số 3553/SKHĐT-TĐ ngày 24/9/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn Dự án đường Kỳ Lân xã Thiện Tân huyện Vĩnh Cửu thì đoạn đường Kỳ lân từ CCN Thiện Tân vô các mỏ đá (khoảng 2,2 km) chưa có trong quy hoạch nông thôn mới và quy hoạch sử dụng đất huyện nên chưa có cơ sở thẩm định, đề nghị UBND huyện cập nhật các loại quy hoạch cho phù hợp Luật Quy hoạch làm cơ sở thẩm định nguồn vốn thực hiện dự án.

Kính đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét cập nhật quy hoạch đường Kỳ Lân đủ chiều dài 4,75Km theo quy hoạch giao thông tỉnh được phê duyệt tại Quyết định số 615/QĐ-UBND ngày 03/03/2017 và Quyết định số 792/QĐ-UBND ngày 17/03/2020 của UBND tỉnh Đồng Nai
249
No
  
foellie.org@gmail.comCT12B, Kim Văn Lũ, Hà Nội

Foellie (https://foellie.org/) là một website thông tin được tạo ra với nhiệm vụ mang đến cho người đọc những kiến thức khoa học về nước hoa vùng kín một cách tin cậy và chuyên sâu. Với nhiệm vụ này, đội ngũ góp phần tạo nên foellie.org có chuyên môn tốt trong lĩnh vực: Y tế sức khỏe nói chung và vùng kín nói riêng. Họ là những người dược sĩ, bác sĩ và cả những người kỹ thuật viên giàu kiến thức và kinh nghiệm nhiều năm đề truyền tải những thông tin từ bác sĩ và dược sĩ tới người đọc.

Tham khảo thêm: https://foellie.org/tai-sao-con-trai-lai-thich-so-vung-kin-phu-nu/​

Yes
  
tapchisongkho24h@gmail.comNguyễn xiển

Sống Khỏe 24h là một tạp chí chuyên chia sẻ thông tin chính xác và nhanh nhất, để cung cấp cho nhu cầu tìm hiểu thông tin của người tìm kiếm về lĩnh vực Y tế & Sức khoẻ trong thời đại 4.0. Khi sự phát triển của khoa học Y học là không ngừng nghỉ thì những thông tin cũ luôn được phát triển, đào thải, và rất nhiều thông tin mới được khám phá. Website chính thức: https://songkhoe24h.com/

Sứ mệnh của Sống Khỏe 24h là mang những thông tin khoa học mới nhất, lan toả tri thức kịp thời đến người đọc quan tâm, cam kết mang lại những sản phẩm chất lượng, chính hãng.

Để có những thông tin thuốc, thông tin sức khỏe chính xác, tin cậy và được nghiên cứu tổng hợp từ các cơ quan dược phẩm trên thế giới cũng như là các cá nhân có kinh nghiệm trong nghề nghiệp dược. Chúng tôi gia sức tìm kiếm và tổng hợp nội dung trong trang web từ các nguồn chính thống sau: FDA (Cục quản lí thực phẩm và dược phẩm hoa kỳ) link website chính thức: https://www.fda.gov/), ANSM (Cơ quan quản lý Dược phẩm Pháp) link website chính thức: https://www.ansm.sante.fr/, TGA (Cơ quan quản lý Dược phẩm Úc) Link website chính thức: https://www.tga.gov.au/,…

Ngoài những thông tin tìm kiếm ở các cơ quan dược phẩm này, chúng tôi tổng hợp nội dung thông tin thuốc được tra cứu một các tỉ mỉ, chi tiết từ: Dữ liệu chính thống tại Việt Nam là Ngân hàng dữ liệu ngành dược (drugbank.vn). Đối với dữ liệu chính thống và tin cậy trên thế giới phải kể đến EMC (trang web chính thức: https://www.medicines.org.uk/emc/) và Dailymed (trang web chính thức: https://dailymed.nlm.nih.gov/).

Ngoài những nguồn thông tin chính thống, chúng tôi còn có những chuyên gia hàng đầu được đào tạo trong trường đại học Dược Hà Nội để tổng hợp thông tin một cách phù hợp nhất cho người dân Việt Nam. Chuyên gia đó là ai, hãy cùng tìm hiểu ở dưới.​

Yes
1 - 30Next